Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Akkreditering
Rådgivende Biologer AS er akkreditert (TEST 288) av Norsk Akkreditering for våre marine undersøkelser etter NS-EN ISO / IEC 17025 (2005). Dette omfatter:
 
Vi kan tilby akkreditert gjennomføring av alle elementer av resipientundersøkelser og for oppdrettsovervåking dekker dette både pålagte C- og B-undersøkelser og strandsoneundersøkelser.


 
Digitroll publiseringsløsning