Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Bredsgården, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
Fax: 55 31 62 75
post@radgivende-biologer.no
Kontakt oss
Kontakt oss gjerne per e-post eller telefon. Vi har fortsatt vårt gamle fastnummer,
men vet du hvem du skal ha kontakt med, ta gjerne kontakt direkte.  

Rådgivende Biologer AS,
Telefon 55 31 02 78, Telefax 55 31 62 75
Postadresse: Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen

Direktenummer til oss er

Geir Helge Johnsen 97 10 59 10
Bernt Rydland Olsen 41 67 49 08
Bjart Are Hellen 97 13 98 99
Bjarte Tveranger 95 16 58 50
Christiane Todt 99 15 86 29
Elena Gerasimova 96 85 18 05
Elisabeth Smith Jørgensen 95 80 06 06
Erling Brekke 48 05 78 75
Harald Sægrov 40 41 27 38
Helge Olsen Theil Bergum 93 89 23 99
Hilde Eirin Haugsøen (permisjon) 92 03 08 97
Ingrid Wathne 95 96 00 39
Joar Tverberg 95 96 88 12
Kiana Stiller 47 17 61 09
Kurt Urdal 41 51 14 27
Lena Ohnheiser 40 28 83 82
Linn Eilertsen 41 46 01 97
Marius Kambestad 45 20 68 75
Mette Eilertsen 47 39 63 76
Ragnhild Jakobsen 99 43 07 72
Silje Sikveland 41 35 33 83
Steinar Kålås 99 58 19 73
Thomas Tveit Furset 41 16 38 83
Torbjorg Bjelland 48 28 62 92
 
Digitroll publiseringsløsning