Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Bredsgården, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
Fax: 55 31 62 75
post@radgivende-biologer.no
Bunndyrundersøkelser
Innsamling av bunndyr i Østerbøvassdraget, Høyanger
Innsamling av bunndyr i Østerbøvassdraget, Høyanger
Bunndyrundersøkelser kan gi en god beskrivelse av tilstanden i et vassdrag. Bunndyr lever relativt lenge i ferskvann og har ulike miljøpreferanser. Sammensetningen av bunndyr i et vassdrag avspeiler forholdene i vassdraget over tid, og kan brukes til å beskrive bl.a. forsuringspåvirkning eller annen belastning i vassdraget.

Innsamling av bunndyr er også viktig for å registrere det biologiske mangfoldet i elver og innsjøer. Store deler av bunndyrmaterialet som er innsamlet av Rådgivende Biologer AS, er nå registrert i artsdatabanken.


 
Digitroll publiseringsløsning