Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
SIKVELAND, E. S. 2017.
Oppdrettslokalitet Dyrholmen Øst i Fitjar kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona, B- gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2356. 18 sider.
SIKVELAND, E. S. 2017.
Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Kalvehagen, november 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2357. 18 sider. 
WATHNE, I. 2017.
Oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-
gransking. Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2358, 21 sider.
TVERBERG, J. 2017.
Resipientgransking ved settefisklokaliteten Eiane (lok. nr. 11894) i Forsand kommune, 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2359, 59 sider, ISBN 978-82-8308-318-7.
BREKKE, E. 2017.
Straummåling ved avløpet til settefiskanlegget på Eiane i Forsand kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 2360, 35 sider.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2017. 
Konsekvensutredning for Offerdal kraftverk, Årdal kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi.   
Rådgivende Biologer AS rapport 2361. 41 sider. ISBN 978-82-8308-319-4.
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 2017. 
Austdøla og Viermyr kraftverk, Ulvik herad, Hordaland. Konsekvensutredning for ferskvannsøkologi og marine forhold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2362, 48 sider, ISBN 978-82-8308-321-7.
HELLEN, B. A. & T. BJELLAND. 2017.
Overføring fra Svartavatnet til Torfinnsvatnet, Voss kommune i Hordaland. Konsekvensvurdering.
Rådgivende Biologer AS rapport 2363, 54 sider, ISBN 978-82-8308-321-7.
SIKVELAND, E. S. 2017.
Oppdrettslokaliteten Skåtholmen i Fusa, desember 2016. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
Rådgivende Biologer AS rapport 2364, 21 sider. 
KÅLÅS, S. 2017
Elvemuslingen i Borgelva på Vestvågøy. Bestandsstatus 2016 med forslag til bevarende tiltak.
Rådgivende Biologer AS rapport 2365, 19 sider. ISBN 978-82-8308-322-4.
KÅLÅS, S. 2017
Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016.
Rådgivende Biologer AS rapport 2366, 27 sider. ISBN 978-82-8308-323-1.
EILERTSEN, L. og G. H. JOHNSEN 2017.
Tømmerkai og ny veg på Bogøya i Fusa kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2367, 26 sider. ISBN 978-82-8308-324-8. 
TVERBERG, J., M. EILERTSEN & E. BREKKE 2017
Førehandsgransking utanfor Talgje i Finnøy kommune, august 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2368, 43 sider. ISBN 978-82-8308-325-5.
FURSET, T.T. & E. BREKKE 2017
Straummåling ved Talgje i Finnøy kommune, august 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2369, 35 sider. 
SIKVELAND, E. S. 2017.
Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Flatråker, desember 2016. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2370, 18 sider. 
WATHNE, I. 2017.
Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-
gransking. Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2371, 19 sider. 
SIKVELAND, E. S & I. WATHNE 2017.
Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd.Saltverket, november 2016. 
Rådgivende Biologer AS rapport 2372, 19 sider. 
WATHNE, I. 2017.
Oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-
gransking. Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2373, 20 sider. 
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS & K. URDAL 2017. 
Fiskeundersøkingar i Jølstra. Sluttrapport 2011-2015. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2374, 43 sider, ISBN 978-82-8308-326-2.
HELLEN, B. A., M. KAMBESTAD, S. KÅLÅS & K. URDAL 2017. 
Oppsummering av gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Bergadalen i Hardangerfjorden, mai 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2375, 18 sider, ISBN 978-82-8308-327-9.
WATHNE, I. & J. TVERBERG 2017.
Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2376, 22 sider.
SPIKKELAND, O.K. & B.A. HELLEN 2017. 
Deponiområder ny E134 Haukelifjell og Seljestad i Vinje og Odda kommuner – vurdering av biologisk mangfoldverdier.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2377, 68 sider. ISBN 978-82-8308-328-6.
KAMBESTAD, M. & B. A. HELLEN 2016.
Fiskeundersøkelser i Korsbrekkelva i 2016.
Rådgivende Biologer AS rapport 2378, 32 sider, ISBN 978-82-8308-329-3.
TVERANGER, B. 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Eidane (reg. nr. R/FD 0003), med konsekvensutredning 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2379, 31 sider, ISBN 978- 82-8308-330-9.
JOHNSEN, G.H. 2017. 
Miljørapport 2016. Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2380, 19 sider.
SIKVELAND, E. S. 2017.
Oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2381, 20 sider.
JOHNSEN, G.H. 2017. 
Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2382, 13 sider, ISBN 978-82-8308-335-4.
EILERTSEN, L., BJELLAND, T. & B.A. HELLEN 2017. 
E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturmangfold. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2383, 35 sider. ISBN 978-82-8308-331-6.
BREKKE, E. & I. WATHNE 2017.
Oppdrettslokalitet Nystølvågen II i Fusa kommune, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2384, 19 sider.
EILERTSEN, L., BJELLAND, T. & B.A. HELLEN 2017. 
E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturressurser. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2385, 31 sider. ISBN 978-82-8308-332-3. 

WATHNE, I. 2017.
Oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås, januar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B- gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2386, 21 sider.
JOHNSEN, G.H & E. BREKKE 2017. 
Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2016. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2387, 37 sider, ISBN 978-82-8308-333-0
TVERBERG, J., M. EILERTSEN & C. TODT
Resipientundersøkelse ved Grieg Seafood Rogaland avd. Trosnavåg (lok. nr. 11453) i Bokn kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2388, 48 sider, ISBN 978-82-8308-334-7
EILERTSEN, M. 2017
Tungmetall i grisetang og blåskjel i Brupollen, Radøy kommune 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2389, 10 sider. 
SIKVELAND, S. E. & B. TVERANGER. 2017.
C-gransking utanfor utsleppet til Marine Harvest Norway AS avd. Industri på Hjelmeland
Rådgivende Biologer AS, rapport 2390, 51 sider, ISBN 978-82-8308-336-1
SIKVELAND, E. S & B. TVERANGER. 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Sørboneset i Tysnes        kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2391, 22 sider.
WATHNE, I. & E. BREKKE 2017. 
Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2392, 18 sider.
SIKVELAND, E. S & B. TVERANGER. 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Laberget i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2393, 22 sider.
SIKVELAND, E. S & B. TVERANGER. 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Laberget i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2393, 22 sider.
SPIKKELAND, O.K., JOHNSEN, G.H. OG L. EILERTSEN 2017.
Bergesåi kraftverk i Fyresdal kommune, Telemark. Konsekvensvurdering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2394, 61 sider, ISBN 978-82-8308-337-8.
KAMBESTAD, M. 2017.
Utfisking av rømt regnbueørret i Bondhuselva 2016–2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2395, 11 sider, ISBN 978-82-8308-338-5.
FURSET, T.T., I. WATHNE & C.TODT 2017
C-gransking ved Litletveitholane 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2396, 28 sider.
SÆGROV, H., E. BREKKE, S. KÅLÅS & K. URDAL 2017.
Prøvefiske i Liavatnet på Laksevåg i 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2397, 12 sider, ISBN 978-82-8308-339-2. 
FURSET, T.T., J. TVERBERG, C. TODT & M. EILERTSEN 2017
Resipientgransking utanfor avløpet til settefiskanlegget Kvinge S, sommaren 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2398, 42 sider, ISBN 978-82-8308-339-2.
JOHNSEN, G. H. 2017.
IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2399, 20 sider + vedlegg, ISBN 978-82-8308-341-5.
KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN & K. URDAL 2017.
Overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2400, 11 sider, ISBN 978-82-8308-342-2.
BREKKE, E. 2017.
Straummåling og botngransking ved Oltesvik. Endring av anleggsområde 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2401, 44 sider.
OLSEN, B. R. & E. BREKKE 2017.
Oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2402, 20 sider.
EILERTSEN, L., EILERTSEN, M., HELLEN, B. A. OG T. BJELLAND 2017.
Ny veg Eide-Kråkenes, Solund kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2403, 32 sider. ISBN 978-82-8308-343-9. 
SPIKKELAND, O.K. & L. EILERTSEN 2017. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2404, 50 sider. ISBN 978-82-8308-344-6.
BREKKE, E. 2017.
Straummåling og botngransking ved planlagt avløp i Torjulvågen i Tingvoll kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2405, 41 sider.
KÅLÅS. S. 2017.
Fiskeundersøking i Roslandsåna i 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2406, 14 sider, ISBN 978-82-8308-345-3 
WATHNE, I. & S. E. SIKVELAND 2017. 
Oppdrettslokaliteten Teigland i Kvam herad, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2408, 19 sider.
SIKVELAND, E. S. & C. TODT 2017
C-gransking på lokaliteten Hella i Askvoll kommune 2016
Rådgivende Biologer AS, rapport 2409, 31 sider, ISBN 978-82-8308-348-4
Olsen, B.R & B. Tveranger 2017.
 Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2410, 22 sider.
Sikveland, S. E. 2017.
 Lokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2411, 21 sider. 
Tverberg, J. 2017.
 Oppdrettslokalitet Eibebærånæ i Lindås kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2412, 19 sider.
Tverberg, J. 2017.
 Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2413, 19 sider.
Sikveland, S. E., C. Todt & M. Eilertsen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2414, 31 sider, ISBN 978-82-8308-349-1.
Sikveland, S. E. 2017.
 Lokaliteten Aldalen i Os kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2415, 20 sider. 
Wathne, I., B. R. Olsen & J. Tverberg 2017.
 Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2416, 20 sider.
Sikveland, S.E. 2017.
 Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2417, 23 sider. 
Wathne, I. & B. Tveranger 2017.
 Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sævareid Fiskeanlegg AS, januar 2017.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2418, 27 sider.
Wathne, I & J. Tverberg 2017.
 Oppdrettslokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2419, 21 sider.
Wathne, I & B. Tveranger 2017.
 Oppdrettslokaliteten Leirvika i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 2420, 18 sider.
Todt, C., J. Tverberg & B. Tveranger 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2421, 35 sider, ISBN 978-82-8308-350-7.
Eilertsen, M & Olsen, BR  2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2422, 34 sider, ISBN 978-82-8308-351-4.
Eilertsen, M & Olsen, BR  2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2423, 29 sider, ISBN 978-82-8308-352-1.
Eilertsen, M & Olsen, BR  2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2424, 31 sider, ISBN 978-82-8308-353-8.
Eilertsen, L., & B.A. Hellen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2425, 55 sider. ISBN 978-82-8308-354-5. 
Eilertsen, L., & B.A. Hellen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2426, 44 sider. ISBN 978-82-8308-355-2. 
Johnsen, G.H., T.T. Furset & B. Tveranger 2017.
 Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Sørfjorden og Veafjorden. En hydromorfologisk beskrivelse.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2427, 25 sider, ISBN 978-82-8308-356-9.
Todt, C., J. Tverberg & G.H. Johnsen 2016.
 Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2428, 58 sider, ISBN 978-82-8308-357-6.
Todt C., M. Eilertsen, G. H. Johnsen, B. R. Olsen & J. Tverberg 2017.
 Kartlegging av marint naturmangfold og naturressurser med verdivurdering.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2429, 89 sider, ISBN 978-82-8308-358-3.
Todt, C., G.H. Johnsen & M. Eilertsen 2017.
 Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2430, 66 sider, ISBN 978-82-359-0.
Eilertsen, L., & J. Tverberg 2017.
 Kaianlegg på Garnes i Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2431, 23 sider. ISBN 978-82-8308-360-6. 
Wathne, I, J. Tverberg & M. Eilertsen 2017.
 Oppdrettslokalitetten Kviksholmen i Austevoll kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2432, 20 sider.
Todt, C., S. Røysland, M. Eilertsen. 2017.
 Innseiling Kristiansand. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2433, 40 sider, ISBN 978-82-8308-361-3.
Urdal, K. 2017.
 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2434, 31 sider, ISBN 978-82-8308-362-0.
Urdal, K. 2017.
 Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2435, 29 sider, ISBN 978-82-8308-363-7.
Urdal, K. 2017.
 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2436, 36 sider, ISBN 978-82-8308-364-4.
Wathne, I, & T. T. Furset 2017.
 Oppdrettslokalitetten Alsåkervik i Kvinnherad, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2437, 20 sider.
Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017.
 Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider, ISBN 978-82-8308-365-1.
Eilertsen, L. & T. Bjelland 2017.
 Detaljregulering Vinnesbruddet, Fusa kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2439, 22 sider. ISBN 978-82-8308-366-8.
L’Abée-Lund, J.H. & H. Sægrov 2017.
 Ørretbestanden i Vesle Vårsjøen, Vråsjøen og Store Saure i Vinje kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2440, 28 sider. ISBN 978-82-8308-367-5.
Kambestad, M., S. Kålås, S.E. Sikveland & B.A. Hellen 2016.
 Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2016.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2441, 25 sider, ISBN 978-82-8308-368-2.
S. Kålås, M. Kambestad, B.A. Hellen & S.E. Sikveland. 2017.
 Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2016.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2442, 21 sider, ISBN 978-82-8308-369-9.
Eilertsen, M & B. R. Olsen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2443, 33 sider, ISBN 978-82-8308-370-5.
Olsen, B. R. 2017.
 Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2444, 20 sider.
Furset, T.T. 2017.
 Straummåling ved Ågotnes. Vinter- og sommarmåling 2016.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2445, 48 sider.
Bergum, H.O.T. 2017.
 Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2446, 20 sider.
Sikveland, S.E. 2017.
 Oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad, mai 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2447, 20 sider. 
Furset, T.T. 2017.
 Straummålingar ved Svåsand, i Jondal kommune. Hausten 2016.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2448, 29 sider.
Furset, T.T. 2017.
 Oppdrettslokaliteten Salvågvika i Flekkefjord kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved C/ASC-gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2449, 43 sider.
Furset, T.T. 2017.
 Oppdrettslokaliteten Støytland i Flekkefjord kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved C/ASC-gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2450, 44 sider.
Furset, T.T. 2017.
 Oppdrettslokalitetane Salvågvika og Støytland i Flekkefjord kommune. Førehandsgransking av overgangssona.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2451, 50 sider.
Tverberg, J 2017.
 Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved C/ASC-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2452, 77 sider.
Furset, T.T. 2017.
 Oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2453, 21 sider.
Eilertsen, M & B. R. Olsen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2454, 33 sider, ISBN 978-82-8308-371-2.
Olsen, B. R. 2017.
 Oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, mai 2017 Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2455, 20 sider.
Tveranger, B., S. E. Sikveland & M. Eilertsen 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2456, 52 sider, ISBN 978-82-8308-372-9.
Sikveland, S.E. 2017.
 Oppdrettslokaliteten Laberget i Masfjorden kommune, april 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
 Rådgivende Biologer AS rapport 2457, 18 sider. 
Tveranger, B. 2017.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2458, 35 sider, ISBN 978-82-8308-373-6.
Bjelland, T. & L. Eilertsen 2017.
 Naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2016. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2459, 38 sider. ISBN 978-82-8308-374-3.
Bergum, HOT 2017.
 Oppdrettslokalitet i Skåtholmen i Fusa kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2460, 21 sider.
Tverberg, J & C Todt 2017.
 Oppdrettslokalitet Ljonesbjørgene i Kvam herad, oktober 2016. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2461, 29 sider.
Eilertsen, L., og B.A. Hellen 2017.
 Massedeponi E134 Vågsli - Seljestad i Vinje og Odda kommunar. Konsekvensutgreiing av naturmangfald.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 2462, 44 sider. ISBN 978-82-8308-375-0. 
Bjelland, T. 2017.
Eiendom gnr 120, bnr 10 i Folldalen, Råstøl, Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2463, 21 sider. ISBN 978-82-8308-376-7.
Eilertsen, L., B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås 2017.
Forslag til ny soneforvaltning for arealbruk i Oselvvassdraget.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2464, 38 sider, ISBN 978-82-8308-377-4.
Tveranger, B. & S. E. Sikveland 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om auking av MTB på lokaliteten Duesund i Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2465, 17 sider.
Eilertsen, L. & M. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2466, 37 sider. ISBN 978-82-8308-378-1.
Tverberg, J. & M. Eilertsen 2017.
Landbasert oppdrett ved Stavneset, Averøy kommune. Risikovurdering av forureina sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2467, 19 sider, ISBN 978-82-8308-379-8.
Sikveland, S. E. & C. Todt 2017.
Oppdrettslokaliteten Ebne i Etne kommune. Miljøovervaking av overgangssona - C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2468, 44 sider, ISBN 978-82-8308-380-4.
Bergum, H.O.T. 2017.
Oppdrettslokalitet Skrubbo i Fusa kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2469, 21 sider.
Eilertsen, L, Eilertsen, M., Spikkeland, O.K., & G.H. Johnsen 2017.
Ny veg Måseide-Vedde-Gåseid med tunnel under Borgundfjorden i Sula og Ålesund kommunar, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturressursar.
Rådgivende Biologer AS rapport 2470, 33 sider. ISBN 978-82-8308-381-1. 
Eilertsen, L., Eilertsen M. & O.K. Spikkeland 2017.
Ny veg Måseide-Vedde-Gåseid med undersjøisk tunnel under Borgundfjorden i Sula og Ålesund kommunar, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturmangfald.
Rådgivende Biologer AS rapport 2471, 54 sider. ISBN 978-82-8308-382-8.
Furset, T.T. 2017.
Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2472, 20 sider.
Furset, T.T. & C. Todt 2017.
Landbasert anlegg for produksjon av laksefisk på Årskog i Fitjar kommune. Førehandsgransking av resipient.
Rådgivende Biologer AS rapport 2473, 34 sider. ISBN 978-82-8308-383-5. 
Johnsen, G.H., M. Kambestad, L. Eilertsen og T. Bjelland 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2474, 17 sider, ISBN 978-82-8308-384-2.
Blanck, C. & L. Eilertsen 2017.
Sandslikrysset, Bergen kommune. Registrering av rødlistede og svartelistede arter.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2475, 91 sider, ISBN 978-82-8308-385-9.
Olsen, B.R. & Eilertsen, M. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2476, 38 sider, ISBN 978-82-8308-386-6.
Kambestad, M. & K. Urdal 2017.
Forekomst av rømt ungfisk av laks og regnbueørret i elver nær settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2477, 19 sider, ISBN 978-82-8308-387-3.
Brekke, E. 2017.
Gransking av sjøbotnen utanfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS, avd. Sundal, juni 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2478, 19 sider. 
Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen 2017.
E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2481, 35 sider. ISBN 978-82-8308-388-0. 
Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen 2017.
E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturressurser.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2482, 35 sider. ISBN 978-82-8308-389-7. 
Sikveland, S.E. 2017.
Bunnundersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk avd. Skåravågen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2483, 17 sider.
Olsen, B.R. & Eilertsen, M. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2484, 37 sider, ISBN 978-82-8308-390-3.
Bergum H. O. T. 2017.
Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mai 2017.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2485, 19 sider.
Tverberg, J. & E. Brekke 2017.
Resipientundersøkelse av Fossingfjorden, med strømmålinger og vurdering av avløp.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2486, 58 sider. ISBN 978-82-8308-391-0.
Tverberg, J. & C. Todt 2017.
Miljøgransking i samband med søknad om ny lokalitet ved Raunholmane, Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2487, 50 sider.
Brekke, E. 2017.
Straummåling ved Raunholmane i Masfjorden kommune, sommaren 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2488, 32 sider. 
Hellen, B. A. & S. K. Kålås 2017.
Fiskeundersøkelser i Samnanger kommune. 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2489, 18 sider, ISBN 978-82-8308-392-7.
Todt, C. & J. Tverberg 2017.
Utfylling i sjø ved Ytra Gjengo, Austevoll kommune. Risikovurdering av sediment og konsekvensvurdering for marint naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2491, 45 sider, ISBN 978-82-8308-393-4.
Tverberg, J & C Todt 2017.
Oppdrettslokalitet Svåsandneset i Jondal kommune, november 2016. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2493, 34 sider.
Urdal, K & S. Kålås. 2017.
Fiskeundersøkingar i Romarheimselva hausten 2013.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2494, 19 sider, ISBN 978-82-8308-394-1.
Sikveland, S. E. 2017.
Oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, juli 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
Rådgivende Biologer AS rapport 2495, 23 sider. 
Sikveland, S. E. 2017.
Oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær, juli 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
Rådgivende Biologer AS rapport 2496, 24 sider.
Sikveland, S. E. 2017.
Bunnundersøkelse utenfor avløpet til Marine Harvest AS, avd. Øyerhamn 2017.
Rådgivende Biologer AS rapport 2498, 17 sider.
Bergum, HOT 2017.
Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2499, 21 sider.
Sikveland, S. E. 2017.
Oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad, august 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.
Rådgivende Biologer AS rapport 2500, 22 sider.
Furset, T.T. 2017.
Straummåling ved Sild i Kvinnherad. Sommaren 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2501, 29 sider.
Olsen BR & J Tverberg 2017.
Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juli 2017. Mijløovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2502, 19 sider.
Tveranger, B. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2503, 38 sider, ISBN 978-82-8308-395-8.
Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal 2017.
Prøvefiske i Granvinsvatnet i 2016 og plan for utfisking av røye.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2504, 25 sider, ISBN 978-82-8308-396-5.
Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal 2017.
Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2505, 28 sider, ISBN 978-82-8308-397-2. 
Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal 2017.
Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2506, 34 sider, ISBN 978-82-8308-398-9. 
Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal 2017.
Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2507, 37 sider, ISBN 978-82-8308-399-6. 
Økland, I. E. 2017.
Oppdrettslokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, august 2017.Mijløovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2508, 26 sider.
Sikveland, S. E. 2017.
Bunnundersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS, avd. Stord 2017.
Rådgivende Biologer AS rapport 2509, 17 sider.
Økland, I. E. & E. Brekke 2017.
Oppdrettslokalitet Nystølvågen i Fusa kommune, august 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2510, 21 sider.
Johnsen. G.H. 2017.
Seacalx lakselusmiddel «Qlice». Miljørisikoanalyse.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2511, 34 sider med vedlegg.
Økland, I. E. 2017.
Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, august 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2512, 23 sider.
Økland, I. E. 2017.
Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2513, 21 sider
Brekke, E. 2017.
Straummåling ved Klubben på Golta i Sund kommune, vinteren 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2515, 33 sider.
Tverberg, J., M. Eilertsen & L. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2516, 21 sider, ISBN 978-82-8308-401-6.
Eilertsen, M & J. Tverberg, 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2517, 43 sider, ISBN 978-82-8308-402-3. 
Todt, C., I. Wathne & J. Tverberg 2017.
Miljøgranskingar i samband med søknad om ny lokalitet ved Høgholmen – Raunøyna, Masfjorden kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2519, 47 sider.
Brekke, E. 2017.
Straummåling ved lokaliteten Raunøy i Masfjorden kommune, sommaren 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2520, 38 sider.
Sikveland, S. E. 2017.
Oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, august 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking.  
Rådgivende Biologer AS rapport 2522, 24 sider.
Tverberg, J 2017.
Dypvannskai ved Hanøytangen i Askøy kommune. Risikovurdering av forurenset sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2523, 13 sider.
Olsen, B.R. & Eilertsen, M. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2524, 38 sider, ISBN 978-82-8308-405-4. 
Olsen, B.R. & Eilertsen, M. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2525, 35 sider, ISBN 978-82-8308-406-1. 
Økland, I. E. 2017.
Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2526, 19 sider.
Todt C, J Tverberg & M Eilertsen 2017.
Innseiling Maurholen. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2527, 33 sider, ISBN 978-82-8308-407-8.
Økland, I.E. & Furset, T.T. 2017.
Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona –  B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2530, 19 sider.
Sikveland, S.E. & B. Tveranger 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Fossvika i Fitjar kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2532, 21 sider.
Furset, T.T. 2017.
Skipningsdalen i Flekkefjord kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved ASC/C-gransking, januar 2017.
Rådgivende Biologer AS rapport 2533, 65 sider.
Blanck, C. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2534, 9 sider, ISBN 978-82-8308-411-5. 
Eilertsen, M., Blanck, C, Eilertsen, L. og H. E. Haugsøen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2535, 42 sider, ISBN 978-82-8308-412-2. 
Eilertsen, M., Hellen B.A. & J. Tverberg 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2536, 42 sider, ISBN 978-82-8308-413-9. 
Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2537, 20 sider, ISBN 978-82-8308-414-6.
Furset, T.T. 2017.
Straummåling ved Stora Skorpo, Austevoll kommune. April - mai 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2538, 46 sider.
Bergum, H. O. T. 2017.
Oppdrettslokalitet Djupelege i Høyanger, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2540, 20 sider.
Økland, I.E. 2017.
Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona –  B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2541, 19 sider.
Eilertsen, M., L. Eilertsen, B. A. Hellen og H. E. Haugsøen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2542, 39 sider, ISBN 978-82-8308-416-0. 
Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2543,  20 sider, ISBN 978-82-8308-417-7. 
Furset, T.T. 2017.
Straummåling ved Utsira. Vinteren 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2545, 46 sider.
Bergum, H. O. T. 2017.
Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2546, 20 sider.
Økland, I.E. 2017.
Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona –  B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2547, 18 sider.
Eilertsen, L. & C. J. Blanck 2017.
Fremføring av strøm til Fagerheim fjellstue. Konsekvensutredning for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2548, 279 sider, ISBN 978-82-8308-418-4. 
Furset, T. T. 2017.
Straummåling ved Skreda i Solund kommune. April - mai 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2550, 31 sider.
Furset, T. T. 2017.
Straummåling ved Toska S i Radøy kommune. August-september 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2551, 29 sider.
Haugsøen, H.E 2017.
Oppdrettslokalitet Skiftesnes N i Fusa kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2553, 20 sider.
Økland, I.E., B. Rydland Olsen, J. Tverberg & C. Todt 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2554, 27 sider, ISBN 978-82-8308-419-1. 
Johnsen, G.H & J. Tverberg 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2555, 15 sider, ISBN 978-82-8308-420-7. 
Olsen, B.R. & Eilertsen, M. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2556, 26 sider, ISBN 978-82-8308-421-4. 
Eilertsen, M., J. Tverberg, C. Todt, B.R. Olsen 2017.
Resipientundersøkelse ved Åkrehamn 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2557, 169 sider, ISBN 978-82-8308-422-1. 
Økland, I.E. 2017.
Oppdrettslokalitet Dale II i Rennesøy kommune, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona –  B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2558, 19 sider.
Hellen, B.A. og M. Kambestad 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2559, 23 sider, ISBN 978-82-8308-423-8.
Tverberg, J, C. Todt, M. Eilertsen, L. Ohnheiser, B.R. Olsen, S.E. Sikveland & E. Brekke 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2560, 58 sider, ISBN 978-82-8308-424-5.
Todt, C., J. Tverberg & M. Eilertsen. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2561, 35 sider, ISBN 978-82-8308-425-2.
Økland, I.E., B. R. Olsen og J. Tverberg. 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2562, 27 sider, ISBN 978-82-8308-426-9.
Todt C., B. Rydland Olsen, L. Eilertsen & M. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2563, 35 sider, ISBN 978-82-8308-427-6. 
Hellen, B. A & M. Kambestad 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2564, 15 sider, ISBN 978-82-8308-428-3.
Blanck, C.J. & L. Eilertsen 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2565, 24 sider, ISBN 978-82-8308-429-0. 
Bergum, H.O.T. 2017.
Settefisklokalitet Herand i Jondal kommune, oktober 2017. Botngransking ved avløp.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2566, 19 sider.
Økland, I. E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt 2017.
Oppdrettslokalitet Eikeilen i Øygarden kommune, august 2017. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2567, 31 sider, ISBN 978-82-8308-430-6.
Brekke, E. 2017.
Straummåling i Husholmsundet i Øygarden kommune, juli – august 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2568, 31 sider, ISBN 978-82-8308-431-3. 
Johnsen, G.H. & B. Tveranger 2017.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Salmo Terra AS ved Blomvåg i Øygarden kommune, med konsekvensutredning.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2569, 22 sider, ISBN 978-82-8308-432-0.
 
Digitroll publiseringsløsning