Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Fiskebiologiske undersøkelser
Prøvefiske i Djupatjørnet i Kvam
Prøvefiske i Djupatjørnet i Kvam
Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger som gir oss en unik oversikt over eksisterende og nye utfordringer innen våre fagområder.

Vi har en erfaren stab med  vid bakgrunn fra ulike typer undersøkelser i vann og vassdrag. Våre undersøkelser spenner fra overvåking med standardiserte metoder og oppsett, til mer komplekse problemstillinger, der en kombinasjon av metoder og utstrakt kjennskap til den generelle utviklingen og ytre påvirkningsfaktorer er avgjørende for problemløsningen. 

 
Digitroll publiseringsløsning