Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Skjellanalyser - fiskenes "ferdsskriver"
22 kilos laks fra Eidselva, 3 år som smolt, 4 vintrer i sjø
22 kilos laks fra Eidselva, 3 år som smolt, 4 vintrer i sjø
Rådgivende Biologer AS har organisert en omfattende innsamling av skjellprøver fra sportsfisket etter laks og sjøaure. Innsamlingen har pågått siden 1999 i Sogn og Fjordane og Hordaland, og fra 2005 i Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom fiskeforvalterne i fylkene og fiskerettshaverne i de enkelte vassdragene.

Skjell er fiskens "ferdsskriver" og gir mye informasjon. Vi kan se hvor gammel fisken er, alder da den gikk ut fra elv, og det er mulig å beregne fiskens lengde ved ulik alder. Skjellesing er den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks. Skjellprøver kan også brukes til å gjøre genetiske analyser.


Resultatene er sammenstilt i årlige fylkesvise rapporter i vår rapportserie. Resultatet fra enkeltelver i de tre fylkene er siden 2002 tilgjengelig som pdf-dokument via lenkene i tabellen under. 

Ønsker du å finne ut hvordan du skal ta skjellprøver, les mer her.


 
Digitroll publiseringsløsning