Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Bredsgården, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
Fax: 55 31 62 75
post@radgivende-biologer.no
Mette Eilertsen
Fagansvarlig MARINT 
M.Sc.
Arbeidsområder: Klassifisering og overvåking av miljøtilstand – Konsekvensutredninger - Marin naturtypekartlegging – Makroalger - Risikovurdering av sediment
Tlf 47 39 63 76
mette.eilertsen@radgivende-biologer.no

Erling Brekke
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Strømmålinger – B og C-undersøkelser oppdrett - Resipientundersøkelser – Strømmålinger – Innsjøovervåking - Dyreplankton  
Tlf 48 05 78 75
erling.brekke@radgivende-biologer.no

Joar Tverberg
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder:  B- og C undersøkelser oppdrett - Konsekvensutredninger - Resipientundersøkelser - Makroalger - Fiskundersøkelser 
Tlf 95 96 88 12

Ingeborg Økland
Forsker
PhD 
Arbeidsområder: B- og C-undersøkelser  – Resipientundersøkelser – Risikovurderinger av forurenset grunn og sediment - Miljøgeologi

Thomas Tveit Furset
Forsker 
M.Sc.
Arbeidsområder: B-og C- undersøkelser oppdrett -Resipientundersøkelser i sjø - Strømmålinger
Tlf 41 16 38 83

Bernt Rydland Olsen
Forsker 
Dr. scient. 
Arbeidsområder:   B- og C-undersøkelser  – Konsekvensutredninger – Resipientundersøkelser - Makroalger  
Tlf 41 67 49 08

Ingrid Wathne
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Elvemusling – Klassifisering og overvåking av miljøtilstand - Innsjøundersøkelser - B-granskinger oppdrett
Tlf 95 96 00 39

 
Digitroll publiseringsløsning