Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Reguleringsplaner
 Planområdet
Planområdet

Rådgivende Biologer AS medvirker jevnlig ved utarbeidelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Vi er ofte underleverandør for planleggere og bidrar gjerne i hele prosessen fra utarbeiding av planprogram til kartlegging av naturmangfold, konsekvensutredning og plan for ytre miljø. 

 
Digitroll publiseringsløsning