Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rådgivende Biologer AS
Rådgivende Biologer AS har, siden oppstarten i 1987, bygget opp høy kompetanse som gjør oss til et av Norges ledende konsulentbyrå innen miljøfag. 
 
Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø. Her møter vi problemstillinger som gir oss en unik oversikt over dagens situasjon og framtidige utfordringer innen våre ulike fagområder.  
 
I utgangspunktet er alle våre resultater offentlig tilgjengelige,
dersom ikke oppdragsgiver har andre ønsker. De fleste av våre rapporter ISBN-nummereres og oversendes nasjonalbiblioteket, 
og er tilgjengelige for gratis nedlasting i pdf-format her. Videre 
leverer vi våre artsregistreringer til Artsdatabanken for publisering i 
deres 
Artskart, og våre registrerte naturtyper oversendes Naturbasen.
 
Digitroll publiseringsløsning