Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Linn Eilertsen
Daglig leder, Fagansvarlig LAND
cand. scient.
Arbeidsområder: Konsekvensutredninger - Naturtypekartlegging – Forvaltningsplaner - Skjøtselsplaner - GIS 
Tlf 41 46 01 97

Geir Helge Johnsen
Fagansvarlig VANN
Arbeidsområder: Innsjøundersøkelser – Vannkvalitet – Forurensing - Konsesjonssøknader
cand.real./dr.philos.
Tlf 97 10 59 10
geir.johnsen@radgivende-biologer.no

Bjarte Tveranger
Fagansvarlig OPPDRETT
cand.real.
Arbeidsområder: Bistand oppdrettssøknader – Settefiskanlegg – Konsesjonssøknader – Resipientundersøkelser - Avløp 
Tlf 95 16 58 50
bjarte.tveranger@radgivende-biologer.no

Bjart Are Hellen
Nestleder, fagansvarlig FISK
cand.scient 
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer  - Bestandskartlegging fisk - Forsuring - Konsekvensutredning - Vannkvalitet - Biologisk mangfold - Hydrologi - GIS - Elvemusling
Tlf 97 13 98 99
bjart.are.hellen@radgivende-biologer.no

Mette Eilertsen
Fagansvarlig MARINT 
M.Sc.
Arbeidsområder: Klassifisering og overvåking av miljøtilstand – Konsekvensutredninger - Marin naturtypekartlegging – Makroalger - Risikovurdering av sediment
Tlf 47 39 63 76
mette.eilertsen@radgivende-biologer.no

Christiane Todt
Fagansvarlig TAKSONOMI
Ph.D
Arbeidsområder: Marin fauna - Konsekvensutredninger - Marin naturtypekartlegging - Resipientundersøkelser - Klassifisering og overvåking av miljøtilstand i sjø   
Tlf 99 15 86 29

Harald Sægrov
Forsker
cand.real.
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer  - Bestandskartlegging fisk - Forsuring -  Konsekvensutredning - Utfisking
Tlf 40 41 27 38
harald.saegrov@radgivende-biologer.no

Joar Tverberg
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder:  B- og C undersøkelser oppdrett - Konsekvensutredninger - Resipientundersøkelser - Makroalger - Fiskundersøkelser 
Tlf 95 96 88 12

Elena Gerasimova
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder: Marin taksonomi  
Tlf 96 85 18 05

Lena Ohnheiser
Forsker 
M. sc.  
Arbeidsområde: Marin taksonomi 
Tlf 40 28 83 82

Bernt Rydland Olsen
Forsker 
Dr. scient. 
Arbeidsområder:   B- og C-undersøkelser  – Konsekvensutredninger – Resipientundersøkelser - Makroalger  
Tlf 41 67 49 08

Ragnhild Jakobsen
Forsker 
Dr. scient.  
Arbeidsområde: Fiskehelse - Elvemusling 
Tlf 99 43 07 72

Ingrid Wathne
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Elvemusling – Klassifisering og overvåking av miljøtilstand - Innsjøundersøkelser - B-granskinger oppdrett
Tlf 95 96 00 39

Ingeborg Økland
Forsker
PhD 
Arbeidsområder: B- og C-undersøkelser  – Resipientundersøkelser – Risikovurderinger av forurenset grunn og sediment - Miljøgeologi

Silje Sikveland
Forsker 
M.sc.  
Arbeidsområde: Fiskeundersøkelser i elver -  B-granskinger oppdrett 
Tlf 41 35 33 83

Elisabeth Smith Jørgensen
Kontorsjef
Arbeidsområder:  Daglig drift  -  Økonomi  -  Regnskap
Tlf 95 80 06 06
elisabeth.smith.jorgensen@radgivende-biologer.no

Conrad J. Haug Blanck
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder: Naturtypekartlegging – Konsekvensutredninger – Overvåkning – Jordkartlegging - GIS
Tlf 92 07 08 05

Hilde Eirin Haugsøen
Forsker 
M.Sc
Arbeidsområder: Klassifisering og overvåking av miljøtilstand i sjø - strandsoneundersøkelser - marin naturtypekartlegging
Tlf 92 03 08 97
hilde.haugsoen@radgivende-biologer.no

Erling Brekke
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Strømmålinger – B og C-undersøkelser oppdrett - Resipientundersøkelser – Strømmålinger – Innsjøovervåking - Dyreplankton  
Tlf 48 05 78 75
erling.brekke@radgivende-biologer.no

Kurt Urdal
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder:  Skjellanalyse - Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer 
Tlf 41 51 14 27
kurt.urdal@radgivende-biologer.no

Steinar Kålås
Forsker
cand.scient
Arbeidsområder: Elvemusling - Lakselus - Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer -  Vannkvalitet - Faunahistorie
Tlf 99 58 19 73
steinar.kalas@radgivende-biologer.no

Marius Kambestad
Forsker
M. sc. 
Arbeidsområder: Fiskeundersøkelser i elver og innsjøer -  Elektrofiske - Habitatkartlegging - Biotopjusterende tiltak 
Tlf 45 20 68 75
marius.kambestad@radgivende-biologer.no

Thomas Tveit Furset
Forsker 
M.Sc.
Arbeidsområder: B-og C- undersøkelser oppdrett -Resipientundersøkelser i sjø - Strømmålinger
Tlf 41 16 38 83

Stein Thon Klem
Forsker 
M. Sc
Arbeidsområder:  Bistand oppdrettssøknader - Settefiskanlegg - Konsesjonssøknader
Tlf 41 03 18 82

Helge Olsen Theil Bergum
Forsker
M.Sc.
Arbeidsområder: Taksonomi og marine B-undersøkelser
Tlf 93 89 23 99

Ulrike Fetzer
Forskningstekniker
Bachelor
Arbeidsområder: Marin taksonomi  
Tlf 94 29 71 63

Kiana Stiller
Forskningstekniker
Arbeidsområder: Marin taksonomi  
Tlf 47 17 61 09

 
Digitroll publiseringsløsning