Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Veier, broer og fergeleier
 Ulike veialternativer utredes
Ulike veialternativer utredes

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet konsekvensutredninger og rangeringer av ulike trasèalternativer for flere veiprosjekter på Sør- og Vestlandet og i Nordland. Konsekvensene er utredet for ulike temaer innen naturmangfold på land, i vann og i sjø, vannforurensning, havbruk og fiskeriinteresser og naturressurser. Vi har også utredet konsekvenser og alternative lokaliseringer av broer og fergeleier.

 
Digitroll publiseringsløsning