Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Strømmålinger
Vi har for tiden 12 strømmålere av typen Sensordata SD6000 rotormålere. Disse plasseres ut på aktuelle dyp, og vi måler vanligvis strøm gjennom en månefase. 

For de ulike typene oppdrag vil både antall målere, plassering av målerne og også målehyppighet variere i henhold til standarder og gjeldende praksis.

Resultatene vurderes i forhold til vårt store erfaringsmateriale fra mange hundre måleserier.

 
Digitroll publiseringsløsning