Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Prøvegarnsfiske
Prøvefiske i Heldalsvatnet Høyanger
Prøvefiske i Heldalsvatnet Høyanger
Rådgivende Biologer AS utfører hvert år prøvefiske i en rekke innsjøer. Det var en av våre ansatte som først tok i bruk det fleromfarsgarnet som i dag er standard ved alt prøvefiske.

Vi arbeider med utvikling av metoder for å kunne beregne bestandstørrelsen i ulike innsjøer. Slike metoder vil kunne ha stor betydning i vurdering av bestandenes økologiske status og potensiale, og vil for eksempel være svært nyttig i vurderingen av utsettingspålegg som i dag finnes i mange regulerte innsjøer.  

De siste årene har vi bl.a. utført prøvefiske for fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder i forbindelse med overvåking av innsjøkalking. Kartlegging av fiskebestander med prøvefiske blir også ofte utført i forbindelse med konsekvensutredninger.   

Prøvefiske med garn kombineres gjerne med elektrofiske på gytebekker og undersøkelse av plankton- og bunndyrsamfunnet i innsjøen. Sammen med vannkvalitetsanlayser gir dette et godt bilde av nærings- og oppvekstforholdene for fisk. 
 
Digitroll publiseringsløsning