Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
KAMBESTAD, M. 2015.
 Ungfiskundersøkelser i Etnevassdraget i Hordaland høsten 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1987, 23 sider, ISBN 978-82-8308-126-8.
FURSET, T. T.  & M. EILERTSEN 2014.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Salvågvika i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1990, 59 sider.
FURSET, T. T.  & M. EILERTSEN 2014.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Støytland i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1991, 66 sider.
FURSET, T. T.  & M. EILERTSEN 2014.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Pinnen i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1992, 55 sider.
FURSET, T. T.  & M. EILERTSEN 2014.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Tarmevikodden i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1993, 54 sider.
FURSET, T. T.  & E. BREKKE 2015.
 Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune,  hausten 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1994, 61 sider.
SPIKKELAND, O.K. & T. BJELLAND 2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1995, 41 sider, ISBN 978-82-8308-127-5.
FURSET, T. T.  2015.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune desember 2014
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1996, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås kommune, desember 2014.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1997, 23 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & T.T. FURSET 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 1999, 28 sider. ISBN 978-82-8308-130-5.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & T.T. FURSET 2015
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2000, 30 sider. ISBN 978-82-8308-131-2.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2001, 54 sider, ISBN 978-82-8308-132-9.
FURSET, T. T.  2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune desember 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 2004, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2005, 23 sider.
KAMBESTAD, M. & O.K. SPIKKELAND 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2006, 31 sider. ISBN 978-82-8308-135-0.
FURSET, T. T.  2015.
Straummåling og botngransking ved Nygård i Samnanger kommune, vinteren 2014-2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2007, 41 sider.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2008, 11 sider, ISBN 978-82-8308-136-7.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Miljørapport 2015. Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2009, 14 sider.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND, L. EILERTSEN & G.H. JOHNSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2010, 61 sider, ISBN 978-82-8308-137-4.
FURSET, T. T.  2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2011, 26 sider.
BREKKE, E. 2015.
Straummåling og botngransking ved omsøkt oppdrettslokalitet Tungesvik i Etne kommune, hausten 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2012, 53 sider.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2013, 61 sider, ISBN 978-82-8308-138-1.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2014, 24 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2015, 40 sider, ISBN 978-82-8308-139-8.
SPIKKELAND, O.K. & L. EILERTSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2016, 58 sider, ISBN 978-82-8308-140-4.
TVERBERG, J. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2017, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, februar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2018, 23 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & T.T. FURSET 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2019, 27 sider. ISBN 978-82-8308-141-1.
TODT, C., E. BREKKE & M. EILERTSEN 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2020, 31 sider. ISBN 978-82-8308-142-8.
FURSET, T. 2015
Straummåling ved Hageberg i Fitjar kommune, vinteren 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2021, 57 sider
TODT, C., E. BREKKE & M. EILERTSEN 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2022, 32 sider. ISBN 978-82-8308-143-5.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2023, 36 sider, ISBN 978-82-8308-144-2.
JOHNSEN, G. H. 2015.
IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2024, 17 sider, ISBN ISBN 978-82-8308-145-9.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2025, 11 sider, ISBN 978-82-8308-146-6.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Vindsvik i Hjelmeland kommune, januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2026, 23 sider.
TVERANGER, B. 2015.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Uføro i Stord kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2027, 13 sider
TVERANGER, B. 2015.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Hageberg i Fitjar kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2028, 12 sider
EILERTSEN, L. & T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Indre Survik, slåttemark, Hammerfest kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2029, 13 sider, ISBN 978-82-8308-147-3. 
EILERTSEN, L. & T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Lavkajavri, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2030, 14 sider, ISBN 978-82-8308-148-0. 
KÅLÅS, S., G. H. JOHNSEN, M. KAMBESTAD & K. URDAL. 2015. 
Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2031, 37 sider. ISBN 978-82-8308-177-0.
SÆGROV, H. 2015. 
Fiskeundersøkingar i Dalevatnet, Dvergsdalsdalen i Jølster, i 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2032, 13 sider. ISBN 978-82-8308-149-7.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2033, 35 sider, ISBN 978-82-8308-150-3.
EILERTSEN, L. & T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Galaniitu, slåttemark, Kautokeino kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2034, 14 sider, ISBN 978-82-8308-151-0.
EILERTSEN, L. & T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Surbukt, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2035, 14 sider, ISBN 978-82-8308-152-7.
EILERTSEN, L. & T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Indre Klubben, slåttemark, Vadsø kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2036, 14 sider, ISBN 978-82-8308-153-4.
BREKKE, E. 2015.
Straummåling ved Ystadneset i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2037, 41 sider.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2038, 15 sider, ISBN 978-82-8308-154-1.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune, februar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2039, 22 sider.
TVERBERG, J. 2015
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, mars 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2040, 23 sider.
EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2015. 
Kvalitetssikring og supplerende kartlegging av naturtyper i Øygarden kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2041, 47 sider, ISBN 978-82-8308-155-8.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2015.
MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Vest Aqua Base AS, vinteren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2042, 34 sider
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2043, 16 sider, ISBN 978-82-8308-156-5.
EILERTSEN, M., BJELLAND, T. og L. EILERTSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2045, 39 sider. ISBN 978-82-8308-158-9.
EILERTSEN, L. 2015. 
Arnadalsflaten, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2046, 35 sider, ISBN 978-82-8308-159-6. 
TVERBERG, J. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Gråttnes i Forsand kommune, februar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2047, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015
Overvaking av radioaktivitet utanfor avløpet til NGI Vestbase, januar 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2048, 14 sider.
EILERTSEN, L. &. T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Indre Sandvik, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2049, 15 sider, ISBN 978-82-8308-160-2.
EILERTSEN, L. &. T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Ytre Kjerringvik, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2050, 15 sider. ISBN 978-82-8308-161-9.
TVERBERG, J. & T. T. FURSET 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, mars 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2051, 24 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2052, 43 sider, ISBN 978-82-8308-162-6.
EILERTSEN, L. &. T. BJELLAND 2015. 
Skjøtselsplan for Store Leirpollen, slåttemark, Tana kommune, Finnmark fylke. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2053, 15 sider, ISBN 978-82-8308-163-3.
JOHNSEN, G.H., T.T. FURSET & T. BJELLAND 2015. 
Overvåking av fjordområdene i Hordaland.  Vannkvalitet 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2054, 46 sider, ISBN 978-82-8308-164-0
FURSET, T. T. 2015.
Straummåling ved Seglberget i Kvinnherad kommune, vinteren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2055, 40 sider.
TODT C. & M. EILERTSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2056, 36 sider, ISBN 978-82-8308-165-7
FURSET, T. T. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, mars 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2057, 23 sider.
FURSET, T. T. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2058, 22 sider.
TODT, C.H &. H.E HAUGSØEN 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Austevoll Kvam herad, mars 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2059, 23 sider.
TVERBERG, J. & M. EILERTSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2060, 23 sider, ISBN 978-82-8308-166-4.
TVERANGER, B. 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2061, 34 sider, ISBN 978-82-8308-168-8.
HELLEN, B. A. OG S. KÅLÅS 2015.
Rådgivende Biologer AS rapport 2062. 22 sider, ISBN 978-82-8308-169-5.
HELLEN, B. A. OG S. KÅLÅS 2015.
Rådgivende Biologer AS rapport 2063. 27 sider, ISBN 978-82-8308-170-1.
IHLEN, P.G. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2064, 19 sider, ISBN 978-82-8308-171-8.
SÆGROV, H. & K. Urdal 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2065, 23 sider, ISBN 978-82-8308-172-5.
KÅLÅS, S. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2067, 20 sider, ISBN 978-82-8308-173-2.
KAMBESTAD, M. 2014.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2068, 28 sider, ISBN 978-82-8308-174-9.
SPIKKELAND, O.K., L. EILERTSEN, B.A. HELLEN & G.H. JOHNSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2069, 66 sider, ISBN 978-82-8308-175-6.
TODT, C. &. E. BREKKE 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2070, 25 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Etne kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2071, 22 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2072, 23 sider.
FURSET, T. T. 2015.
Straummåling ved Ebne i Etne kommune, vinteren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2073, 40 sider.
HAUGSØEN, H. E. & C. TODT 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2074, 23 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skorpeosen i Fjell kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2075, 23 sider.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN & E. BREKKE 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2076, 49 sider, ISBN 978-82-8308-176-3.
EILERTSEN, M. & J. TVERBERG 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2077, 97 sider. ISBN  978-82-8308-178-7 
HAUGSØEN, H. E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2078, 26 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2079, 21 sider.
FURSET, T. T. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2080, 22 sider.
TODT, C. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2081, 24 sider.
BJELLAND, T. & L. EILERTSEN 2015.
Boligtomt og tilkomstvei ved Hovdenes, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering av biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2082, 18 sider, ISBN 978-82-8308-179-4.
IHLEN, P. G., BJELLAND, T. & L. EILERTSEN 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2083, 79 sider. ISBN 978-82-8308-180-0.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Slåttenes i Kvinnherad, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2084, 22 sider.
URDAL, K. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2085, 35 sider, ISBN 978-82-8308-181-7
URDAL, K. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2086, 23 sider, ISBN 978-82-8308-182-4
URDAL, K. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2087, 25 sider, ISBN 978-82-8308-183-1
TVERANGER, B. & H. E. HAUGSØEN. 2015.
MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik juni 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2088, 20 sider.
TVERANGER, B. 2015.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik (reg. nr. H/L 0005), med konsekvensutredning
Rådgivende Biologer AS, rapport 2089, 29 sider, ISBN 978-82-8308-184-8
TODT, C. & E. BREKKE 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2090, 23 sider.
FURSET, T. T. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Herøy i Vindafjord kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2091, 22 sider. 
SÆGROV, H. & M. KAMBESTAD 2015. 
Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2092, 33 sider, ISBN 978-82-8308-185-5. 
SÆGROV, H., M. KAMBESTAD & K. URDAL 2015. 
Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2093, 36 sider, ISBN 978-82-8308-186-2.
TODT, C. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2094, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015.
Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, våren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2095, 27 sider
SÆGROV, H., M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS, E. BREKKE & B.A. HELLEN. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2096, 65 sider, ISBN 978-82-8308-187-9.
TVERANGER, B. 2015.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet i Tungesvik i Etne kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2097, 16 sider
HELLEN, B. A. OG H. SÆGROV 2015. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2098, ISBN 978-82-8308-188-6. 24 sider. 
TODT C. & M. EILERTSEN 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2099, 30 sider, ISBN 978-82-8308-189-3.
KAMBESTAD, M. 2015.
Rådgivende Biologer AS rapport 2100, 35 sider, ISBN 978-82-8308-190-9.
HELLEN, B. A. OG S. KÅLÅS 2015
Rådgivende Biologer AS rapport 2101. 22 sider, ISBN 978-82-8308-191-6.
HAUGSØEN, H. E., C. TODT & E. BREKKE 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa, mai 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2102, 23 sider. 
SPIKKELAND, O.K. & H.E. HAUGSØEN 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2103, 43 sider, ISBN 978-82-8308-192-3
BREKKE, E. 2015.
MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til SalmoNor Settefisk AS avd. Naustbukta juli 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2104, 22 sider. 
HAUGSØEN, H. E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2105, 23 sider. 
BREKKE, E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy kommune, juli 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2106, 24 sider. 
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, april 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2107, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2108, 22 sider.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN & H. SÆGROV 2015. 
Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2014. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2109, 37 sider, ISBN 978-82-8308-193-0.
TODT, C. & J. TVERBERG 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2110, 22 sider.
HAUGSØEN, H.E., O.K. SPIKKELAND & C. TODT 2015. 
Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2111, 50 sider, ISBN 978-82-8308-194-7.
HELLEN, B. A., M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2112, 37 sider, ISBN 978-82-8308-195-4.
HAUGSØEN, H. E. & E. BREKKE 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, juni 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2113, 22 sider.
SPIKKELAND, O.K. 2015.
E6 Høytverrelv i Bardu kommune - kartlegging av naturmiljø og konsekvensutredning.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2114, 34 sider, ISBN 978-82-8308-196-1.
KAMBESTAD, M. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2115, 25 sider, ISBN 978-82-8308-197-8.
SÆGROV, H., M. KAMBESTAD, B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2116, 57 sider, ISBN 978-82-8308-198-5. 

BREKKE, E. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, september 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2117, 24 sider.  

TVERBERG, J. & SPIKKELAND, O.K. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2118, 45 sider, ISBN 978-82-8308-199-2.

TVERANGER, B. & H. E. HAUGSØEN 2015.
MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Sauvågen september 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2119, 22 sider.

EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN 2015. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2120, 35 sider, ISBN 978-82-8308-200-5.

EILERTSEN, L. & B.A. HELLEN 2015. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2121, 31 sider, ISBN 978-82-8308-201-2. 

TODT, C. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, september 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2122, 24 sider.

BREKKE, E. 2015.
Vurdering av straum og erosjon ved Sago, Borgundøy i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2123, 46 sider.

TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, august 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2124, 22 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, august 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2125, 22 sider.
FURSET, T. T.  & E. BREKKE 2015.
Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune,  hausten 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 2126, 61 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nygård i Samnanger kommune, september 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2127, 22 sider.
BREKKE, E. 2015.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Rafdal i Etne kommune, september 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2128, 24 sider. 
BREKKE, E. 2015.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Alsåkervik i Kvinnherad, september 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2129, 24 sider. 
TODT, C., EILERTSEN, M. & L. EILERTSEN.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2130, 35 sider, ISBN 978-82-8308-202-9. 
HELLEN, B. A. & IHLEN, P. G. 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2131, 24 sider, ISBN 978-82-8308-203-6.
EILERTSEN, L. 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2132, 32 sider, ISBN 978-82-8308-204-3.
FURSET, T. T.  2015.
ASC-MOM C gransking av lokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, januar 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2133, 61 sider.
FURSET, T. T.  & E. BREKKE 2015.
Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune,  hausten 2014
Rådgivende Biologer AS, rapport 2134, 61 sider.
TODT,CH. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad kommune, 1. oktober 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2135, 23 sider.
SPIKKELAND, O.K., H.E. HAUGSØEN & C. TODT 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2136, 28 sider, ISBN 978-82-8308-207-4.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2015.
Steinsedalselvi kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2137, 41 sider, ISBN 978-82-8308-208-1.
SPIKKELAND, O.K., T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2015.
Leirofossen kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2138, 41 sider, ISBN 978-82-8308-209-8.
HELLEN, B.A., M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS, H. SÆGROV & J. TVERBERG 2015. 
Hydromorfologisk kartlegging av Vetlefjordelvi 2013-2015. (kompr. bilder i vedlegg B)
Rådgivende Biologer AS, rapport 2139, 42 sider+vedlegg, ISBN 978-82-8308-205-0.
KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2015.
Vetlefjordelvi - flaskehalser og mulige tiltak for sjøaure 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2140, 29 sider, ISBN 978-82-8308-206-7.
HAUGSØEN, H.E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2141, 22 sider.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2015.
Skjerva/Reinfjellelva kraftverk i Vefsn kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2142, 42 sider, ISBN 978-82-8308-210-4.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L., HELLEN, B.A. & O.K. SPIKKELAND 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2143, 34 sider, ISBN 978-82-8308-211-1.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L., HELLEN, B.A. & O.K. SPIKKELAND 2015.
Velsvågen nedre kraftverk i Leirfjord kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2144, 38 sider, ISBN 978-82-8308-212-8. 
SPIKKELAND, O.K. & P.G. IHLEN 2015.
Solheim kraftverk i Gloppen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2145, 44 sider, ISBN 978-82-8308-213-5.
TODT, C., H. HAUGSØEN, J. TVERBERG, L. EILERTSEN, & G.H. JOHNSEN. 2015. 
Kartlegging og verdisetting av marint biologisk mangfold E39 Stord-Os. Virkninger for naturmangfold, fiskeri og havbruk. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2146, 62 sider, ISBN 978-82-8308-214-2.
SPIKKELAND, O.K. 2015.
Overføring av Skrebekk til Harstveitbekken kraftverk i Åmli kommune. Konsekvensvurdering.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2147, 54 sider, ISBN 978-82-8308-215-9.
JOHNSEN, G.H. 2015. 
Overvåking av vannkvalitet i Granvinsvassdraget ved Nedre Spildo massedeponi i 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2148, 10 sider, ISBN 978-82-8308-216-6.
HAUGSØEN, H.E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Trommo i Kvinnherad, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2149, 24 sider.
FURSET, T. T.  2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, oktober 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2150, 23 sider.
HAUGSØEN, H.E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2151, 26 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2152, 25 sider.
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2015.
Fjellfosselva kraftverk, Vaksdal kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2153, 40 sider, ISBN 978-82-8308-217-3. 
JOHNSEN, G.H., SPIKKELAND, O.K., IHLEN, P. og L. EILERTSEN 2015.
Løvdalselva kraftverk, Gratangen kommune, Troms. Konsekvensutredning. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2154, 53 sider, ISBN 978-82-8308-218-0. 
HAUGSØEN, H.E.  2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Brattavika i Austevoll kommune, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2155, 21 sider.
FURSET, T. T.  2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kjeahola i Finnøy kommune, november 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2156, 28 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2157, 23 sider.
TVERBERG, J. 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, november 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2158, 22 sider.
BREKKE, E. 2015.
Straummåling utanfor avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Herand, hausten 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2159, 32 sider.
BREKKE, E. 2015.
MOM B-førehandsgransking rundt oppdrettslokaliteten Bakka i Kvam herad, november 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2160, 19 sider. 
TVERANGER, B. 2015.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2161, 18 sider.
BJELLAND, T. & O.K. SPIKKELAND 2015. 
Kvalitetssikring av skoglokaliteter i Tysnes kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2162, 36 sider, ISBN 978-82-8308-219-7.
HAUGSØEN H.E & C. TODT 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2163, 23 sider.
HAUGSØEN, H.E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Bastli i Hjelmeland kommune oktober 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2164, 23 sider. 
BJELLAND, T., L. EILERTSEN, B.A. HELLEN & G.H. JOHNSEN 2015. 
Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune, 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2165, 30 sider, ISBN 978-82-8308-220-3
FURSET, T. T. & C. TODT  2015.
MOM C-gransking ved lokaliteten Svåsand i Jondal kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2166, 31 sider.
TVERANGER, B. & C. TODT 2015. 
Resipientundersøkelse av vannforekostene Fensfjorden og Sløvåg 2015.
/uploads/Rapporter/216.pdfRådgivende Biologer AS, rapport 2167, 72 sider, ISBN 978-82-8308-221-0.
TODT, C.,  T. T. FURSET & J. TVERBERG 2015.
MOM C-gransking ved lokaliteten Oksen i Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2168, 33 sider.
TVERANGER, B., C. TODT & H. E. HAUGSØEN 2015.
MOM C-resipientundersøkelse i Rosslandspollen i Meland kommune 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2169, 51 sider. ISBN 978-82-8308-222-7
SPIKKELAND, O.K. & B.A. HELLEN 2015.
Volldøla overføring til Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2170, 41 sider, ISBN 978-82-8308-223-4.
HELLEN, B.A. 2015.
Klassifisering av ulike deler av Håelvavassdraget basert på bunndyrsamfunn.
Rådgivende Biologer AS rapport 2171, 11 sider, ISBN 978-82-8308-224-1
HAUGSØEN, H. E.  & B. TVERANGER 2015.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune november 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2172, 24 sider.
TODT, C., E. BREKKE & B. TVERANGER. 2015.
Resipientundersøkelse av Kaldvellfjorden, Lillesand kommune, august 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2173, 44 sider, ISBN 978-82-8308- 225-8.
HELLEN, B.A. 2015. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Herrelva, Bamble 2015.
Rådgivende Biologer AS rapport 2174, 23 sider, ISBN 978-82-8308-226-5.
FURSET, T. T.  2015.
ASC-MOM C gransking av lokaliteten Salvågvika i Flekkefjord kommune, januar 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2175, 65 sider.
FURSET, T. T.  2015.
ASC-MOM C gransking av lokaliteten Støytland i Flekkefjord kommune, januar 2015
Rådgivende Biologer AS, rapport 2176, 65 sider.
KAMBESTAD, M. & G.H. JOHNSEN 2015. 
Uttak av drikkevann fra Bjerkreimsvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2177, 119 sider, ISBN 978-82-8308-227-2.