Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Tittelsnes i Sveio kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1671, 35 sider.
HELLEN. B. A. & S. KÅLÅS. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1672, 8 sider, ISBN 978-82-7658-953-5.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Soløy Ø i Fitjar kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1673, 35 sider.
EILERTSEN, M. & BJELLAND, T. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1674, 34 sider. ISBN 978-82-7658-954-2
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Grønebrekkane i Osterøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1675, 42 sider.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås desember 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1676, 24 sider.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Loddetå i Sveio kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1677, 48 sider.
KAMBESTAD, M. & T. T. FURSET  2013.
 Lokalitetsrapport for Drageide i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1678, 36 sider.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Eidholmen i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1679, 38 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, K. URDAL & S. KÅLÅS 2013. 
 Beinhelleren pumpe. Overføringar til Evanger kraftverk. Vaksdal kommune i Hordaland. KU for fisk og ferskvassbiologi 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1680, 92 sider. 
JOHNSEN, G.H. & C.S. JOHNSEN 2013. 
 Miljørapport 2012. Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1681, 21 sider.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Dyrnes i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1682, 34 sider.
EILERTSEN, M. & HAUGSØEN, H.E. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1683, 38 sider, ISBN 978-82-7658-955-9. 
JOHNSEN, G.H. & C.S. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1684, 20 sider, ISBN 978-82-7658-960-3.
EILERTSEN, L., EILERTSEN M. & O.K. SPIKKELAND 2013.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1685, 62 s, ISBN 978-82-7658-956-6.
EILERTSEN, L. & EILERTSEN M. 2013.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1686, 39 sider, ISBN 978-82-7658-957-3.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, januar 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1687, 24 sider.
SPIKKELAND, O.K. & G.H. JOHNSEN 2013.
 Botnaelva kraftverk i Flora kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1688, 42 sider, ISBN 978-82-7658-958-0.
FURSET  T. T & E. BREKKE 2013
 Straummåling og botngransking ved Leirvika i Masfjorden kommune, sommaren 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1689, 50 sider.
EILERTSEN, M. & HAUGSØEN, H.E. 2012.
 BKK sjøkablar Kollsnes-Mongstad. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø og naturressursar.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1690, 54 sider. ISBN 978-82-7658-959-7.
EILERTSEN, M., E. BREKKE & B. TVERANGER 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1691, 74 sider. ISBN 978-82-7658-961-0.
EILERTSEN, M. 2013
Tillegg til: Rådgivende Biologer AS, rapport 1691, ISBN 978-82-7658-961-0 
JOHNSEN, G. H. & C.S. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1692, 20 sider, ISBN 978-82-7658-962-7
BJELLAND, T. & IHLEN, P. G. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1693, 35 sider, ISBN 978-82-7658-963-4
JOHNSEN, G.H.& C.S. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1694, 36 sider, ISBN 978-82-7658-964-1.
KAMBESTAD, M. & T. T. FURSET  2013.
 Lokalitetsrapport for Oterstegdalen i Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1695, 38 sider.
JOHNSEN, G. H. & C.S. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1696, 25 sider, ISBN 978-82-7658-965-8
SPIKKELAND, O.K., G.H. JOHNSEN, P.G. IHLEN & T. BJELLAND 2013. 
 Beinhelleren pumpe. Overføringer til Evanger kraftverk, Vaksdal kommune i Hordaland. KU for terrestrisk naturmiljø og naturmangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1697, 85 sider.
FURSET  T. T & B. TVERANGER 2013
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet Leirvika i Masfjorden kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1698, 13 sider.
EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1699, 44 sider, ISBN 978-82-7658-966-5.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2013. 
 Kopar i grisetang i sjøområda ved notvaskeriet til Selstad AS ved Ytrøy i 
 Solund kommune 2012.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1700, 8 sider. 
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2013. 
 Enkel undersøking av miljøverknadar av utslepp til Ilevågen ved Hosøya i Gulen kommune.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1701, 7 sider.
JOHNSEN, G.H. & C.S. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1702, 13 sider, ISBN 978-82-7658-967-2
JOHNSEN G.H. & M. EILERTSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1703, 58 sider, ISBN 978-82-7658- 968-9.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Litletveitholane i Osterøy kommune, februar 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1704, 24 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1705, 23 sider.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1706, 51 sider, ISBN 978-82-7658-969-6.
URDAL, K., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS, M. KAMBESTAD, H. SÆGROV & G.H. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1707, 23 sider, ISBN 978-82-7658-970-2.
FURSET  T. T. & E. BREKKE 2013
 Straummåling og botngransking ved Skåtavågen i Fusa kommune, vinteren 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1708, 48 sider.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-førehandsgransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mars 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1709, 22 sider.
BREKKE, E. 2013.
 Lokalitetsrapport for Svollandsneset i Vindafjord kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1710, 33 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 Straummåling ved Storskredbukti i Lindås Kommune, vinteren 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1711, 38 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, mars 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1712, 23 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & H.E. HAUGSØEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1713, 66 sider. ISBN 978-82-7658-971-9
IHLEN, P. G. & H. H. BLOM 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1714, 34 sider, ISBN 978-82-7658-972-6.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gjerdsvikflua i Fusa kommune, mars 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1715, 23 sider.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 2013. 
 Søknad om utviding ved Marine Harvest Norway AS avdeling Flø, Ulstein kommune. Konsekvensutredning for akvatisk biologisk mangfold
 Rådgivende Biologer AS rapport 1716, 27 sider.
FURSET  T. T. & E. BREKKE 2013
 Straummåling og botngransking ved Oterstegdalen i Fusa kommune, desember 2012. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1717, 47 sider.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Lokalitetsrapport for Bakka i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1718, 36 sider.
EILERTSEN, M., BJELLAND T., HAUGSØEN H., IHLEN P.G., URDAL K., & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1719, 60 sidar, ISBN 978-82-7658-973-3.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skavhella i Os kommune, mars 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1720, 25 sider.
EILERTSEN, L. & P.G. IHLEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1721, 44 sider, ISBN 978-82-7658-974-0.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune, mars 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1722, 24 sider.
EILERTSEN, M. 2013.
 Naturtypekartlegging ved omsøkt oppdrettslokalitet Eime for Grieg Seafood Rogaland AS. Konsekvensutgreiing for naturmiljø.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1723, 27 sider. ISBN 978-82-7658-975-7.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking på avløpet til Marine Harvest Norway AS, avd. Herand, april 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1724, 21 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Marine Harvest AS, avd. Kvinge S februar 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1725, 22 sider.
FURSET  T. T. & E. BREKKE 2013
 Straummåling og botngransking ved Kobbavika i Finnøy kommune, vinteren 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1726, 52 sider.
HAUGSØEN, H.E.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika  i Fusa kommune, april 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1727, 25 sider.
URDAL, K. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1728, 29 sider. ISBN 978-82-7658-976-4.
URDAL, K. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1729, 17 sider. ISBN 978-82-7658-977-1.
URDAL, K. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1730, 19 sider. ISBN 978-82-7658-978-8.
KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & E. BREKKE 2013.
 Fiskeundersøkelser i fem innsjøer i Etnefjellene i 2012.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1731, 52 sider, ISBN 978-82-7658-979-5. 
EILERTSEN, L., BJELLAND, T. & P. G. IHLEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1732, 46 sider, ISBN 978-82-7658-980-1. 
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1733, 23 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking ved avløpet til Brandasund Fiskeforedling AS på Torgjo i Bømlo kommune, vinteren 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1734, 21 sider.
BJELLAND, T. & IHLEN, P. G. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1735, 49 sider, ISBN 978-82-7658-981-8.  
EILERTSEN, M, HAUGSØEN, H.E & BREKKE, E. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1736, 19 sider. ISBN 978-82-7658-982-5.

HAUGSØEN, H.E., E. BREKKE & M. EILERTSEN 2013
 MOM C – gransking ved lokaliteten Brattavika i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1737, 28 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune april 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1738, 24 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 Straummåling ved Moldøyosen i Fedje kommune 2012 – 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1739, 37 sider.
EILERTSEN, L. & SPIKKELAND, O.K. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1740, 33 sider. ISBN 978-82-7658-983-2.
TVERBERG, J. & H.E. HAUGSØEN 2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Matland i Fusa kommune, mai 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1741, 24 sider.
SÆGROV, H., B. A. HELLEN, S. KÅLÅS OG K. URDAL 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1742, 38 sider. ISBN 978-82-7658-984-9.
KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & E. BREKKE 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1743, 15 sider, ISBN 978-82-7658-985-6. 
FURSET, T. T.  2013.
 Måling av spreiings- og botnstraum ved Litletveitholane i Osterøy kommune, april - mai 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1744, 31 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 Straummåling ved Grisholmsundet i Fedje kommune 2012 – 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1745, 38 sider.
EILERTSEN, L., EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1746, 40 sider, ISBN 978-82-7658-986-3.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1747, 39 sider. ISBN 978-82-7658-987-0.
TVERBERG, J. & H.E. HAUGSØEN 2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune, mai 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1748, 25 sider.
BJELLAND, T. & O. K. SPIKKELAND. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1749, 23 sider. ISBN 978-82-7658-988-7. 
KAMBESTAD, M. 2013.
 Strømrapport for Kalsøyflu i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1750, 27 sider. 
FURSET, T. T. & E. BREKKE  2013.
 Straummåling ved Brattavika i Austevoll kommune, våren 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1751, 63 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1752, 44 sider. ISBN 978-82-7658-989-4.
KAMBESTAD, M. 2013.
Strømrapport for Torsneset i Vindafjord kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1753, 27 sider.
KAMBESTAD, M. 2013.
Strømrapport for Skigelstrand i Vindafjord kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1754, 26 sider.
EILERTSEN, M. & H.E. HAUGSØEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1755, 19 sider, ISBN 978-82-7658-990-0. 
KAMBESTAD, M. & T. T.  FURSET 2013.
Strømrapport for Nappeholmane i Bømlo kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1756, 28 sider. 
KAMBESTAD, M. & T. T.  FURSET 2013.
Strømrapport for Stokkavik i Bømlo kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1757, 28 sider. 
KAMBESTAD, M. & T. T.  FURSET 2013.
Lokalitetsrapport for Klungervikneset i Bømlo kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1758, 36 sider.
TVERBERG, J. & T. T. FURSET 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtavågen i Fusa kommune, juni 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1759, 24 sider.
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS & K. URDAL 2013
Rådgivende Biologer AS, rapport 1760, 40 sider, ISBN 978-82-7658-991-7. 
FURSET, T. T.  2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune juli 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1761, 24 sider.
EILERTSEN, M., , L. EILERTSEN,  B.A. HELLEN. & G.H JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1762, 45 sider, ISBN 978-82-7658-999-3.
JOHNSEN, G.H. 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1763, 14 sider, ISBN 978-82-7658-992-4.
HELLEN, B.A. 2013.
Rådgivende Biologer AS rapport 1764, 22 sider, ISBN 978-82-7658-993-1.
HELLEN, B. A., P. G. IHLEN, G. H. JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS rapport 1765, 32 sider, ISBN 978-82-7658-994-8.
FURSET, T. T. & E. BREKKE 2012.
MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Sunndal, våren 2012.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1766, 22 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1767, 32 sider. ISBN 978-82-7658-995-5.
EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1768, 49 sider. ISBN 978-82-7658-996-2.
FURSET, T. T.  2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune juli 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1769, 22 sider.
EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1770, 34 sider. ISBN 978-82-7658-997-9.
BJELLAND, T. & P. G. IHLEN 2013.
Rådgivende biologer AS, rapport 1771, 30 sider.  ISBN 978-82-7658-998-6.
FURSET, T. T.  2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Teigane i Suldal kommune juli 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1772, 22 sider.
EILERTSEN, M., G.H JOHNSEN, H. HAUGSØEN & J. TVERBERG 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1773, 41 sider, ISBN 978-82-8308-010-0
TVERBERG, J. 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, august 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1774, 22 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1775, 65 sider, ISBN 978-82-8308-002-5
TVERBERG, J. 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skifteneset S i Fusa kommune, juli 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1776, 24 sider.
KÅLÅS, S. & B. A. HELLEN. 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1777, ISBN 978-82-8308-000-1. 42 sider.
BREKKE, E. & G.H. JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1778, 28 sider, ISBN 978-82-8308-001-8.
EILERTSEN, M. & H.E. HAUGSØEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1779, 27 sider. ISBN 978-82-8308-004-9.
TVERANGER, B., H.E. HAUGSØEN, M. EILERTSEN., T.T. FURSET. J. TVERBERG, E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1780, 97 sider. ISBN 978-82-7658-006-3.
HELLEN, B.A., M. KAMBESTAD & G. H. JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS rapport 1781, 249 sider. ISBN 978-82-8308-003-2.
KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & E. BREKKE 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1782, 19 sider, ISBN 978-82-8308-005-6.
JOHNSEN, G.H., O.K. SPIKKELAND & S. KÅLÅS. 2013
 Rådgivende Biologer AS rapport 1783, 37 sider, ISBN 978-82-8308-007-0.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1784, 36 sider. ISBN 978-82-8308-008-7
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, september 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1785, 23 sider.
EILERTSEN, L. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1787, 26 sider, ISBN 978-82-8308-011-7. 
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, august 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1788, 25 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, september 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1789, 24 sider.
FURSET, T. T.  & B. TVERANGER 2013.
 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai – juni 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1790, 28 sider.
EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1791, 31 sider, ISBN 978-82-8308-012-4. 
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN, M. EILERTSEN & A.H. STAVELAND 2013
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1792, 84 sider, ISBN 978-82-8308-013-1
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1793, 34 sider, ISBN 978-82-8308-014-8
TVERANGER, B. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1794, 38 sider, ISBN 978-82-8308-015-5
KAMBESTAD, M. & T. T. FURSET  2013.
 Strømrapport for Hillesøy i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1795, 37 sider.
FURSET, T. T.  2013.
 Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Ulveneset i Kvinnherad kommune, sommaren 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1796, 48 sider.
URDAL. K & H. SÆGROV 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1797, 28 sider, ISBN 978-82-8308-016-2.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN, A.H. STAVELAND & G.H. JOHNSEN 2013
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1798, 92 sider, ISBN 978-82-8308-017-9
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1799, 27 sider, ISBN 978-82-8308-018-6
JOHNSEN, G.H. 2013.
 Test av enkelt vannbehandlingssystem. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1800, 14 sider. 
HAUGSØEN, H.E. & G.H. JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1801, 23 sider, ISBN 978-82-8308-020-9
JOHNSEN, G.H. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1802, 11 sider, ISBN 978-82-8308-019-3.
KAMBESTAD, M. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1803, 21 sider, ISBN 978-82-8308-021-6.
IHLEN. P.G., G.H. JOHNSEN & L. EILERTSEN 2013.
 Fosselvi kraftverk, Kvam Herad. Foreløpig konsekvensutredning. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1804, 48 sider. 
IHLEN, P. G. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1805, 27 sider, ISBN 978-82-8308-022-3.
HAUGSØEN, H.E., M. EILERTSEN & B. TVERANGER 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1806, 29 sider, ISBN 978-82-8308-023-0
EILERTSEN, M., HAUGSØEN, M.E, EILERTSEN, L. & G.H JOHNSEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1808, 33 sider, ISBN 978-82-8308-025-4.
TVERANGER, B. 2013
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1809, 32 sider, ISBN 978-82-8308-026-1.
TVERBERG, J. 2013
 MOM B-gransking av oppdretteslokalitetn Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1810, 24 sider.
BJELLAND, T.  KÅLÅS, S. & O. K. SPIKKELAND. 2013.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1811, 41 sider, ISBN 978-82-8308-027-8. 
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Bjølve Bruk AS, høsten 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1812, 35 sider.
EILERTSEN, L. &  H.E., HAUGSØEN. 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1813, 35 sider, ISBN 978-82-8308-028-5. 
TVERANGER, B., & G.H. JOHNSEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1814, 29 sider, ISBN 978-82-8308-029-2.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, & H. SÆGROV 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1815, 22 sider, ISBN 978-82-8308-030-8
FURSET, T. T.  2013.
 MOM B- gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen, i Fusa kommune, november 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1816, 24 sider.
BJELLAND, T., L. EILERTSEN & G.H. JOHNSEN 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1817, 24 sider, ISBN 978-82-8308-031-5.
TVERBERG, J. 2013.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ommundsteigen i Suldal kommune, oktober 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1818, 22 sider.
FURSET, T. T.  2013.
MOM B- gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, november 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1819, 22 sider.
TVERBERG, J. 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Grønebrekkane i Osterøy kommune, november 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1820, 23 sider.
TVERBERG, J. 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, november 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1821, 25 sider.
TVERBERG, J. 2013.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eikebærånæ (Munndal) i Lindås kommune, november 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1822, 23 sider.
TVERANGER, B., H.E. HAUGSØEN, M. EILERTSEN., J. TVERBERG &  E. BREKKE 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1823, 79 sider. ISBN 978-82-8308-032-2.
SPIKKELAND, O.K., L. EILERTSEN & P.G. IHLEN 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1824, 59 sider. ISBN 978-82-8308-033-9.
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1825, 34 sider, ISBN 978-82-8308-034-6.
IHLEN, P. G. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1826, 17 sider, ISBN 978-82-8308-035-3.
IHLEN, P. G. 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1827, 32 sider, ISBN 978-82-8308-036-0.
EILERTSEN, L., O.K. SPIKKELAND & P.G. IHLEN 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1828, 63 sider, ISBN 978-82-8308-037-7.
EILERTSEN, L., O.K. SPIKKELAND & P.G. IHLEN 2013.
 132 kV Gjengedal-Storebru, Gloppen og Flora kommunar. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og drikkevatn. Unnateke offentlegheit. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1829, 64 sider.
TVERANGER, B., H.E. HAUGSØEN, J. TVERBERG, M. EILERTSEN, &  T.T FURSET 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1830, 71 sider, ISBN 978-82-8308-038-4.
GAARDER,G., HOFTON, T. H., IHLEN, P. G. & LARSEN, B. H.2013.
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS, rapport 1831.
 
Digitroll publiseringsløsning