Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1489, 20 sider, ISBN 978-82-7658-880-4.
EILERTSEN, M. & E. BREKKE 2012.
 Granskingar av marint biologisk mangfald og tungmetall i grisetang i Gerhardspollen, Radøy kommune 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1490, 31 sider. 
EILERTSEN, L., B. A. HELLEN & P.G. IHLEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1491, 26 sider, ISBN 978-82-7658-879-8.
KÅLÅS, S. 2012
 Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1.
KÅLÅS, S. 2012
 Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8.
IHLEN, P. G., HELLEN, B. A., OVERVOLL, O., JOHNSEN, G.H. & EILERTSEN, L. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1495, 36 sider. ISBN 978-82-7658-883-5.
SPIKKELAND, O.K., L. EILERTSEN, B.A. HELLEN & G.H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1496, 62 sider. ISBN 978-82-7658-884-2.
JOHNSEN, G.H. 2012.
 Miljørapport 2011 Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1497, 18 sider.
BREKKE, E. 2012.
 Straummåling ved oppdrettslokaliteten Kjeahola i Hjelmeland kommune hausten 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1498, 36 sider.
EILERTSEN, M. & L. EILERTSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1499, 22 sider. ISBN 978-82-7658-885-9.
BREKKE, E. 2012.
 Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, september 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1500, 32 sider.
SPIKKELAND, O.K., G.H. JOHNSEN, G.H. & L. EILERTSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1501, 26 sider. ISBN 978-82-7658-886-6.
HELLEN B.A., H. SÆGROV &, S. KÅLÅS 2012. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1502, 34 sider. ISBN 978-82-7658-887-3.
EILERTSEN, L., M. EILERTSEN, O.K. SPIKKELAND & B.A. HELLEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1503, 90 sider. ISBN 978-82-7658-888-0.
JOHNSEN, G.H. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1504, 11 sider. ISBN 978-82-7658-889-7.
JOHNSEN, G.H., K. MORK, O.K. SPIKKELAND & L. EILERTSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1505, 36 sider, ISBN 978-82-7658-890-3.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune hausten 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1506, 23 sider.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 Undersøkelse av marint naturmiljø i utfyllingsområdet i Steinsvika, Volda kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1507, 22 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & E. BREKKE 2012. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1508, 60 sider, ISBN 978-82-7658-891-0.
TVERANGER, B & M. EILERTSEN 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen i Fusa kommune, november 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1509, 23 sider.
KÅLÅS, S., G.H. JOHNSEN & B.A. HELLEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1510, 38 sider, ISBN 978-82-7658-892-7. 
JOHNSEN, G.H. 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1511, 12 sider, ISBN 978-82-7658-893-4
JOHNSEN, G.H. 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1512, 33 sider, ISBN 978-82-7658-894-1.
TVERANGER, B.T., M. EILERTSEN, E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1513, 83 sider. ISBN 978-82-7658-895-8.
TVERANGER, B. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1514, 35 sider, ISBN 978-82-7658-896-5
EILERTSEN, M. & BREKKE, E. 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune september 2011, med utvida MOM B-gransking november 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1515, 41 sider.
KÅLÅS, S., G.H. JOHNSEN, H. SÆGROV & K. URDAL 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1516, 53 sider, ISBN 978-82-7658-897-2
BREKKE, E. 2012.
 Lokalitetsrapport for Karlhovden i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1517, 33 sider.
JOHNSEN, G.H. 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1518, 39 sider, ISBN 978-82-7658-898-9.
TVERANGER, B. og M. EILERTSEN 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S i Fusa kommune, januar 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1519, 24 sider.
TVERANGER, B. og M. EILERTSEN 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, januar 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1520, 23 sider.
JOHNSEN, G.H 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1521, 17 sider, ISBN 978-82-7658-899-6.
SPIKKELAND, O.K., BJELLAND, T., HELLEN, B.A., EILERTSEN, L. &  G.H. JOHNSEN 2012. 
 Vassvøre kraftverk, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensutredning for biologisk mangfald.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1522, 45 sider, ISBN 978-82-7658-900-9
IHLEN, P. G., L. EILERTSEN & T. BJELLAND 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1523, 31 sider, ISBN 978-82-7658-901-6.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1524, 30 sider, ISBN 978-82-7658-902-3
BREKKE, E. 2012.
 Bølgjeberekning for Solvik på Malmøya i Oslo.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1525, 14 sider.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2012. 
 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Vågafossen Settefisk AS, høsten 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1526, 33 sider.
SÆGROV, H., K. URDAL, B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1527, 35 sider, ISBN 978-82-7658-903-0.
BJELLAND, T., P. G. IHLEN & O. K. SPIKKELAND 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1528, 30 sider, ISBN 978-82-7658-904-7.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1529, 25 sider, ISBN 978-82-7658-905-4.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN & K.URDAL 2012. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1530, 17 sider, ISBN 978-82-7658-906-1.
BJELLAND, T., IHLEN, P. G. & HELLEN, B. A. 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1531, 64 sider, ISBN 978-82-7658-907-8.
SPIKKELAND, O. K. & P. G. IHLEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1532, 50 sider, ISBN 978-82-7658-908-5.
EILERTSEN, L. 2012.
 Rådgivende Biologer AS,  rapport 1533, 46 sider, ISBN 978-82-7658-909-2
JOHNSEN, G.H., O.K. SPIKKELAND & S. KÅLÅS. 2012
 Rådgivende Biologer AS rapport 1534,32 sider, ISBN 978-82-7658-910-8.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2012. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1535, 23 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE & S. KÅLÅS 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1536. 92 sider, ISBN 978-82-7658-911-5.
FURSET, T. & E. BREKKE 2012. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Dysvik i Kvam herad, mars 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1537, 23 sider.
FURSET, T. T. & M. EILERTSEN 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, mars 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1538, 23 sider.
BREKKE, E. 2012.
 Lokalitetsrapport for Skiftesneset N (Breivik) i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1539, 27 sider.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2012. 
 Straummåling ved oppdrettslokaliteten Dysvik i Kvam herad vinteren 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1540, 30 sider.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1541, 15 sider, ISBN 978-82-7658-912-2.
KÅLÅS, S. & G. H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1542, 16 sider, ISBN 978-82-7658-913-9.
EILERTSEN, L., KÅLÅS, S. & P.G. IHLEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1543, 37 sider, ISBN 978-82-7658-914-6.
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS, K. URDAL OG G.H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1544, 29 sider, ISBN 978-82-7658-915-3
FURSET, T.T . & M. EILERTSEN 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyfly i Austevoll kommune, mars 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1545, 22 sider
FURSET, T.T . & M. EILERTSEN 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1546, 23 sider
FURSET, T.T . & M. EILERTSEN 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, mars 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1547, 23 sider
HELLEN, B.A., K. URDAL, E. BREKKE & S. KÅLÅS 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1548. 20 sider, ISBN 978-82-7658-916-0.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune, april 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1549, 25 sider
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 Utvidet MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Eidane Smolt AS høsten 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1550, 31 sider.
SÆGROV, H.. 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1551, 21 sider, ISBN 978-82-7658-917-7.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 MOM B- undersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk AS avd. Skåravågen, høsten 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1552, 22 sider.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 MOM B- undersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk AS avd. Flatråker, høsten 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1553, 23 sider.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012. 
 Undersøkelse av marint naturmiljø i utfyllingsområdet i Stongfjorden, Askvoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1554, 22 sider.
EILERTSEN, M. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1555, 24 sider. ISBN 978-82-7658-918-4.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1556, 24 sider
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1557, 60 sider, ISBN 978-82-7658-919-1.
BREKKE, E. 2012.
 Lokalitetsrapport for Skiftesneset S (Nedrevågen) i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1558, 24 sider.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås, mai 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1559, 23 sider
TVERANGER, B., M. EILERTSEN, & E. BREKKE 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1560, 58 sider, ISBN 978-82-7658-920-7.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1561, 54 sider, ISBN 978-82-7658-921-4.
HELLEN, B.A. 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1562, 20 sider, ISBN 978-82-7658-922-1.
URDAL, K. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1563, 21 sider, ISBN 978-82-7658-923-8.
URDAL, K. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1564, 33 sider, ISBN 978-82-7658-924-5.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtavågen i Fusa kommune juni 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1565, 23 sider.
BREKKE, E. 2012.
 Lokalitetsrapport for Skavhella i Os kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1566, 36 sider.
TVERANGER, B & M. EILERTSEN 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1567, 21 sider.
TVERANGER, B & M. EILERTSEN 2012
 MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til EWOS Innovation AS lokalitet Dirdal, våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1568, 21 sider.
TVERANGER, B & E. BREKKE 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1569, 31 sider, ISBN 978-82-7658-925-2.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Altaneset i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1570, 35 sider.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Mjåneset i Fusa kommune, mai 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1571, 23 sider.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, april 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1572, 22 sider.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mai 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1573, 23 sider.
TVERANGER, B & E. BREKKE 2012
 MOM B-undersøkelse utenfor avløpet til Viking Fjord AS på Sunde i Kvinnherad kommune sommeren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1574, 21 sider.
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1575, 23 sider
EILERTSEN, L., P.G. IHLEN & O.K. SPIKKELAND 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1576, 41 sider, ISBN 978-82-7658-926-9. 
FURSET, T.T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1577, 24 sider
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Fusavika i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1578, 36 sider.
TVERANGER, B & M. EILERTSEN 2012
 MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Stord, sommeren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1579, 19 sider.
EILERTSEN, M. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1580, 16 sider. ISBN 978-82-7658-927-6
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2012.
 Resipientundersøkelse i Rosslandspollen i Meland kommune våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1581, 32 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE, M. EILERTSEN & G. H. JOHNSEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1582, 44 sider. ISBN 978-82-7658-931-3
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S, i Fusa kommune juli 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1583, 24 sider
IHLEN, P. G. & T. BJELLAND 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1584, 50 sider, ISBN 978-82-7658-928-3
BREKKE, E. 2012.
 Straummåling ved oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1585, 35 sider.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS & K. URDAL 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1586, 44 sider, ISBN 978-82-7658-929-0.
BREKKE, E. 2012.
 Lokalitetsrapport for Håvikvågen S i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1587, 28 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1588, 19 sider, ISBN 978-82-7658-930-6.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1589, 23 sider
JOHNSEN, G.H, O.K. SPIKKELAND, S. KÅLÅS & T. BJELLAND 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1590, 49 sider. ISBN 978-82-7658-932-0.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune august 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1591, 26 sider
SÆGROV, H., & K. URDAL 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1592, 39 sider, ISBN 978-82-7658-933-7.
SÆGROV, H., & K. URDAL 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1593, 39 sider, ISBN 978-82-7658-934-4.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Karlhovden i Fusa kommune august 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1594, 22 sider
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Marine Harvest AS, avd. Øyerhamn juli 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1595, 22 sider
FURSET T. T., E. BREKKE & M. EILERTSEN 2012.
 Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, august 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1596, 30 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1597, 33 sider, ISBN 978- 82-7658-935-1
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Langholmen i Finnøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1598, 36 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Indre Slettavikneset i Sandnes kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1599, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Kalhag i Strand kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1600, 33 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1601, 36 sider, ISBN 978- 82-7658-936-8.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Trettholmsosen i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1602, 30 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Trettholmsosen i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1602, 30 sider.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Grønebrekkane i Osterøy kommune april 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1603, 23 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Skåtavågen i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1604, 32 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Teigland i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1605, 41 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Dysvik i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1606, 34 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Sagvik i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1607, 36 sider.
EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN 2012. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1608, 40 sider. ISBN 978-82-7658-938-2.
EILERTSEN, L, HELLEN, B.A. & P.G. IHLEN 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1609, 45 sider, ISBN 978-82-7658-939-9.
EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN. 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1610, 28 sider, ISBN 978-82-7658-940-5.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Bergadalen i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1611, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Gråttnes i Forsand kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1612, 35 sider.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1613, 70 sider, ISBN 978-82-7658-941-2.
HAUGSØEN, H. E. & E. BREKKE 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i kvam herad, september 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1614, 24 sider.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune september 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1615, 23 sider.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oterstegdalen i Fusa kommune, september 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1616, 23 sider.
HAUGSØEN, H. E. & E. BREKKE 2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, september 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1617, 26 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Oltesvik i Gjesdal kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1618, 35 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Apalvikneset i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1619, 44 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Hessvik i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1620, 34 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Solbakk i Strand kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1621, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for ventemerdene på lokaliteten Storebø i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1622, 34 sider.
EILERTSEN, M. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1623, 25 sider. ISBN 978-82-7658-942-9.
SPIKKELAND, O.K. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1624, 42 sider, ISBN 978-82-7658-943-6. 
JOHNSEN, G.H., T.T. FURSET & E. BREKKE 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1625, 21 sider, ISBN 978-82-7658-944-3.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Saltkjelen I  i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1626, 34 sider.
HAUGSØEN, H. E. & B. TVERANGER 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Altaneset i Fusa kommune september 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1627, 24 sider.
HAUGSØEN, H. E. & B. TVERANGER 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune oktober 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1628, 25 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Hageberg i Fitjar kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1629, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Brattavika i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1630, 35 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Hjartholmosen i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1631, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Nygård i Samnanger kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1632, 36 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Saltkjelen II i Jondal kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1633, 36 sider.
JOHNSEN, G.H. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1634, 23 sider, ISBN 978-82-7658-945-0.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Aga Ø i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1635, 34 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Langevågen i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1636, 35 sider.
KAMBESTAD, M. & T. T. Furset 2012.
 Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1637, 41 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Lyklingholmen N i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1638, 30 sider.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skiftesvika i Finnøy kommune hausten 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1639, 23 sider.
FURSET, T. T . 2012
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Grønebrekkane i Osterøy kommune november 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1640, 23 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Valestrandvågen i Osterøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1641, 38 sider.
IHLEN, P. G. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1642, 27 sider, ISBN 978-82-7658-946-7.
KAMBESTAD, M. & T. T. Furset  2012.
 Lokalitetsrapport for settefisklokaliteten til Tombre Fiskeanlegg AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1643, 34 sider.
TVERANGER B., M. EILERTSEN, L. EILERTSEN & E. BREKKE 2012
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1644, 61 sider, ISBN 978-82-7658-947-4.
HAUGSØEN, H.E.  2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune november 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1645, 25 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Vikane I i Jondal kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1646, 43 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1647, 20 sider, ISBN 978-82-7658-937-5.
IHLEN, P. G. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1648, 31 sider, ISBN 978-82-7658-948-5.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Toska N i Radøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1649, 35 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Prestholmane i Finnøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1650, 53 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Flornes i Tysnes kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1651, 32 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Skorpo i Tysnes kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1652, 32 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Holevik i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1653, 33 sider.
KÅLÅS, S., E. BREKKE & B. A. HELLEN. 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1654, 74 sider, ISBN 978-82-7658-949-8.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Kviksholmen i Austevoll kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1655, 36 sider.
SÆGROV, H., K. URDAL & M. KAMBESTAD 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1656, 18  sider, ISBN 978-82-7658-950-4.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1657, 25  sider, ISBN 978-82-7658-951-1. 
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Landrøypynten i Tysnes kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1658, 33 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Øksneset i Austrheim kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1659, 26 sider.
EILERTSEN, M. 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1660, 22 sider. ISBN 978-82-7658-952-8.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for Uføro i Stord kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1661, 46 sider.
IHLEN, P. G., T. BJELLAND & K. VASKINN 2012.
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS, rapport 1662, 50 sider.
HELLEN, B. A. 2012. 
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS rapport nr 1663.

HAUGSØEN, H.E.  2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Grisholmsundet i Fedje kommune, november 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1664, 24 sider.
KAMBESTAD, M. 2012.
 Lokalitetsrapport for slaktemerdene ved Sunde i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1665, 35 sider.
HAUGSØEN, H.E.  2012.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Solheim i Masfjorden kommune, november 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1666, 23 sider.

TVERANGER, B. & T. T. FURSET 2012
 Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, hausten 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1667, 50 sider.

TØMMERVIK, H., JOHANSEN, B., KARLSEN, S. R. & IHLEN, P. G. 2011. 
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS, rapport 1669.

BREKKE, E. & T. T. FURSET 2012.
 Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Djupeleget i Høyanger kommune, våren 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1670, 49 sider.

 
Digitroll publiseringsløsning