Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Matfiskanlegg
Matfiskanlegg ved Slettvik, Sandnes kommune
Matfiskanlegg ved Slettvik, Sandnes kommune
Rådgivende Biologer AS tilbyr alle typer miljøundersøkelser i tilknytning til etablerte standarder:
  • MOM B-lokalitetsundersøkelse og MOM B-forundersøkelse ihht NS 9410:2007
  • MOM C-resipientundersøkelse ihht NS 9410:2007
  • Strømmålinger
  • Lokalitetsvurdering ihht NS9415:2009

Vi utfører også konsekvensutredning ved etablering/utvidelse av større anlegg.

Vi designer og gjennomfører større miljøundersøkelser utover etablerte krav etter behov.  

Vi utarbeider også søknader om utvidelse av lokaliteter og nye lokaliteter, samt søknader om nye konsesjoner tilknyttet konsesjonsrundene for laks og aure. Vi følger også opp søknaden i forvaltningssystemet med aktiv myndighetskontakt.

Rådgivende Biologer AS er rådgivere både til næringen og forvaltningen.  

 
Digitroll publiseringsløsning