Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Miljørådgivning
Befaring i våtmarksområde
Befaring i våtmarksområde
Våre ansatte biologer har kompetanse og erfaring innen et vidt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø – og brukes derfor som rådgivere for forvaltning og næringsliv. Vi bistår myndigheter og private aktører ved valg av overvåkningsmetodikk, utstyrsanskaffelser, konsulentinnkjøp og riktige miljøløsninger. Vår styrke er faglig bredde, lang erfaring og uavhengighet.
 
Digitroll publiseringsløsning