Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Bjart Are Hellen
Nestleder, fagansvarlig FISK
cand.scient 
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer  - Bestandskartlegging fisk - Forsuring - Konsekvensutredning - Vannkvalitet - Biologisk mangfold - Hydrologi - GIS - Elvemusling
Tlf 97 13 98 99
bjart.are.hellen@radgivende-biologer.no

Harald Sægrov
Forsker
cand.real.
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer  - Bestandskartlegging fisk - Forsuring -  Konsekvensutredning - Utfisking
Tlf 40 41 27 38
harald.saegrov@radgivende-biologer.no

Marius Kambestad
Forsker
M. sc. 
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer -  Elektrofiske - Habitatkartlegging - Biotopjusterende tiltak 
Tlf 45 20 68 75
marius.kambestad@radgivende-biologer.no

Kurt Urdal
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Skjellanalyse - Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer 
Tlf 41 51 14 27
kurt.urdal@radgivende-biologer.no

Steinar Kålås
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder: Elvemusling - Lakselus - Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer -  Vannkvalitet - Faunahistorie
Tlf 99 58 19 73
steinar.kalas@radgivende-biologer.no

Silje Sikveland
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Fiskeundersøkelser i elver -  B-granskinger oppdrett 
Tlf 41 35 33 83

Ragnhild Jakobsen
Forsker 
Dr. scient.  
Arbeidsområde: Fiskehelse - Elvemusling 
Tlf 99 43 07 72

Ingrid Wathne
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Elvemusling – Klassifisering og overvåking av miljøtilstand - Innsjøundersøkelser - B-granskinger oppdrett
Tlf 95 96 00 39

 
Digitroll publiseringsløsning