Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Bredsgården, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
Fax: 55 31 62 75
post@radgivende-biologer.no
Linn Eilertsen
Daglig leder, Fagansvarlig LAND
cand. scient.
Arbeidsområder: Konsekvensutredninger - Naturtypekartlegging – Forvaltningsplaner - Skjøtselsplaner - GIS 
Tlf 41 46 01 97

Torbjørg Bjelland
Forsker
Dr. scient. 
Arbeidsområder: Konsekvensutredninger – Naturtypekartlegging – Lav og moser – Overvåking - Handlingsplaner 

Bjart Are Hellen
Nestleder, gruppeleder FISK
cand.scient 
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer  - Bestandskartlegging fisk - Forsuring - Konsekvensutredning - Vannkvalitet - Biologisk mangfold - Hydrologi - GIS - Elvemusling
Tlf 97 13 98 99
bjart.are.hellen@radgivende-biologer.no

 
Digitroll publiseringsløsning