Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Geir Helge Johnsen
Fagansvarlig VANN
Arbeidsområder: Innsjøundersøkelser – Vannkvalitet – Forurensing - Konsesjonssøknader
cand.real./dr.philos.
Tlf 97 10 59 10
geir.johnsen@radgivende-biologer.no

Bjarte Tveranger
Fagansvarlig OPPDRETT
cand.real.
Arbeidsområder: Bistand oppdrettssøknader – Settefiskanlegg – Konsesjonssøknader – Resipientundersøkelser - Avløp 
Tlf 95 16 58 50
bjarte.tveranger@radgivende-biologer.no

Erling Brekke
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Strømmålinger – B og C-undersøkelser oppdrett - Resipientundersøkelser – Strømmålinger – Innsjøovervåking - Dyreplankton  
Tlf 48 05 78 75
erling.brekke@radgivende-biologer.no

Thomas Tveit Furset
Forsker 
M.Sc.
Arbeidsområder: B-og C- undersøkelser oppdrett -Resipientundersøkelser i sjø - Strømmålinger
Tlf 41 16 38 83

Stein Thon Klem
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder:  Bistand oppdrettssøknader - Settefiskanlegg - Konsesjonssøknader
Tlf 41 03 18 82

Joar Tverberg
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder:  B- og C undersøkelser oppdrett - Konsekvensutredninger - Resipientundersøkelser - Makroalger - Fiskundersøkelser 
Tlf 95 96 88 12

Hilde Eirin Haugsøen
Forsker 
M.Sc
Arbeidsområder: Klassifisering og overvåking av miljøtilstand i sjø - strandsoneundersøkelser - marin naturtypekartlegging
Tlf 92 03 08 97
hilde.haugsoen@radgivende-biologer.no

Bernt Rydland Olsen
Forsker 
Dr. scient. 
Arbeidsområder:   B- og C-undersøkelser  – Konsekvensutredninger – Resipientundersøkelser - Makroalger  
Tlf 41 67 49 08

Ingrid Wathne
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Elvemusling – Klassifisering og overvåking av miljøtilstand - Innsjøundersøkelser - B-granskinger oppdrett
Tlf 95 96 00 39

 
Digitroll publiseringsløsning