Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Kartlegging av arter
Irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) (foto: Einar Timdal)
Irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) (foto: Einar Timdal)

I forbindelse med de aller fleste prosjekter som Rådgivende Biologer AS er engasjert i, registreres arter fra forskjellige organismegrupper. Viktige funn blir oversendt Artsdatabanken eller lagt direkte inn i Artsobservasjoner. I tillegg belegges et utvalg eksemplarer hvert år i de naturhistoriske samlingene til Bergen Museum (UiB).

 

LoadingProgressBar

I Norge finnes fortsatt flere organismegrupper som er lite kjent taksonomisk og biogeografisk. Både Artsdatabanken og Miljødirektoratet finansierer prosjekter som undersøker slike grupper. Rådgivende Biologer AS har over flere år gjennomført kartlegging av den svært sjeldne arten irsk hinnelav (Leptogium hibernicum), for å oppdatere informasjonen om forekomstene i Norge.  

 
Digitroll publiseringsløsning