Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Kraftlinjer / sjøkabler
Fossdalen i Vadheim
Fossdalen i Vadheim

Rådgivende Biologer AS har utført konsekvensutredninger for en rekke kraftlinjer landet rundt, både for 132 kV, 220 og 300 kV linjer. Dette gjelder i hovedsak for temaet naturmangfold, men også for friluftsliv, reiseliv, turisme, reindrift, landskap med INON-soner, jord- og skogressurser. 

For sjøkabler har vi bidratt med konsekvensutredninger for både marine forhold, samt fiskeri- og havbruksinteresser, knyttet til strekningene Ørskog – Fardal, Sima – Samnanger, Mongstad – Kollsnes og Modalen – Mongstad.

 
Digitroll publiseringsløsning