Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
TVERBERG, J. 2014
 MOM B-førehandgransking av omsøkt oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, desember 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1833, 19 sider.
FURSET, T. T.  2014.
 MOM B- gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune desember 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1834, 24 sider.
B. A. HELLEN, S. KÅLÅS, H. SÆGROV OG G.H. JOHNSEN 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1835, 37 sider, ISBN 978-82-8308-039-1.
IHLEN, P. G., EILERTSEN, L., HELLEN, B. A., & G.H. JOHNSEN. 2014.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1836, ISBN 978-82-8308-040-7.
FURSET, T. T.  2014.
 Straummåling ved oppdrettslokaliteten Hestabyneset i Tysnes kommune, hausten 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1837, 39 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1838, 42 sider, ISBN 978-82-8308-041-4.
EILERTSEN, L. & B. A. HELLEN 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1839, 21 sider, ISBN 978-82-8308-042-1.
BJELLAND, T. & P. G. IHLEN. 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1840, 27 sider, ISBN 978-82-8308-043-8.
SPIKKELAND, O.K. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1841, 28 sider, ISBN 978-82-8308-044-5.
HAUGSØEN, H.E. & J. TVERBERG  2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1842, 35 sider, ISBN 978-82-8308-045-2.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN, K. URDAL & E. BREKKE 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1843, 61 sider, ISBN 978-82-8308-046-9.
EILERTSEN, L. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1844, 19 sider, ISBN 978-82-8308-047-6. 
HAUGSØEN, H.E. & J. TVERBERG 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1845, 33 sider, ISBN  978-82-8308-048-3
FURSET, T. T.  2014.
MOM B-førehandsgransking av omsøkt oppdrettslokalitet Laberget, Masfjorden kommune august 2012
Rådgivende Biologer AS, rapport 1846, 19 sider.
EILERTSEN, L. & P.G. IHLEN 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1847, 34 sider, ISBN 978-82-8308-049-0. 
KAMBESTAD, M., B. A. HELLEN, K. URDAL, E. BREKKE & H. SÆGROV 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1848, 60 sider, ISBN 978-82-8308-050-6.  
TVERBERG, J. & H.E. HAUGSØEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1849, 34 sider, ISBN  978-82-8308-051-3.
HAUGSØEN, H.E. & J. TVERBERG 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1850, 34 sider, ISBN 978-82-8308-052-0.
HELLEN, B. A. 2014.
Rådgivende Biologer AS rapport 1851. 23 sider, ISBN 978-82-8308-053-7.
TVERANGER, B. 2014
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Laberget i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1852, 13 sider.
TVERBERG, J. 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad januar 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1853, 24 sider.
TVERBERG, J., HELLEN, B.A. & L. EILERTSEN. 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1854, 43 sider. ISBN 978-82-8308-054-4
JOHNSEN, G.H. 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 1855, 24 sidar, ISBN 978-82-8308-055-1.
JOHNSEN, G.H. 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 1856, 41 sider, ISBN 978-82-8308-056-8.
JOHNSEN, G.H. 2014. 
Miljørapport 2013. Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1857, 22 sider.
JOHNSEN, G. H. & T. BJELLAND. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1858, 31 sider, ISBN 978-82-8308-057-5
SPIKKELAND, O.K., P.G. IHLEN, T. BJELLAND, G.H. JOHNSEN & L. EILERTSEN 2014 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1859, 60 sider, ISBN 978-82-8308-058-2.
TVERBERG, J. 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Trommo i Kvinnherad februar 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1860, 24 sider.
EILERTSEN, L., HELLEN, B.A., KÅLÅS, S. & T. BJELLAND 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1861, 56 sider, ISBN 978-82-8308-059-9. 
TVERBERG, J. 2014
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad januar 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1862, 23 sider.
JOHNSEN, G.H. 2014. 
 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2013. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1863, 13 sider, ISBN 978-82-8308-060-5.
JOHNSEN, G. H. 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1865, 18 sider, ISBN ISBN 978-82-8308-062-9
KÅLÅS, S., B. A. HELLEN, M. KAMBESTAD & G. H. JOHNSEN. 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1866, 27 sider, ISBN 978-82-8308-063-6.
TVERANGER, B 2014.
 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1867, 34 sider.
FURSET, T. T.  2014.
 Straummåling og førehandsgransking ved Folderøyholmen, vinteren 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1868, 44 sider.

BREKKE, E.  2014.
 Vurdering av sprenging og partikkelspreiing ved utdjuping av farleia i Florø hamn.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1869, 25 sider.
FURSET, T. T. & E. BREKKE  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, januar 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1870, 22 sider.
SPIKKELAND, O.K. & P.G. IHLEN 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1871, 63 sider, ISBN 978-82-8308-064-3. 
KAMBESTAD, M. & O.K. SPIKKELAND 2014.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1872, 38 sider, ISBN 978-82-8308-065-0
EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2014.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1873, 35 sider, ISBN 978-82-8308-066-7.
IHLEN, P. G., G. H. JOHNSEN & L. EILERTSEN 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1875, 51 sider, ISBN 978-82-8308-068-1.
KAMBESTAD, M. & G.H. JOHNSEN 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1874, 63 sider, ISBN 978-82-8308-067-4.
FURSET, T. T.  2014.
 Straummåling og botngransking ved Ådnøy i Sandnes kommune, seinhaustes 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1876, 47 sider.
HELLEN, B. A. 2014.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1877. 20 sider, ISBN 978-82-8308-053-7.
SÆGROV, H. 2014.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1878. 30 sider, ISBN 978-82-8308-070-4.
FURSET, T. T.  2014.
 Straummåling og botngransking ved Hjeltevarden i Fedje kommune, vinteren 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1879, 47 sider.
FURSET, T. T. & E. BREKKE  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, januar 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1880, 22 sider.
FURSET, T. T. & E. BREKKE  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, januar 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1881, 23 sider.
FURSET, T. T. & J. TVERBERG 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1882, 22 sider.
TVERBERG, J. & T. T. FURSET 2014
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune mars 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1883, 23 sider.
BREKKE, E.  2014.
 Førehandsgransking av radioaktivitet utanfor avløpet til NGI Mongstad hausten 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1884, 19 sider.
SÆGROV, H., B. A. HELLEN & M. KAMBESTAD 2014.
Rådgivende Biologer AS rapport 1885, 52 sider, ISBN 978-82-8308-071-1.
TVERBERG, J. & T. T. FURSET 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mars 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1886, 24 sider.
TVERBERG, J. 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune mars 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1887, 24 sider.
HELLEN, B. A. 2014
Rådgivende Biologer AS rapport 1888. 22 sider, ISBN 978-82-8308-072-8
HELLEN, B. A. 2014
Rådgivende Biologer AS rapport 1889. 15 sider, ISBN 978-82-8308-073-5.
1890 - kommer
HAUGSØEN, H., J. TVERBERG, B.A. HELLEN, B. TVERANGER & E. BREKKE 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1891, 54 sider, ISBN 978-82-8308-074-2
URDAL, K. 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1892, 34 sider, ISBN 978-82-8308-075-9 
URDAL, K. 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1893, 19 sider, ISBN 978-82-8308-076-6
URDAL, K. 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1894, 33 sider, ISBN 978-82-8308-077-3 
TVERBERG, J. 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nygård i Samnanger kommune april 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1895, 24 sider.
TVERBERG, J., H. HAUGSØEN & B. TVERANGER 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1896, 30 sider, ISBN 978-82-8308-078-0

FURSET, T. T. & J. TVEBERG  2014.
Straummåling og botngransking ved omsøkt oppdrettslokalitet Nedstrand i Tysvær kommune, vinteren 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1897, 48 sider.

IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2011. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1898, 36 sider, ISBN 978-82-8308-079-7.

TVERBERG, J. 2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, april 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1899, 24 sider.

TVERANGER, B. 2014.
Strømmålinger utenfor avløpene til Marine Harvest Norway AS avd. Kvingo, våren 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1900, 24 sider.

KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1901, 19 sider, ISBN 978-82-8308-081-0.
SÆGROV, H. 2014.
Rådgivende Biologer AS rapport 1902, 32 sider, ISBN 978-82-8308-082-7.
FURSET, T. T.  2014.
Straummåling ved Langøyna Ø i Tysvær kommune, våren 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1903, 39 sider. 
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, M. KAMBESTAD S.K. KÅLÅS OG K. URDAL 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1904, 64 sider, ISBN 978-82-8308-083-4.
HAUGSØEN, H.E. 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad mai 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1905, 23 sider.
HAUGSØEN, H.E. & E. BREKKE 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre  i Kvinnherad mai 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1906, 26 sider.
BJELLAND, T. 2014
Den sørlige tilkomstveien til boligfeltet Henningshagen ved Onarheim, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1907, 21 sider, ISBN 978-82-8308-084-1
HELLEN, B. A. & L. EILERTSEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1908, 32 sider, ISBN 978-82-8308-085-8.
IHLEN, P. G. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1909, 16 sider, ISBN 978-82-8308-086-5.
FURSET, T. T.  2014.
Straummåling ved oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, våren 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1910, 61 sider.
KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS, & L. EILERTSEN 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1911, 41 sider, ISBN 978-82-8308-087-2.
HAUGSØEN, H. E. & T. T. FURSET 2014
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Etne kommune, juni 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1912, 23 sider.
IHLEN, P.G., T. BJELLAND & O. Aas 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1913, 16 sider, ISBN 978-82-8308-088-9.
FURSET, T. T.  2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oterstegdalen i Fusa kommune, mai 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 1914, 25 sider.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1915, Kommer
FURSET, T. T.  2014.
Måling av spreiings- og bontstraum ved Kalsøyflu i Austevoll kommune, våren 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 1916, 29 sider.
TVERBERG, J., C. TODT & M EILERTSEN 2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Mjåneset i Fusa kommune, mai 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1917, 24 sider.
TODT, Ch. & E. BREKKE 2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skorpeosen i Fjell kommune, juni 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1918, 27 sider.
BREKKE, E., M. EILERTSEN, H.E. HAUGSØEN, J. TVERBERG & B. TVERANGER 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1919, 80 sider, ISBN 978-82-8308-089-6.
BJELLAND, T. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1920, 19 sider, ISBN 978-82-8308-090-2.
SPIKKELAND, O.K., L. EILERTSEN & B.A. HELLEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1921, 45 sider, 978-82-8308-091-9.
BJELLAND, T., SPIKKELAND, O.K. & HELLEN, B.A. 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1922, 27 sider, ISBN 978-82-8308-092-6.
TVERBERG, J. 2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Bastli i Hjelmeland kommune, juli 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1923, 23 sider.
TVERBERG, J. 2014.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, juli 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1924, 24 sider
JOHNSEN, G.H. & T.T. FURSET 2014. 
Overvåking av fjordområdene i Hordaland.  Månedsrapport juli 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1925, 28 sider.
KAMBESTAD, M. & G.H. JOHNSEN 2014. 
Flytekai i Olden, Stryn kommune. Konsekvensutredning for laks, sjøaure og ål. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1926, 27 sider, ISBN 978-82-8308-093-3. 
KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1927, 18 sider, ISBN 978-82-8308-094-0.
FURSET, T. T.  2014.
Måling av spreiings- og bontstraum ved Gråttnes i Forsand kommune, sommaren 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 1928, 31 sider.
FURSET, T. T.  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad juli 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1929, 24 sider.
FURSET, T. T.  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommine, juli 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1930, 25 sider.
TODT, Ch. & J. TVERBERG 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune, juli 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1931, 23 sider.
TODT, Ch.  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, juni 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1932, 26 sider.
TVERBERG, J. & Ch. TODT 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, juli 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1933, 23 sider.
EILERTSEN, M., J. TVERBERG, H. E. HAUGSØEN & E. BREKKE 2014.
 Utfylling i Flatøyosen, Meland kommune.Konsekvensvurdering av marint biologisk mangfald.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1934, 23 sider. ISBN 978-82-8308-095-7
FURSET, T. T.  2014.
 MOM B-gransking av ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, juli 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1935, 23 sider.
TVERBERG, J. & H. HAUGSØEN 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, mai 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1936, 22 sider.
TVERBERG, J. 2014
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune, juli 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1937, 23 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2014. 
 Utfylling i sjø ved Ankerløkken, Førde kommune – supplerende kartlegging av terrestrisk miljø.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1938, 25 sider. ISBN 978-82-8308-096-4
JOHNSEN, G.H., M. EILERSTEN, T.T. FURSET, C. TODT & J. TVERBERG 2014. 
 Overvåking av fjordområdene i Hordaland.  Månedsrapport august 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1939, 59 sider.
EILERTSEN, L. & P.G. IHLEN. 2014. 
 Møyåni Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensvurdering.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1940, 43 sider. ISBN 978-82-8308-097-1.
TVERBERG, J. 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, august 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1941, 24 sider.
BREKKE, E. & C. TODT 2014.
 Resipientgransking for hovudavløpsreinseanlegget i Ørsta kommune 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1942, 45 sider. ISBN 978-82-8308-098-8.
SPIKKELAND, O.K. 2014.
 Reguleringsplan for Kyrahola, gnr. 27, bnr. 1 mfl. i  Flora kommune. Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1943, 29 sider. ISBN 978-82-8308-099-5.
SPIKKELAND, O.K. & P.G. IHLEN 2014.
 Hundsåna kraftverk, Askvoll og Førde kommuner, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1944, 53 sider, ISBN 978-82-8308-100-8
FURSET, T. T.  2014.
 Straummåling ved Borgarliflot i Suldal kommune, våren 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1945, 45 sider.
TVERBERG, J. & E. BREKKE 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, august 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1946, 23 sider.
HAUGSØEN, H.E., EILERTSEN M., SPIKKELAND, O.K., TODT, C., TVERBERG, J., & FURSET, T.T. 2014. 
 Tretteskjervika, Bremanger kommune. Konsekvensutredning av naturmiljø og naturressurser.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1947, 42 sider. ISBN 978-82-8308-101-5.
TVERBERG, J. & E. BREKKE 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, august 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1948, 23 sider.
IHLEN, P. G. & B. A. HELLEN 2014.
 Bakkeelva kraftverk, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1949, 44 sider, ISBN 978-82-8308-102-2.
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2014.
 Fattig boreonemoral regnskog i Sveio kommune. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1950, 24 sider, ISBN 978-82-8308-103-9.
HAUGSØEN, H. E. & T. T. FURSET 2014
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune mai 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1951, 22 sider.
TVERBERG, J. & E. BREKKE 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy kommune, september 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1952, 24 sider.
TVERBERG, J. & E. BREKKE 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Herøy i Vindafjord kommune, september 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1953, 23 sider.
TVERBERG, J. & E. BREKKE 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, september 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1954, 24 sider.
SPIKKELAND, O. K. & P.G. IHLEN 2014.
 Middagselva kraftverk, Sørreisa kommune, Troms. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1955, 56 sider, ISBN 978-82-8308-104-6.
BJELLAND, T., K. E. SVINØ, Å.-B. BERSTAD & P. G. IHLEN 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1956. 18 sider, ISBN 978-82-8308-105-3
TODT, CH.  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune, august 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1957, 24 sider.
TODT, CH.  2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherald kommune, september 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1958, 23 sider.
HELLEN, B. A., M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2014.
 Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2013.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1959, 41 sider, ISBN 978-82-8308-106-0.
IHLEN, P. G., EILERTSEN, L. & M. KAMBESTAD 2014.
 Rørvika kraftverk, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1960, 50 sider, ISBN 978-82-8308-107-7.
BREKKE, E. 2012.
 Straummåling ved Uføro i Stord kommune, sommaren 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1961, 56 sider.
KAMBESTAD, M. 2014.
 Stårheim kraftverk i Stårheimselva, Eid kommune. Fiskeundersøkelser i 2014, med konsekvensutredning for fisk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1962, 21 sider, ISBN 978-82-8308-108-4.
JOHNSEN, G.H., T. BJELLAND & E. BREKKE 2014. 
 Biologisk mangfold i øvre dam i Nygårdsparken høsten 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1963, 11 sider, ISBN 978-82-8308-109-1
KAMBESTAD, M. 2014.
 Gimsdalselva kraftverk i Sykkylven kommune. Fiskeundersøkelser i 2014, med konsekvensutredning for fisk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1964, 23 sider, ISBN 978-82-8308-110-7.
EILERTSEN, L. & G.H. JOHNSEN 2014. 
 Utvidelse av Arna Jordsortering, Bergen kommune. Konsekvensutredning av biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1965, 32 sider, ISBN 978-82-8308-111-4
EILERTSEN, L. & P.G. IHLEN 2014. 
 Nørlandselva kraftverk, Masfjorden kommune, Hordaland.Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1966, 34 sider, ISBN 978-82-8308-112-1.
HELLEN, B. A. & P. G. IHLEN. 2014.
 Smøråa Kraftverk, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1967, 36 sider. ISBN 978-82-8308-113-8
HELLEN, B. A. & P. G. IHLEN. 2014.
 Stokkelva Kraftverk, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1968, 35 sider. ISBN 978-82-8308-114-5.
FURSET, T. T.  2014.
 Prøvetaking ved oppdrettslokaliteten Buksevika i Flekkefjord kommune, hausten 2013
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1969, 17 sider.
FURSET, T. T.  2014.
 Prøvetaking ved oppdrettslokaliteten Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, hausten 2013
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1970, 17 sider.
TVERANGER, B 2014.
 Strømmålinger utenfor nytt planlagt avløpssted til omsøkt settefiskanlegg i Stongfjorden for Marine Harvest Norway AS, sommeren 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1971, 26 sider.

FURSET, T. T.  & M. EILERTSEN 2014.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1972, 56 sider. 
SÆGROV, H., S. KÅLÅS, B.A. HELLEN, OG K. URDAL 2014. 
 Ungfiskundersøkingar i Haugsdalselva i Masfjorden, 1995-2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1973, 50 sider. ISBN 978-82-8308-115-2
BJELLAND, T. & L. EILERTSEN. 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1974, 33 sider. ISBN 978-82-8308-116-9.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN., T.T. FURSET & E. BREKKE 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1975, 61 sider, ISBN 978-82-8308-128-2.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L., EILERTSEN, M. & O.K. SPIKKELAND 2014. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1976, 40 sider, ISBN 978-82-8308-117-6
TODT C. & M. EILERTSEN 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1977, 32 sider, ISBN 978-82-8308-118-3.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN & H. SÆGROV 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1978, 32 sider, ISBN 978-82-8308-119-0.
TVERBERG, J. 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, november 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1979, 22 sider.
HELLEN, B. A. & T. BJELLAND 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1980, 26 sider. ISBN 978-82-8308-120-6
BJELLAND, T. & K. E. SVINØ 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1981, 23 sider. ISBN 978-82-8308-121-3.
BJELLAND, T. & K. E. SVINØ 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1982, 23 sider. ISBN 978-82-8308-122-0.
IHLEN, P. G. & Å.-B. BERSTAD 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1983, 29 sider. ISBN 978-82-8308-123-7.
IHLEN, P. G. & Å.-B. BERSTAD 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1984, 35 sider. ISBN 978-82-8308-124-4
BJELLAND, T., EILERTSEN, L. & G.H. JOHNSEN 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1985, 19 sider. ISBN 978-82-8308-125-1.
TVERBERG, J. 2014
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Teigane i Suldal kommune, november 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1986, 24 sider.
HELLEN, B. A. 2014. 
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS rapport nr 1988.
TVERBERG, J. 2014.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, oktober 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1989, 23 sider.
EILERSTEN, M. 2014. 
 Økologisk tilstand av fjøresone ved MHN oppdrettslokalitet Halsavik, Tysvær kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1998, 18 sider.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L., EILERTSEN, M. & O.K. SPIKKELAND 2014. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1976, 40 sider, ISBN 978-82-8308-117-6
SÆGROV, H. & K. URDAL 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2002, 40 sider, ISBN 978-82-8308-133-6.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2014. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2003, 40 sider, ISBN 978-82-8308-134-3.
 
Digitroll publiseringsløsning