Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
FoU
Hassel i blomst
Hassel i blomst

Rådgivende Biologer AS har vært engasjert i en rekke FoU-prosjekter for ulike oppdragsgivere: NVE (miljøbasert vannføring), Universitetet i Bergen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Artsdatabanken (kartlegging av lecideoide lav i Norge i samarbeid med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).

 
Digitroll publiseringsløsning