Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Strandsonekartlegging
Ruteanalyse i strandsonen
Ruteanalyse i strandsonen
Strandsonekartlegging kan utføres både som semikvantitativ og kvantitativ undersøkelse. Semikvantitative undersøkelser registrerer tilstedeværelse og dekningsgrad av alle fastsittende alger og fastsittende/lite bevegelige dyr.

Kvantitativ ruteanalyse utføres ved å registrere antall og dekningsgrad innen en kvadratisk prøverute på 0,5 x 0,5 m, som videre er delt inn i 10 x 10 cm ruter. 

Begge analysene utføres i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.

 
Digitroll publiseringsløsning