Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Bredsgården, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
Fax: 55 31 62 75
post@radgivende-biologer.no
Rådgivende Biologer AS
Rådgivende Biologer AS har, siden oppstarten i 1987, bygget opp høy kompetanse som gjør oss til et av Norges ledende konsulentbyrå innen miljøfag. 
 
Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø. Her møter vi problemstillinger som gir oss en unik oversikt over dagens situasjon og framtidige utfordringer innen våre ulike fagområder.  
 
I utgangspunktet er alle våre resultater offentlig tilgjengelige,
dersom ikke oppdragsgiver har andre ønsker. De fleste av våre rapporter ISBN-nummereres og oversendes nasjonalbiblioteket, 
og er tilgjengelige for gratis nedlasting i pdf-format her. Videre 
leverer vi våre artsregistreringer til Artsdatabanken for publisering i 
deres Artskart, og våre registrerte naturtyper oversendes Naturbasen.
 
 

Linn mottar miljøprisen av statssekretær Roy AngelvikFiskeridirektoratets Miljøpris 2017 til Geir Helge Johnsen
 
Geir Helge Johnsen, som var daglig leder hos oss fram til 1. august, ble 15. august 2017 tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris. Prisen ble delt ut av statssekretær Roy Angelvik på AquaNor-messen. Siden Geir er på ferie, var det vår nye daglige leder, Linn Eilertsen som fikk æren av å motta prisen. Les mer om prisen her.
 
 
 

NY DAGLIG LEDER
 
Tirsdag 1. august 2017 overtok Linn Eilertsen som daglig leder i Rådgivende Biologer AS. Linn har vært ansatt i selskapet siden 1. januar 2009, og har de siste årene fungert som nestleder.
Geir Helge Johnsen har vært daglig leder de siste 22 årene, og vil nå fortsette som fagansvarlig for vann-gruppen. 
 
Digitroll publiseringsløsning