Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Biologisk mangfold
Brunnakke hann
Brunnakke hann

Innen et naturområde finnes et mangfold av arter, samt genetisk mangfold og økologisk mangfold. Summen av dette kalles gjerne biologisk mangfold eller biodiversitet. Kunnskap om biologisk mangfold er etterspurt av ulike offentlige og private instanser og vi utfører ulike undersøkelser innen artsmangfold og økologisk mangfold i hele Norge. Vår styrke er at vi kan kartlegge og verdivurdere det biologiske mangfoldet både på land, i ferskvann og i sjø. 


 
Digitroll publiseringsløsning