Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Biologiske undersøkelser
Fangst av edelkreps
Fangst av edelkreps


Foruten at vi utfører flere typer undersøkelser knyttet til ferskvannsfisk, gjør vi også undersøkelser av en rekke andre dyregrupper i ferskvann. 

Undersøkelser av bunndyr og dyreplankton i elver og innsjøer er ofte viktige for å vurdere vannkvalitet og fiskesamfunnene i elver og innsjøer.

Andre viktige arter som vi jevnlig undersøker og overvåker er rødlisteartene elvemusling og edelkreps.
 
Digitroll publiseringsløsning