Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Skjellene er fiskens ferdsskriver
Skjellprøvetaking

 

Skjellprøvene skal taes på siden av fisken, mellom rygg og fettfinnen (se illustrasjon over). Skrap først av slimet med en rein kniv, tørk av kniven igjen og risp så med knivbladet i retning framover på fisken.

Få med mange skjell, minst 20 stk. Stikk knivbladet ned i skjellkonvolutten, knip konvolutten fast til kniven og dra kniven ut. Fyll så ut rubrikkene på konvolutten, og husk at lengda på fisken er det viktigste. Mål fisken fra snute til spissen på halen sporden når den ligger naturlig utstrakt.

Husk å notere hvilket vassdrag du tok fisken i. Det kan være selvsagt for deg der og da, men vi får inn skjellkonvolutter fra nærmere 40 vassdrag hvert år. Skriv også på fangstdato og omtrent hvor i elven fisken ble fanget. Alt dette er nyttig informasjon i det videre arbeidet med forvalting av fiskebestandene i de enkelte vassdragene.

Rapporter fra tidligere skjellprøveinnsamling finner du her      
    Digitroll publiseringsløsning