Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Geir Helge Johnsen
Fagansvarlig VANN
Arbeidsområder: Innsjøundersøkelser – Vannkvalitet – Forurensing - Konsesjonssøknader
cand.real./dr.philos.
Tlf 97 10 59 10
geir.johnsen@radgivende-biologer.no

Erling Brekke
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Strømmålinger – B og C-undersøkelser oppdrett - Resipientundersøkelser – Strømmålinger – Innsjøovervåking - Dyreplankton  
Tlf 48 05 78 75
erling.brekke@radgivende-biologer.no

Steinar Kålås
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder: Elvemusling - Lakselus - Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer -  Vannkvalitet - Faunahistorie
Tlf 99 58 19 73
steinar.kalas@radgivende-biologer.no

Ingrid Wathne
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Elvemusling – Klassifisering og overvåking av miljøtilstand - Innsjøundersøkelser - B-granskinger oppdrett
Tlf 95 96 00 39

 
Digitroll publiseringsløsning