Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Oppdrett
Matfiskanlegg ved Kvernaneset i Sveio kommune
Matfiskanlegg ved Kvernaneset i Sveio kommune


Rådgivende Biologer AS tilbyr et bredt spekter av tjenester tilknyttet havbruksnæringen, herunder miljøundersøkelser i henhold til etablerte standarder i næringen, samt forvaltningsmessig bistand ved alle typer søknader. Vi har en erfaren stab der noen av oss har mer enn 25 års fartstid tilknyttet næringen.

Ved omfattende vurderinger knyttet til gjennomføring av større konsekvensutredninger (KU), kan vi i tillegg spille på selskapets øvrige ressurser, som dekker de fleste biologiske fagfelt. 
 
Digitroll publiseringsløsning