Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
FURSET, T. T. & E. BREKKE  2016.
Straummåling ved Djupeleget i Høyanger kommune, hausten 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2179, 40 sider.
EILERTSEN, L., H. E. HAUGSØEN & C. TODT 2016.
Landbasert oppdrett på Gjørøy, Bulandet i Askvoll kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2180, 36 sider, ISBN 978-82-8308-228-9. 
SPIKKELAND, O.K.,  J. TVERBERG & E. BREKKE  2016.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune november 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2181, 22 sider.
HAUGSØEN, H.E. 2015
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad desember 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2182, 22 sider.
SPIKKELAND, O.K. & H. E. HAUGSØEN 2016.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune desember 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2183, 22 sider.
TODT, C. & B. TVERANGER 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2184, 54 sider, ISBN 978-82-8308-229-6.
TVERBERG, J. 2016.
MOMB-gransking av oppdrettslokaliteten Halsavika i Tysvær kommune, desember 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2185, 22 sider.
TVERBERG, J. 2016.
MOMB-gransking av oppdrettslokaliteten Ringja i Tysvær kommune, desember 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2186, 21 sider.
FURSET, T. T. 2016.
Straummåling og botngransking ved oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, sommaren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2187, 47 sider.
BREKKE, E. 2016.
MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Vindsvik i Hjelmeland kommune, desember 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2188, 24 sider.
KAMBESTAD, M, G.H. JOHNSEN & K. URDAL 2016. 
Lakselusinfestasjoner på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2189, 31 sider, ISBN 978-82-8308-230-2.
JOHNSEN, G.H. & J. TVERBERG 2016. 
420 kV Mongstad – Kollsnes. Sjøkabel i Hjeltefjorden. Vurdering av risiko for nærliggende oppdrettsanlegg i Øygarden 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2190, 16 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016. 
Miljørapport 2015. Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2191, 16 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016. 
Lonevassdraget i Osterøy. Tiltaksovervaking 2014-2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2192, 29 sider.
JOHNSEN, G.H & T. BJELLAND 2016. 
Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2193, 35 sider, ISBN 978-82-8308-232-6.
JOHNSEN, G.H & T. BJELLAND 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2194, 21 sider, ISBN 978-82-8308-231-9.
FURSET, T. T. 2016.
MOM C-gransking ved lokaliteten Halsvavika i Tysvær kommune, sommaren 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2195, 36 sider.
HAUGSØEN H.E. 2016
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, januar 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2196, 22 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016.
Miljøtilstand for Vangsvatnet 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2197, 17 sider, ISBN 978-82-8308-233-3.
JOHNSEN, G.H. 2016.
Miljøtilstand for Haukelandsvatnet 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2198, 17 sider, ISBN 978-82-8308-234-0
HAUGSØEN H.E. & E. BREKKE 2016.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune januar 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2199, 24 sider.
TODT, C. & E. BREKKE 2016.
 Vurdering av miljøtilstand og risikovurdering av sedimenter i Vestevika (Rabben), Austevoll kommune, 2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2200, 39 sider, ISBN 978-82-8308-236-4.
HAUGSØEN H.E. & E. BREKKE 2016.
 MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Gråttnes i Forsand kommune januar 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2201, 23 sider.
FURSET, T. T. 2016.
 MOM C-gransking ved lokaliteten Ringja i Tysvær kommune, sommaren 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2202, 33 sider.
FURSET, T. T. 2016.
 ASC-MOM C gransking ved lokaliteten Herøy i Vindafjord kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2203, 39 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016.
 Miljøtilstand 2015. Bergsdalsvassdraget i Vaksdal. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2204, 23 sider, ISBN 978-82-8308-235-7.
HAUGSØEN H.E. 2016.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, februar 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2205, 24 sider.
EILERTSEN, L., BJELLAND, T., B.A. HELLEN & TODT, C. 2016. 
 E6 Megården– Mørsvikbotn, Sørfold kommune, Nordland. Konsekvensutredning for naturmangfold. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2206, 53 sider, ISBN 978-82-8308-237-1.
TVERANGER, B., C. TODT & H. E. HAUGSØEN 2016.
 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune høsten 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2207, 61 sider, ISBN 978-82-8308-238-8.
TVERANGER, B & C. TODT 2016 
 Utvida MOM B-gransking ved lokaliteten Kjærelva i Hellandsfjorden i Fitjar 2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2208, 40 sider, ISBN 978-82-8308-239-5.
KAMBESTAD, M., H. SÆGROV & B.A. HELLEN 2016. 
 Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2209, 25 sider, ISBN 978-82-8308-240-1.
KAMBESTAD, M. & H. SÆGROV 2016. 
 Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2210, 21 sider, ISBN 978-82-8308-241-8.
JOHNSEN, G.H. & T. BJELLAND 2016. 
 Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2211, 15 sider, ISBN 978-82-8308-242-5.
BREKKE, E. & B. TVERANGER 2016
 Straummåling og botngransking ved planlagt avløp frå Nekst AS ved Botnastranda, hausten 2015. Modellering av resipientkapasiteten til Botnafjorden. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2212, 72 sider.
HELLEN, B. A. & P. G. IHLEN 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2213, 41 sider, ISBN 978-82-8308-243-2. 
FURSET, T. T. 2016.
 Straummåling ved Skotberget i Kvinnherad kommune, hausten 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2214, 41 sider.
TVERBERG, J. 2016.
 MOM C- og strandsonegransking ved lokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, sommaren 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2215, 71 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016.
 Nkusi lower Hydroelectric Power Plant
 Environmental effects and consequences of rock deposition in Lake Albert, Uganda. Rådgivende Biologer AS, report 2216, 14 pages.
TVERBERG, J. 2016.
 Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord commune, februar 2016. Miljøovervaking av anleggsona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2217, 21 sider.
TVERBERG, J. 2016.
 Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad, februar 2016. Miljøovervaking av anleggsona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2218, 20 sider.
JOHNSEN, G. H. 2016.
 IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2219, 18 sider, ISBN 978-82-8308-245-6.
SPIKKELAND, O.K. 2016. 
 Grustak i Litldalen i Sunndal kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2220, 34 sider, ISBN 978-82-8308-246-3.
KAMBESTAD, M. & G.H. JOHNSEN 2016. 
 Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Fensfjorden i 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2221, 18 sider.
HELLEN, B.A., G. H. JOHNSEN & L. EILERTSEN 2016. 
 Hydromorfologisk kartlegging av Beiarelva med sideelver 2013-2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2222, 44 sider, ISBN 978-82-8308-247-0.
FURSET, T.T. 2016.
 ASC/C gransking ved lokaliteten Napp i Flekkefjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2223, 38 sider. 
BREKKE, E. 2016
 Straummåling ved planlagt avløp utanfor nytt settefiskanlegg ved Fiskå i Strand kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2224, 34 sider.
JOHNSEN, G.H. & J. TVERBERG 2016
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2226, 16 sider. 
HAUGSØEN, H.E. 2016
 Oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2227, 20 sider.
SPIKKELAND, O.K., G.H. JOHNSEN & T. BJELLAND 2016.
 Herefoss kraftverk i Birkenes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2228, 43 sider, ISBN 978-82-8308-249-4. 
FURSET, T.T. 2016.
 Modifisert C-gransking ved lokaliteten Kjeahola i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2229, 67 sider.
TVERBERG, J. & M. EILERTSEN 2016. 
 Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 2014-2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2230, 101 sider, ISBN 978-82-8308-250-0.
JOHNSEN, G.H. & T.T. FURSET 2016. 
 Overvåking av fjordområdene i Hordaland.  Vannkvalitet 2014-2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2231, 48 sider, ISBN 978-82-8308-251-7. 
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, M. KAMBESTAD & K. URDAL 2016. 
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2015. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2232, 34 sider, ISBN 978-82-8308-252-4.
TVERBERG, J. 2016.
 Settefisklokalitet Lønningdal i Os kommune, april 2016. Miljøovervaking ved avløp – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2233, 20 sider.
TODT C., HAUGSØEN, H.E.  & L. EILERTSEN 2016. 
 Risikovurdering av miljøgifter og verdivurdering av naturmangfold ved Golta, Sund kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2234, 29 sider +vedlegg, ISBN 978-82-8308-253-1.
TVERBERG, J. 2016.
 Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2235, 21 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2016.
 Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mars 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2236, 21 sider.
URDAL, K.. 2016.
 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2237, 35 sider. ISBN 978-82-8308-254-8.
URDAL, K.. 2016.
Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2238, 23 sider. ISBN 978-82-8308-255-5.
URDAL, K.. 2016.
 Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2015.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2239, 24 sider. ISBN 978-82-8308-256-2.
BREKKE, E., H. E. HAUGSØEN & C. TODT 2016.
 Kombinert B- og C-undersøkelse utenfor utslippet til Lialaks AS i Solund kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2240, 42 sider, ISBN 978-82-8308-257-9.
TVERBERG, J. & C. TODT 2016.
 Resipientundersøkelse i Ålfjordbotn 2016, Sveio kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2241, 22 sider.
TODT, C. & B. TVERANGER 2016. 
Resipientundersøkelse i Osterfjorden utenfor Mjelstad avfallsdeponi i Osterøy kommune 2015 og 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2242, 56 sider. ISBN 978-82-8308-258-6.
KAMBESTAD, M. 2016. 
 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2243, 7 sider, ISBN 978-82-8308-259-3.
JOHNSEN, G.H. EILERTSEN, L. & M. EILERTSEN 2016. 
 Utviding av lokalitet Grimsholmen i Bømlafjorden i Sveio kommune. Konsekvensvurdering for naturmiljø og samfunnsinteresser. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2244, 20 sider.
FURSET, T.T. 2016.
 ASC/C gransking ved Buksevika i Flekkefjord kommune, januar 2016
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2245, 38 sider.
HAUGSØEN, H. E., C. TODT & T. T. FURSET 2016
 Resipientgransking ved lokaliteten Hinderåvåg i Tysvær kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport, 2246, 42 sider, ISBN 978-82-8308-260-9.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN & M. KAMBESTAD 2016. 
 Utslepp av varmt prosessvatn. Effektar på fisk og botndyr i Årdøla og Tya.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2247, 26 sider, ISBN 978-82-8308-261-6. 
TVERANGER, B. 2016.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Duesund i Masfjorden kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2248, 19 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2016
Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport, 2249, 20 sider.
KAMBESTAD, M., B. TVERANGER & B.A. HELLEN 2016. 
 Utfylling i Tveitavatnet på Askøy – Vurdering av konsekvenser for fisk og friluftsliv. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2250, 16 sider, ISBN 978-82-8308-262-3.
BJELLAND, T., EILERTSEN, L. & O.K. SPIKKELAND 2016 
Kvalitetssikring av naturtypelokalitetar i Rogaland 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2251, 77 sider, ISBN 978-82-8308-263-0. 
TVERANGER, B. 2016.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Leirvika i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2252, 19 sider.
JOHNSEN, G. H. & B. A. HELLEN 2016.
Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2253, 17 sider, ISBN 978-82-8308-265-4
KAMBESTAD, M. & S. KÅLÅS 2016. 
Forekomst av fisk i Birkelandsvatnet, Bergen, etter kloakkutslippet i 2014. Prøvefiske våren 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2254, 11 sider, ISBN 978-82-8308-264-7.
BJELLAND, T. & P. G. IHLEN 2016. 
Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen – oppfølging i 2013. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2255, 21 sider. 
TODT, C. & M. EILERTSEN. 2016. 
Innseilingen til Grenland, Telemark. Konsekvensutredning av marint naturmangfold, fiskeri og havbruk. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2256, 81 sider, ISBN 978-82-8308-266-1
KÅLÅS, S. & B. A. HELLEN. 2016. 
Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2257, 14 sider, ISBN 978-82-8308-267-8.
JOHNSEN, G. H. 2016.
Vurdering av utslipp av prosessvann fra Nye Espeland vannbehandlingsanlegg til Skåldalselven i Arnavassdraget 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2258, 17 sider, ISBN 978-82-8308-268-5.

TVERBERG, J. 2016.
Oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune, mai 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2259, 22 sider.

HELLEN, B.A., M. KAMBESTAD & T.T. FURSET 2016.
Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelvi i 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2260, 29 sider, ISBN 978-82-8308-269-2.

TVERBERG, J. 2016.
Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2261, 19 sider.

FURSET, T.T. 2016.
Oppdrettslokalitet Oksen i Fjell kommune, mai 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2262, 22 sider.
HAUGSØEN, H. E. 2016
Oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport, 2263, 21 sider.
JOHNSEN, G. H., B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2016.
Kjemisk og økologisk tilstand for vannforekomster langs utvalgte fylkesveier i Hordaland i 2015, med vurdering av tiltak 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2264, 94 sider, ISBN 978-82-8308-270-8.
EILERTSEN, M., EILERTSEN, L., URDAL, K., JOHNSEN, G.H. & M. KAMBESTAD 2016. 
Konsekvensutgreiing for arealutviding ved Lingalaks AS sine lokalitetar i Hardangerfjorden i Kvam Herad.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2266, 44 sider, ISBN 978-82-8308-272-2.
KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2016.
Prøvefiske i Halvfjerdingsvatnet i Odda kommune i 2015.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2267, 20 sider, ISBN 978-82-8308-273-9.
TVERANGER, B., E. BREKKE & CHRISTIANE TODT 2016.
Resipientundersøkelse i Ølsfjorden i Vindafjord kommune 2015 – 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2268, 84 sider, ISBN 978-82-8308-274-6.
KAMBESTAD, M., H. SÆGROV, B.A. HELLEN, S. KÅLÅS, K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2016.
Laks i Samnangervassdraget – status og behov for tiltak.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2269, 34 sider, ISBN 978-82-8308-275-3.
SÆGROV, H.,  M. KAMBESTAD, B.A. HELLEN & K. URDAL 2016. 
Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2270, 46 sider, ISBN 978-82-8308-276-0. 
JOHNSEN, G. H. & B. TVERANGER 2016
Utviding av utløp frå Østerbøvatnet i Høyanger kommune. Konsekvensutgreiing biologisk mangfald
Rådgivende Biologer AS, rapport 2272, 19 sider, ISBN 978-82-8308-277-7. 
TVERBERG, J. 2016
Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune, juni 2016. Miljøovervaking ved avløp – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2273, 20 sider.
TVERBERG, J. 2016
Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2274, 19 sider.
TVERBERG, J. 2016.
Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2275, 21 sider.
HAUGSØEN H.E. & E. BREKKE 2016
Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mai 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2276, 20 sider.
HAUGSØEN H.E. 2016
Oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune i juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2277, 23 sider.
HAUGSØEN H.E. & E. BREKKE 2016
Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2278, 20 sider.
FURSET, T.T. 2016.
Straummåling ved lokaliteten Langøy i Lindås kommune, våren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2279, 39 sider.
HAUGSØEN H.E. & E. BREKKE 2016
Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2280, 21 sider.
FURSET, T.T. & J. TVERBERG 2016.
C- og strandsonegransking ved lokaliteten Langøy i Lindås kommune, sommaren 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2281, 36 sider. ISBN 978-82-8308-278-4.
TVERANGER, B. 2016
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Langøy i Lindås kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 2282, 22 sider
FURSET, T.T. 2016.
ASC/C-gransking ved Pinnen i Flekkefjord kommune, januar 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2283, 37 sider.
FURSET, T.T. 2016.
ASC/C-gransking ved Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, januar 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2284, 38 sider.
JOHNSEN, G.H. 2016. 
Dokumentasjonsgrunnlag for søknad om merdbasert oppdrett av ørret og røye i Sirdalsvatnet. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2285, 20 sider, ISBN 978-82-8308-279-1.
HAUGSØEN, H.E., EILERTSEN, L. & M. EILERTSEN 2016
Konsekvensutredning av marint naturmangfold ved Bakka-Breievne, Kvam herad.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2286, 31 sider, ISBN 978-82-8308-280-7. 
BREKKE, E. 2016.
Kartlegging av straum, vasskvalitet og botntilhøve utanfor avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Sygna 2015-2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2287, 42 sider. ISBN 978-82-8308-281-4.
JOHNSEN, G.H. 2016. 
Overvaking av vasskvalitet i 5 sideelvar til Modalselva nedom kalkdoseraren i 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2288, 21 sider, ISBN 978-82-8308-282-1.
BREKKE, E, H.E. HAUGSØEN & C. TODT 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2289, 65 sider, ISBN 978-82-8308-283-8
JOHNSEN, G.H. 2016.
Om mogleg påvirkning på miljø og fiskevelferd ved Nekst AS sitt utviklingskonsept
Rådgivende Biologer AS, rapport 2290, 19 sider. 
HAUGSØEN, H. E. & E. BREKKE 2016
Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2291, 23 sider. 
KAMBESTAD, M. & G.H. JOHNSEN 2016. 
Seawalk for cruiseskip i Nordfjordeid. Konsekvensutredning for fisk og naturmangfold, med risikovurdering av forurenset sediment. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2292, 28 sider, ISBN 978-82-8308-286-9. 
KÅLÅS, S., T. BAKKE HAAVIK, M. J. STEINSVÅG & Ø. VATSHELLE. 2016.
Tiltak i landbruket for å verne bestandar av elvemusling i Hordaland. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2293. 63 sider, ISBN 978-82-8308-284-5.
TVERBERG, J. & M. EILERTSEN 2016.
Oppdrettslokalitet Veiesund, Flora kommune. Konsekvensutgreiing for marint naturmangfald.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2294, 30 sider. ISBN 978-82-8308-285-2.
TODT, C., J. TVERBERG & M. EILERTSEN 2016. 
Innseilingen til Stavanger, Rogaland. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2295, 48 sider, ISBN 978-82-8308-287-6.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN, J. TVERBERG, T.T. FURSET & H. SÆGROV 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2296, 41 sider, ISBN 978-82-8308-288-3.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, M. KAMBESTAD, & K. URDAL 2016. 
Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2297, 33 sider, ISBN 978-82-8308-289-0. 
IHLEN, P. G. & EILERTSEN, L. 2016. 
Storegroe Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2298, 48 sider, ISBN 978-82-8308-290-6. 
TODT, C. & M. EILERTSEN. 2016. 
Gjennomseiling hovedleden Bremanger sør. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2299, 35 sider, ISBN 978-82-8308-291-3.
HAUGSØEN, H. E. 2016
Oppdrettslokalitet Nystølvågen i Fusa kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2300, 22 sider. 
BJELLAND, T. 2016.
Sandåa kraftverk i Halsa kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering for verdifulle naturtyper, karplanter, moser og lav. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2301, 30 sider, ISBN 978-82-8308-292-0.
HAUGSØEN, H. E. & J. TVERBERG 2016.
Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2302, 21 sider.
FURSET, T.T. 2016.
B-undersøkelse utenfor avløpet til Vest Aqua Base AS, september 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2303, 22 sider
IHLEN, P. G., O. K. SPIKKELAND & G. H. JOHNSEN. 2016
Haugamoen kraftverk i Voss kommune. Konsekvensvurdering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2305, 48 sider, ISBN 978-82-8308-294-4
SPIKKELAND, O.K., SÆGROV, H, & B.A. HELLEN. 2016. 
Dyrdøla kraftverk i Norddal kommune. Konsekvensutgreiing av biologisk mangfald.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2306, 45 sider, ISBN 978-82-8308-295-1. 
SIKVELAND, S. & E. BREKKE 2016.
Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2307, 23 sider.
JOHNSEN, G. H. 2016.
Måling av mikroklima med vurdering av virkning av planlagt Tysso kraftverk i Ulvik.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2308, 18 sider, ISBN 978-82-8308-296-8.
FURSET, T.T. 2016.
Straummåling ved Klungerholmen i Solund kommune, sommaren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2309, 35 sider.
FURSET, T.T., C. TODT & J. TVERBERG 2016.
Førehandsgransking ved Klungerholmen i Solund kommune, sommaren 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2310, 46 sider. ISBN 978-82-8308-297-5.
TVERANGER, B. 2016
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Klungerholmen, Steinsundøy i Solund kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2311, 20 sider.
BJELLAND, T. & HELLEN, B. A. 2016. 
Kleivelvi kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2312, 26 sider, ISBN 978-82-8308-298-2.
FURSET, T.T. 2016.
C-gransking ved lokaliteten Skorpo i Tysnes kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2313, 33 sider.
SIKVELAND, S. & E. BREKKE 2016.
Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, september 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2314, 21 sider.
SIKVELAND, S. 2016.
Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune september 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2315, 20 sider.er.
BJELLAND, T., KAMBESTAD, M. & JOHNSEN, G. H. 2016. 
Stabburshaugane i Os kommune. Verdivurdering for naturmangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2316, 31 sider, ISBN 978-82-8308-299-9.
TVERBERG, J. & M. EILERTSEN 2016
Utviding av molo ved Velvang, Stjørdal kommune. Konsekvensutgreiing for marint naturmangfald. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2317, 24 sider, ISBN 978-82-8308-300-2
KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & J. TVERBERG 2016. 
Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2318, 19 sider.
KAMBESTAD, M, G.H. JOHNSEN, S. KÅLÅS, J. TVERBERG & B.A. HELLEN 2016. 
Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2319, 28 sider, ISBN 978-82-8308-301-9.
SIKVELAND, S. 2016. 
B-undersøkelse utenfor avløpet til Vågafossen Settefisk AS, september 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2320, 17 sider.
SIKVELAND, S. 2016. 
Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, september 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2321, 22 sider.
HELLEN, B.A, H. SÆGROV & M. KAMBESTAD 2016. 
Fornyet reguleringskonsesjon i Fortun. Status for fisk og forslag til tiltak 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2322, 71 sider + vedlegg, ISBN 978-82-8308-302-6.
JOHNSEN, G.H & E. BREKKE 2016. 
Tilstandsrapport for Gjønavatnet i Fusa 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2323, 22 sider.
WATHNE, I. 2016.
Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2324, 20 sider.
WATHNE, I. 2016.
Oppdrettslokalitet Slåttenes i Kvinnherad, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2325, 19 sider.
FURSET, T.T. 2016.
Straummåling ved Blåseberget i Solund kommune, sommaren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2326, 35 sider.
TVERBERG, J. & C. TODT 2016.
Førehandsgransking ved Blåseberget i Solund kommune, sommaren 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2327, 43 sider. ISBN 978-82-8308-303-3.
TVERANGER, B. 2016
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Blåseberget, aust for Kråkevåg i Solund kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2328, 20 sider
WATHNE, I. 2016.
Oppdrettslokalitet Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2329, 22 sider.
EILERTSEN, L. & M. EILERTSEN 2016. 
Konsekvensutredning av naturmangfold ved Golta, Sund kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2330, 20 sider. ISBN 978-82-8308-304-0. 
EILERTSEN, M & C. TODT 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2331, 41 sider, ISBN 978-82-8308-305-7.
TVERBERG, J., M. EILERTSEN & C. TODT 2016
Førehandsgransking ved Toska Sør i Radøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2332, 33 sider. ISBN 978-82-8308-306-4.
BREKKE, E. 2016
Straummåling ved Toska S i Radøy kommune, hausten 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2333, 58 sider. 
EILERTSEN, L. og P.G., IHLEN 2016. 
Tokheimselva kraftverk, Odda kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS rapport 2334, 35 sider. ISBN 978-82-8308-307-1
NILSSEN, J. P. 2016.
Klimascenarier og foranderlige værmønstre i den atlantiske økoregionen av Vest-Norge. Effekter i nedslagsfelt og innsjøer og valg av akvatiske klimaovervåkningsobjekter. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2335, 74 sider.
SIKVELAND, S. E. 2016
Lokaliteten Skaganeset i Sund kommune. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking. 
Rådgivende biologer AS rapport, 2336, 17 sider.
EILERTSEN, L., O.K. SPIKKELAND & B. A. HELLEN 2016. 
Vasselva kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2337, 56 sider, ISBN 978-82-8308-308-8. 
SPIKKELAND, O.K., B.A. HELLEN & G.H. JOHNSEN 2016. 
Lavangselva kraftverk i Tromsø kommune. Konsekvensvurdering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2338, 52 sider, ISBN 978-82-8308-309-5.
JOHNSEN, G. H. & E. BREKKE 2016.
Vannkvalitet i Jordalsvassdraget i 2016.
Rådgivende Biologer AS rapport 2339, 29 sider, ISBN 978-82-8308-310-1.
SPIKKELAND, O.K., JOHNSEN, G.H., HELLEN, B.A. og L. EILERTSEN 2016.
Stensrud kraftverk i Modum og Øvre Eiker kommuner. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2340, 41 sider. ISBN 978-82-8308-311-8.
SÆGROV, H., K. URDAL, G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2016. 
Status, rekruttering og habitatbruk for aure og røye langs ein gradient av brepåverknad i Oldenvassdraget.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2341, 69 sider, ISBN 978-82-8308-312-5.
EILERTSEN, L. 2016.
Kommunedelplan Esefjorden, Balestrand kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og inngrepsfrie naturområde. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2342, 27 sider, ISBN 978-82-8308-313-2.
SIKVELAND, S. E. & I. WATHNE 2016. 
Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2343, 21 sider.
FURSET, T.T. 2016.
Straummåling ved Sørboneset i Tysnes kommune, sommaren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2344, 38 sider.
FURSET, T.T. 2016.
Førehandsgransking ved Sørboneset i Tysnes kommune, sommaren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2345, 37 sider.
JOHNSEN, G.H 2016. 
Miljøtilstand 2016 for Synnfjorden og Synna i Nordre Land. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2346, 39 sider + vedlegg
JOHNSEN, G.H. 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2347, 11 sider + vedlegg,ISBN 978-82-8308-314-9
WATHNE, I. 2016.
Undersøkelse av bunnen utenfor avløpet til Tauvågen settefiskanlegg, september 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2348, 18 sider.
WATHNE, I 2016
Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking.
Rådgivende biologer AS rapport, 2349, 23 sider.
WATHNE, I.2016
Oppdrettslokalitet Djupevik i Finnøy kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking.
Rådgivende biologer AS rapport, 2350, 24 sider.
BJELLAND, T., L. EILERTSEN & B.A. HELLEN 2016. 
Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune, 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2351, 30 sider, ISBN 978-82-8308-316-3.
WATHNE, I. 2016
Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking.
Rådgivende biologer AS rapport, 2352, 20 sider.
JOHNSEN, G.H. & B.A. HELLEN 2016.
Vurdering av utslipp til Åletrætjørna fra E39 Svegatjørn – Rådal
Rådgivende Biologer AS, rapport 2353, 18 sider, ISBN 978-82-8308-346-0.
JOHNSEN, G. H. 2016.
Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2354, 9 sider, ISBN 978-82-8308-317-0.
 
Digitroll publiseringsløsning