Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rådgivende Biologer AS
 Innsamling av Littoralt plankton
Innsamling av Littoralt plankton
Rådgivende Biologer AS ble stiftet i juni 1987, og sprang ut fra forskningsaktiviteten som foregikk ved Økologisk Avdeling, Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen. Etter seks år med forskningsprosjekter knyttet til forståelsen av akvatiske økosystemer og virkning av fiskeoppdrett, var det klart at denne kunnskapen var etterspurt.

Rådgivende Biologer AS har som grunnleggende visjon at selskapet gjennom sitt arbeid skal være med å forme framtiden ved å vise vei på faglig grunnlag. Selskapets ansatte skal gjenspeile selskapets verdier ved at vi skal være: 

  • uavhengige og faglig frie, 
  • faglig ærlige, 
  • nyskapende, 
  • engasjerte og løsningsorienterte,
  • samtidig som vi står for det vi mener er rett.

Selskapets fast ansatte biologer dekker nå de fleste aktuelle felt innen økologi og oppdrett, og selskapet har et prosjekt-til-prosjekt samarbeid med andre nasjonale forskningsinstitusjoner innen feltet. Dessuten har selskapet et samarbeid med spesialister også innen andre fagområder, slik at Rådgivende Biologer AS er med på prosjekter med både innhold og størrelse som selskapet selv ikke på noen måte ellers hadde kunnet gjennomføre. 

Rådgivende Biologer AS har sitt hovedarbeidsområde innenfor de tre Vestlandsfylkene; Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, men utfører jevnlig oppdrag i resten av landet. På Vestlandet er selskapet godt kjent, og dets tjenester blir flittig benyttet av den lokale og regionale miljøforvaltning, vassdragsregulanter og fiskeoppdrettere mv. i disse fylkene. 

Selskapet driver i dag innen fem fagfelt; "fisk", "land", "ferskvann", "marin" og "oppdrett".

 
Digitroll publiseringsløsning