Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Lokalitetsklassifisering
Viktige lokalitetsklassifiseringsparametre
Viktige lokalitetsklassifiseringsparametre

Alle oppdrettslokaliteter skal klassifiseres i samsvar med NS 9415:2009, “Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift”, og vil være avgjørende for spesifikasjonene for alt utstyr som skal brukes på lokaliteten.

Oppdrettsanlegg med ramme, ringer, notposer og oppankring er utsatt for en kombinasjon av belastninger fra vind, bølger, strøm, tidevannvariasjoner, stormflo, is og snø. 
 
Digitroll publiseringsløsning