Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Tverberg, J, M. Eilertsen, B.R. Olsen & M. Kambestad 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2571, ISBN 978-82-8308-433-7
Brekke, E. 2017. 
Straummåling ved Djupvika i Krakhellesundet i Solund kommune, april – mai 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2572, 31 sider.
Økland, I.E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt 2017. 
Oppdrettslokalitet Krakhellesundet, Solund kommune. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2573, 33 sider.
Tverberg, J, M. Kambestad & M. Eilertsen 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2574, 37 sider, ISBN 978-82-8308-434-4.
Økland, I.E. 2017. 
Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, desember 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2575, 19 sider.
Johnsen, G.H. 2017.
Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2576, 37 sider, ISBN 978-82- 8308-435-1.
Olsen, B.R., E. Brekke, J. Tverberg, L. Ohnheiser & C. Todt 2018.
Utvida resipientgransking ved Barlindbotn Settefisk AS. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking – Inkludert rettelsesblad.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2577, 61 sider, ISBN 978-82-8308-464-1.
Eilertsen, M., B. A., Hellen og L., Eilertsen 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2578, 21 sider, ISBN 978-82-8308-437-5
Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen og C. Blanck 2018.
Oppgradering av Storebekk kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Konsekvensvurdering.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2579, 53 sider. ISBN 978-82-8308-438-2.
Johnsen, G.H. & I. Wathne 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2580, 20 sider, ISBN 978-82-8308-439-9.
Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2581, 31 sider, ISBN 978-82-8308-440-5.
Tverberg, J. 2018.
Økologisk tilstand av fjøresone ved oppdrettslokalitet Halsavik 2017, Tysvær kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2582, 14 sider, ISBN 978-82-8308-441-2.
Johnsen, G.H. 2018.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Vikan Settefisk AS avd. Tverrvågen i Frøya kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2583, 22 sider, ISBN 978-82-8308-442-9.
Haugsøen, H.E. 2018.
Oppdrettslokaliteten Dyrholmen Vest, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B - gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2584, 19 sider.
Kambestad, M., S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås 2018.
Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2585, 18 sider
Tverberg, J. & C. Todt 2018.
Oppdrettslokalitet ved Fosså i Hjelmeland kommune, oktober 2017. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2586, 36 sider.
Hellen, B. A. 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2587, 15 sider, ISBN 978-82-8308-443-6.
Tveranger, B., I. Økland, C. Todt, M. Eilertsen, J. Tverberg & E. Brekke 2018.
Resipientundersøkelse ved Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Eide, 2017. Deponi og behandling av oljeboringsavfall.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2588, 107 sider, ISBN 978-82-8308-444-3.
Bergum, H. O. T. 2018.
Oppdrettslokalitet Vadholmen i Øygarden kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2589, 23 sider.
Olsen, B.R. & M. Eilertsen 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2590, 24 sider, ISBN 978-82-8308-445-0.
Økland, I.E., B. R. Olsen og J. Tverberg. 2017. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2591, 14 sider, ISBN 978-82-8308-446-7.
Eilertsen, L., M. Eilertsen & B.A. Hellen 2018.
Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og naturressursar.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2592, 42 sider, ISBN 978-82-8308-447-4.
Eilertsen, M.  2018.
Landbasert oppdrett på Losna. Risikovurdering av forurenset sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2593, 45 sider, ISBN 978-82-8308-448-1.
Økland I.E., M. Eilertsen & J. Tverberg 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2594, 26 sider, ISBN 978-82-8308-449-8.
Tverberg, J., M. Eilertsen, C. Blanck & L. Eilertsen 2018.
Regulering av Naustholmen i Flora kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2595, 32 sider, ISBN 978-82-8308-450-4.
Haugsøen, H.E., C. Todt, J. Tverberg, B. Rydland Olsen og M. Eilertsen 2018.
Resipientgransking ved settefisklokaliteten Hognaland  i Bokn kommune, 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2596, 46 sider. ISBN 978-82-8308-451-1.
Tverberg, J. & H.E. Haugsøen 2018.
Tollaneset i Fusa kommune. Risikovurdering av forureina sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2598, 18 sider, ISBN 978-82-8308-453-5.
Eilertsen, L., T. Bjelland, B.A. Hellen & C.J. Blanck 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2599, 36 sider. ISBN 978-82-8308-454-2. 
Økland, I.E, C. Todt, L. Ohnheiser & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokalitet Langavika i Hjelmeland kommune. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2600, 35 sider. ISBN 978-82-8308-455-9
Økland, I.E.  & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2601, 19 sider.
Furset, T. T. 2018.
Straummåling ved lokalitetane Tarmevikodden og Pinnen, i Flekkefjord kommune. Oktober – november 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2602, 42 sider.
Økland IE. & J. Tverberg 2018.
Oppdrettslokalitet Herøy, Vindafjord kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2603, 22 sider.
L’Abée-Lund, J.H. & H. Sægrov 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2604, 17 sider. ISBN 978-82-8308-456-6.
Økland, IE. & J. Tverberg 2018.
Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2605, 20 sider.
Sikveland, S. E., C. Todt & E. Brekke 2018.
Omsøkt settefiskanlegg ved Ænes, Kvinnherad. Førehandsgransking, sommar 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2606, 24 sider. ISBN 978-82-8308-457-3.
Brekke, E. 2018.
Straummåling ved Ænes i Kvinnherad kommune, våren 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2607, 34 sider.
Haugsøen H.E. 2018. 
Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona –  B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2608, 20 sider.
Kambestad, M. 2018.
Utfisking av regnbueørret i Bondhuselva etter rømming i juni 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2609, 10 sider, ISBN 978-82-8308-458-0 
Økland I.E., B. Rydland Olsen & T.T. Furset 2018.
Elsakervågen, Tysnes kommune. Risikovurdering av sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2610, 16 sider, ISBN 978-82-8308-462-7
Haugsøen, H.E., C. Blanck, B.R. Olsen & L. Eilertsen 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2611, 36 sider, ISBN 978-82-8308-463-4.
Furset, T.T. 2018.
Sediment sampling at Kjeahola, March 2017. Emamectin benzoate residues in marine sediment after in-feed sea lice treatment..
Rådgivende Biologer AS, rapport 2612, 17 sider.
Rapport 2613: Ikke offentlig tilgjengelig
Johnsen, G. H. & I. Wathne 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2614, 15 sider, ISBN. 978-82-8308-474-0.
Johnsen, G.H & I. Wathne 2018.
Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2615, 31 sider, ISBN 978-82-8308-475-7.
Johnsen, G.H. 2018.
Overvåking av tungmetaller i Skogseidvatnet 2010 – 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2616, 19 sider.
Rapport 2617: Ikke offentlig tilgjengelig
Johnsen, G.H, I. Wathne & J. Tverberg 2018.
Resipientundersøkelse Storavatnet på Fitjar 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport  2618, 114 sider, ISBN 978-82-8308-477-1.
Johnsen, G.H., J. Tverberg & B.R. Olsen 2018.
Hydrografi og vannkvalitet i Hellandsfjorden 2016-2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport  2619, 11 sider.
Johnsen, G.H, I. Wathne & J. Tverberg 2018.
Resipientundersøkelse Storavatnet på Fitjar 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport  2618, 114 sider, ISBN 978-82-8308-477-1.
Hellen, B. A. & S. E. Sikveland 2018.
Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2620, 21 sider, ISBN 978-82-8308-478-8.
Johnsen, G. H. & I. Wathne 2018.
Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2621, 13 sider, ISBN 978-82-8308-479-5.
Haugsøen H.E., C.J. Blanck, M. Eilertsen & L. Eilertsen 2018.
Reguleringsplan for Ortneset i Gulen kommune Konsekvensutredning for biologisk naturmangfold, naturressurser og friluftsliv.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2622, 32 sider, ISBN 978-82-8308-480-1. 
Haugsøen H.E. 2018.
Reguleringsplan for Ortneset, Gulen kommune. Risikovurdering av sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2623, 18 sider, ISBN 978-82-8308-481-8.
Johnsen, G.H. & I. Wathne, 2018.
Sørsmolt AS, Kragerø kommune. Miljørapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2624, 17 sider.
Kambestad, M., S. Kålås, T.T. Furset, K. Urdal, B.A. Hellen & K. Urdal 2018.
Gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Apalvikneset i Hardangerfjorden i juni 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2625, 19 sider, ISBN 978-82-8308-482-5.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Gråtnes i Forsand kommune, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2626, 20 sider.
Hellen, B. A. 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2628, 13 sider, ISBN 978-82-8308-484-9.
Johnsen, G.H, S. Kålås & I. Wathne 2018.
Status for elvemusling i Haukåsvassdraget, med fokus på høy dødelighet i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2629, 34 sider, ISBN 978-82-8308-485-6.
Bergum, H. O. T.  2018.
Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2630, 19 sider.
Olsen, B.R. 2018.
Oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2631, 20 sider.
Bergum, H. O. T. & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2632, 22 sider.
Blanck, C.J., Hellen B.A. og L. Eilertsen 2018.
Massedeponi på Byrkjeland, Kvam herad. Verdi og virkning for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2633, 12 sider, ISBN 978-82-8308-486-3.
Kambestad, M., S. Kålås & B.A. Hellen 2018.
Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2017. Rådgivende
Biologer AS, rapport 2634, 17 sider, ISBN 978-82-8308-487-0.
Kålås, S., M. Kambestad & B.A. Hellen 2018.
Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2635, 17 sider, ISBN 978-82-8308-488-7.
Eilertsen, L. & C. J. Blanck 2018.
Områdeplan Dalstø-Mjåtveitstø, Meland kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2636, 28 sider, ISBN 978-82-8308-489-4.
Johnsen, G. H. 2018.
IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2637, 20 sider + vedlegg.
Todt C., B.R. Olsen, J. Tverberg & M. Eilertsen 2018.
Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2638, 116 sider, ISBN 978-82-8308-490-0.
Olsen B.R., Falck, C. & M. Eilertsen 2018.
Marin Overvåking Rogaland. Analysebevis av vannprøver for 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2639, 202 sider, ISBN 978-82-8308-491-7.
Økland, I.E.  2018.
Oppdrettslokalitet Kobbavika  i Finnøy kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2640, 22 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2641, 22 sider.
Økland I.E., C. Todt, L. Ohnheiser & B. Rydland Olsen 2018.
Oppdrettslokalitet Seljeset i Flora kommune, januar 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2642, 28 sider. ISBN 978-82-8308-492-4
Tverberg, J. 2018.
Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2643, 22 sider.
Tverberg, J. 2018.
Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2644, 21 sider.
Bergum, H. O. T. 2018.
Oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2645, 21 sider.
Todt, C., B.R. Olsen, J. Tverberg, I. Økland & M. Eilertsen 2018. 
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 - Årsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2646, 177 sider, ISBN 978-82-8308-493-1.
Todt, C. & B.R. Olsen 2018. 
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 - Tilleggsrapport analysebevis 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2647, 386 sider.
Bergum, H. O. T. 2018.
Oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinherad, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2648, 21 sider.
Johnsen G.H. 2018.
Overvåking av utslipp fra anleggsarbeidet ved HRA Storanipa i Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2649, 10 sider, ISBN 978-82-8308-494-8.
Økland, I.E. & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2650, 19 sider.
Kambestad, M. 2018.
Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Trøndelag og Møre & Romsdal våren 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2651, 10 sider, ISBN 978-82-8308-495-5.
Olsen, B.R. 2018.
B-gransking utanfor avløpet til Fjon settefisk, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2652, 21 sider.
Johnsen G.H. 2018.
Utnyttelse av Vinddalsvatnet som energikilde for Lyseparken i Os kommune. Innledende vurderinger.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2653, 16 sider, ISBN 978-82-8308-496-2.
Haugsøen, H.E. & C. Todt 2018.
Resipientgransking ved Sagvåg. Førehandsgransking i samband med planlagd utslepp.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2654, 36 sider. ISBN 978-82-8308-497-9.
Økland I.E. & H.E. Haugsøen 2018.
Rubbestadneset i Bømlo kommune. Risikovurdering av sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2655, 26 sider, ISBN 978-82-8308-498-6.
Haugsøen H.E., I.E. Økland, C. Todt & M. Eilertsen 2018.
Rubbestadneset industriområde, Bømlo kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2656, 38 sider, ISBN 978-82-8308-499-3.
Økland I.E., L. Ohnheiser, C. Todt & H.E. Haugsøen 2018.
Oppdrettslokalitet Flornes i Tysnes kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2657, 32 sider.
Tverberg, J. 2018.
Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2658, 22 sider.
Økland I.E., C. Todt. & B.R. Olsen 2018.
Oppdrettslokalitet Klavelandet i Flora kommune, januar 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2659, 33 sider.
Brekke, E. 2018.
Oppdrettslokalitet Slåttenes i Kvinnherad kommune, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2660, 21 sider.
Eilertsen, L., C. J. Blanck & T. Bjelland 2018.
Naturfaglige registreringer på Statskog SF sin grunn i 2017. Hordaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2661, 75 sider, ISBN 978-82-8308-500-6
Furset, T.T. 2018.
Straummåling ved Dyrholmen V i Fitjar kummune. Januar-februar 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2662, 29 sider.
Økland, I.E. 2018.
Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune. Gransking i samband med utviding av uteområde i barnehage.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2663, 29 sider, ISBN 978-82-8308-501-3.
Økland, I.E., T.T. Furset & C. Todt. 2018.
Dyrholmen V, Fitjar kommune, februar 2018. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2664, 32 sider. ISBN 978-82-8308-502-0.
Olsen, B.R. & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B - gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2665, 19 sider.
Kambestad, M. 2018. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidsdalselva i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2666, 23 sider, ISBN 978-82-8308-503-7.
Furset, T.T. 2018.
Onarheim bruk AS  i Onarheimsfjorden. Straummåling utanfor avløp, november-desember 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2667-2, 25 sider.
Todt C., R. Røysland & M. Eilertsen 2017. 
Innseiling Moss. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2668, 42 sider, ISBN 978-82-8308-504-4.
Todt C. & M. Eilertsen 2017. 
Innseiling Kragerø. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2669, 56 sider, ISBN 978-82-8308-505-1.
Eilertsen, L. & C.H. Blanck 2018.
Forslag til tiltak i Rimbareidtjørna naturreservat. Fitjar kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2670, 16 sider, ISBN 978-82-8308-506-8.
Brekke, E. 2018.
Lokalitet Djupeleget i Høyanger kommune, desember 2017. Miljøovervaking av overgangssona – C - gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2671, 23 sider.
Klem, S. T. & B. Tveranger 2018. 
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av lokaliteten Dyrholmen Vest i Fitjar kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2672, 29 sider
Bergum, H. O. T. 2018. 
Oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2673, 21 sider
Urdal, K. 2018.
Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2674, 36 sider, ISBN 978-82-8308-507-5.
Urdal, K. 2018.
Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2675, 26 sider, ISBN 978-82-8308-508-2.
Urdal, K. 2018.
Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2676, 34 sider, ISBN 978-82-8308-509-9.
Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser 2018.
Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2677, 41 sider.
Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser 2018.
Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2678, 39 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdettslokalitet Dysvik i Kvam kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2679, 20 sider. 
Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad 2018.
Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2680, 14 sider, ISBN 978-82-8308-510-5.
Hellen, B. A., M. Kambestad & H. Sægrov 2018.
Gloppenelva; flaskehals- og tiltaksanalyse 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2681, 55 sider, ISBN 978-82-8308-511-2.
Tverberg, J. 2018.
Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2682, 19 sider.
Olsen, B. R. 2018.
Oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2683, 25 sider. 
Haugsøen H.E. 2018.
Oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2684, 25 sider.
Haugsøen, H.E. & I.E. Økland 2018.
Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2685, 20 sider.
Haugsøen, H.E. & I.E. Økland 2018.
Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2685, 20 sider.
Økland, I. E, C. Todt, L. Ohnheiser & T. T. Furset. 2018.
Nautnesvågen, Øygarden kommune, februar 2018. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2687, 24 sider. ISBN 978-82-8308-512-9
Johnsen, G.H., I. Wathne, S.E. Sikveland & B.A. Hellen 2018.
Biologiske og kjemiske granskingar med klassifisering av elvar i vassregion Hordaland hausten 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2688, 97 sider + vedlegg, ISBN 978-82-8308-513-6.
Johnsen, G.H., I. Wathne, B.A. Hellen & S. Kålås 2018.
Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2689, 95 sider+ vedlegg, ISBN 978-82.8308-514-3.
Haugsøen, H.E. & H.O.T. Bergum 2018.
Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2690, 23 sider.
Sægrov, H. & B.A. Hellen 2018.
Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2691, 13 sider, ISBN 978-82-8308-515-5. 
Hellen, B.A & M. Kambestad 2018.
Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2692, 32 sider, ISBN 978-82-8308-516-7.
Furset, T.T. 2018.
Straummåling ved oppdrettslokaliteten Stille S. April – mai 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2693, 30 sider.
Furset, T. T.  2018.
Dåfjorden i Karlsøy kommune. Straummåling ved planlagt avløp, mars-april 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2694, 30 sider.
Furset, T. T. & C. Todt  2018.
Dåfjord i Karlsøy kommune. Førehandsgransking av resipienten.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2695, 36 sider, ISBN 978-82-8308-517-4.
Økland, I. E. 2018.
Døsje industriområde, Fjell kommune, mai 2018. Risikovurdering av sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2696, 16 sider, ISBN 978-82-8308-518-1.
Furset, T.T. 2018.
Straummåling ved Ytstaskjæret i Sund kommune. Mai-juni 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2697, 30 sider.
Tverberg, J. & S. T. Klem 2018.
Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2698, 19 sider.
Kambestad, M. & B.A. Hellen 2018.
Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Ulla 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2699, 43 sider, ISBN 978-82-8308-519-8.
Sikveland, S.E & M. Kambestad 2018.
Overvåking våren 2018 etter rømming av regnbueørret i Storfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2700, 11 sider, ISBN 978-82-8308-520-4.
Eilertsen, M., J. Tverberg  &  C.J. Blanck 2018.
Fem framtidige friluftsområder i Nordåsvatnet, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2701, 50 sider, ISBN 978-82-8308-521-1.
Økland, I. E. 2018.
Oppdrettslokalitet Haverøy i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2702, 23 sider.
Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal 2018.
Fiskeundersøkelser på Vikafjellet i Voss kommune i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2703, 16 sider ISBN 978-82-8308-522-8.
Brekke, E. & S. T. Klem 2018.
Straummåling ved Alsåkervik i Kvinnherad kommune. Mars-april 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2704, 29 sider.
Sægrov, H. og B.A. Hellen 2018.
Ungfiskundersøkelser i Håelva 2017-18.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2706, 15 sider ISBN 978-82-8308-524-2.
Haugsøen, H. E. 2018.
Oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2707, 24 sider.
Økland, I. E. 2018.
Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2708, 19 sider
Haugsøen, H.E., T.T. Furset & C. Todt 2018.
Samanslåing av oppdrettslokalitetar i Stolsfjorden i Flekkefjord kommune. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2709, 42 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2710, 19 sider.
Eilertsen, L. & L. Ågren 2018.
Fylkesveg 163 Åsen-Helleskaret, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2711, 22 sider, ISBN 978-82-8308-525-9.
Kambestad, M. 2018.
Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2712, 21 sider, ISBN 978-82-8308-526-6.
Eilertsen, L., C.J. Blanck, G.H. Johnsen, M. Kambestad, B.A. Hellen & L. Ågren 2018.
Lyseparken, Os kommune, områdereguleringsplan. Konsekvensutredning for naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2713, 43 sider, ISBN 978-82-8308-527-3.
Kålås, S. & B. A. Hellen. 2018.
Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2714, 14 sider, ISBN 978-82-8308-528-0.
Økland, I. E. & C. Todt 2018.
Oppdrettslokalitet Kysnes, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2715, 31 sider.
Klem, S. T. 2018.
Straummåling ved Slåttenes i Kvinnherad kommune. Mai - juni 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2716, 29 sider.
Haugsøen, H.E., I.E. Økland & C. Todt 2018.
ASC/C-gransking ved Pinnen i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2717, 38 sider.
Haugsøen H. E., E. Brekke & C. Todt 2018.
ASC/C-gransking ved Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2718, 40 sider.
Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen 2018.
Biologiske undersøkelser i sjøørretvassdrag. Gulen og Hyllestad, 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2719, 67 sider, ISBN 978-82-8308-529-7.
Bergum, H. O. T. 2018. Oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, august 2018.
Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2720, 24 sider.
Bergum, H. O. T. 2018.
Oppdrettslokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2721, 26 sider.
Kambestad, M. & B.A. Hellen 2018.
Reetableringsplan for laks i Huna og Riksheimelva i Sykkylven 2019-2023.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2723, 11 sider, ISBN 978-82-8308-531-0.
Tverberg, J. 2018.
Vindenes i Fjell kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2724, 25 sider, ISBN 978-82-8308-532-7.
Økland, I. E. og J. Tverberg 2018.
Vindenes i Fjell kommune. Risikovurdering av forureina sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2725, 17 sider, ISBN 978-82-8308-533-4.
Klem, S. T. 2018.
Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2726, 23 sider.
Klem, S. T. 2018.
Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2727, 22 sider.
Brekke, E. 2018.
Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2728, 20 sider.
Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen 2018.
Ferskvassbiologiske  undersøkingar i Samnangervassdraget i 2016.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2729, 32 sider, ISBN 978-82-8308-534-1.
Hellen, B. A. & R. Lunde 2018.
Prøvefiske Torfinnsvatnet og Askjelldalsvatnet.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2730, 36 sider, ISBN 978-82-8308-535-8.
Blanck, C.J. & M. Kambestad 2018.
Planlagte boliger mellom Inndalsveien og Solheimsvatnet. Verdivurdering av naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2731, 23 sider, ISBN 978-82-8308-536-5
Blanck, C. J., T. Bjelland, B. A. Hellen 2017. 
Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune. 2013-2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2732, 40 sider + vedlegg, ISBN 978-82-8308-537-2.
Kambestad, M, G.H. Johnsen, S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås 2018.
Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2733, 26 sider, ISBN 978-82-8308-538-9.
Økland, I. E., H.E. Haugsøen & C. Todt 2018.
Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2734, 33 sider.
Johnsen, G.H 2018.
Vurderinger av Synnfjorden som resipient og som drikkevannskilde.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2735, 18 sider, ISBN 978-82-8308-539-6.
Eilertsen, L. & C. J. Blanck 2018.
Viltkorridor ved Vatneeidet. Innspill til vurdering av videreføring i kommuneplanen for Haram kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2736, 23 sider, ISBN 978-82-8308-540-2. 
Furset, T.T. 2018.
Straummåling i Krakhellesundet i Solund kommune. Straummåling i mai-juni 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2737, 39 sider.
Todt C., J Tverberg & M. Eilertsen 2018.
Vannledning i Førdefjorden, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2738, 29 sider, ISBN 978-82-8308-541-9.
Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal 2018.
Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2739, 29 sider, ISBN 978-82-8308-542-6. 
Tverberg, J., M. Eilertsen & M. Kambestad 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2740, 52 sider, ISBN 978-82-8308-543-3.
Olsen B.R., C. Todt, T.T. Furset, H.E. Haugsøen, I. Økland, M.Eilertsen & G.H. Johnsen 2018.
Kalkingsforsøk for avlusing av lakselus og virkning på marint miljø.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2742, 77 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2744, 20 sider.
Olsen, B.R. & M. Eilertsen 2018.
Kartlegging av marint naturmangfald i Krakhellesundet. Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2745, 14 sider.
Økland, I.E. & E. Brekke 2018.
Krakhellesundet i Solund kommune, mai 2018. Risikovurdering av forureina sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2746, 17 sider, ISBN 978-82-8308-546-4.
Økland I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2747, 21 sider.
Sægrov, H., I.J. Hagen Arnesen, B.A. Hellen & S. Karlsson 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2748, 28 sider, ISBN 978-82-8308-547-1.
Bergum, H. O. T. 2018.
Settefisklokalitet Bjørsvik i Lindås kommune, september 2018. Botngransking ved avløp.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2749, 17 sider.
Bergum, H. O. T. 2018.
Settefisklokalitet Bjørsvik i Lindås kommune, september 2018. Botngransking ved avløp.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2749, 17 sider.
Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt 2018.
Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2750, 32 sider.
Furset, T.T., H.E. Haugsøen & C. Todt 2018. 
Oppdrettslokalitet Fiksneset i Sund kommune. C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2753, 43 sider, ISBN 978-82-8308-548-8.
Furset, T.T., H.E. Haugsøen, C. Todt & J. Tverberg.
Oppdrettslokalitet Ytstaskjæret i Sund kommune. Førehandsgransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2754, 54 sider, ISBN 978-82-8308-549-5.
Økland, I.E. & H.E. Haugsøen 2018.
Søreide, Bergen kommune, september 2018. Risikovurdering av forureina sediment.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2755, 15 sider, ISBN 978-82-8308-550-1.
Tverberg, J. 2018.
Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2756, 33 sider.
Tverberg, J. & S.T. Klem 2018.
Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2757, 31 sider.
Eilertsen, L. 2018.
Northern Lights. Konsekvensvurdering med hensyn på naturmiljø og biologisk mangfold på land.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2758, 34 sider, ISBN 978-82-8308-551-8.
Hellen, B.A. 2018.
Stongselva. Potensiale for anadrom fisk og ål.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2759, 23 sider.
Brekke, E. 2018.
Straummåling og botngransking ved avløpet til Dåfjorden Klekkeri AS, Stord kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2760, 37 sider.

Todt C., H.E. Haugsøen, B.R. Olsen & M. Eilertsen 2018.
Hyllestad pukkverk. Miljøundersøkelse i Listraumen og Lifjorden.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2761, 43 sider, ISBN 978-82-8308-552-5 
Økland, I.E. & E. Brekke 2018.
Oppdrettslokalitet Hjartholmosen i Austevoll kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2762, 19 sider.
Eilertsen, L. 2018.
Naturfaglig registrering av skogareal tilbudt for frivillig vern. Stokkadalen, Vindafjord kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2763, 16 sider, ISBN 978-82-8308-554-9. 
Økland I.E. & Brekke, E- 2018.
Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2764, 23 sider.
Økland, I. E. 2018.
Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2765, 19 sider.
Olsen, B.R & M. Eilertsen 2018.
Kartlegging av marint naturmangfald i Dalsfjorden. Marin verneplan for Sogn og Fjordane.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2766, 41 sider, ISBN 978-82-8308-555-6.
Kålås, S. 2018.
Undersøkingar i Dalsbøvassdraget 2018 med tanke på rehabilitering av bestanden av elvemusling.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2767, 12 sider, ISBN 978-82-8308-556-3.
Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad 2018.
Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2768, 35 sider, ISBN 978-82-8308-557-0. 
Brekke, E. 2018.
Straummåling ved oppdrettslokaliteten Eikebærånæ i Lindås, august – september 2018. Med målingar frå 2011 og 2012.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2769, 42 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås kommune, oktober 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2770, 19 sider.
Blanck, C.J. & L. Eilertsen 2018.
Søfteland Idrettspark, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2771, 25 sider, ISBN 978-82-8308-559-4.
Johnsen, G.H. 2018.
Vurdering av utslepp frå nytt Ånneland vassverk, Gulen kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2772, 13 sider, ISBN 978-82-8308-560-0.
Furset, T.T. 2018.
Nautnesvågen i Øygarden. Straummåling, februar-mars 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2773, 28 sider.
Brekke, E. 2018.
Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, november 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2774, 20 sider.
Bergum, H. O. T. & E. Brekke 2018.
Settefisklokalitet Tørvikvatnet i Kvam herad, november 2018. Miljøovervaking ved avløpet.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2775, 18 sider.
Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal 2018.
Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2017.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2776, 29 sider, ISBN 978-82-8308-561-7. 
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Djupevik i Finnøy kommune, november 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2777, 22 sider.
Økland, I.E. 2018.
Oppdrettslokalitet Djupevik i Finnøy kommune, november 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2777, 22 sider.
Klem, S. T. & H. E. Haugsøen 2018. 
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om økt MTB ved lokalitet Fiksneset.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2778, 25 sider, ISBN 978-82-8308-562-4.
Johnsen, G.H. & I. Wathne 2018.
Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet sommeren 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2779, 16 sider, ISBN 978-82-8308-563-1.
Tveranger, B. & G. H. Johnsen 2018.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Losna Seafood AS på Losna i Solund kommune, med konsekvensutredning.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2780, 41 sider, ISBN 978-82-8308-564-8.
Tveranger, B. & G. H. Johnsen 2018.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Losna Seafood AS på Losna i Solund kommune, med konsekvensutredning.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2780, 41 sider, ISBN 978-82-8308-564-8.
Hellen, B.A. 2018.
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland s. 112- s. 388 i:
MD rapport 1133-2018. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2017.
Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS rapport nr 2782. 
Todt C., H.E. Haugsøen & M. Eilertsen 2019. 
Marin overvåking Veiesund 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2783, 30 sider, ISBN 978-82-8308-566-2.
Hellen, B.A. & G.H. Johnsen 2019. 
Konsekvensutredning for Fardalen kraftverk, Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Ferskvannsøkologi.
Rådgivende Biologer AS, rapport nr 2784, ISBN 978-82-8308-567-9, 37 sider.
Spikkeland, O.K., P.G. Ihlen & L. Eilertsen 2019. 
Fardalen kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning for biologisk mangfold og inngrepsfrie naturområder.
Rådgivende Biologer AS rapport 2785, 62 sider. ISBN 978-82-8308-568-6.
Tverberg, J, B.R. Olsen, H.E. Haugsøen & S.E. Sikveland 2019. 
Svollandsneset, lok.nr. 22955, i Vindafjord kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2786, 48 sider, ISBN 978-82-8308-569-3.
Olsen, B.R., & B. Tveranger. 2019. 
Hydrografimålingar i Masfjorden ved Ådnekvamme 2016-2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2787, 9 sider.
Økland, I.E. & C. Todt 2019. 
Bergadalen i Kvam herad, juni 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2789, 33 sider,  ISBN 978-82-8308-570-9.
Sikveland, S.E. & M. Kambestad 2018.
Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2790, 22 sider, ISBN 978-82-8308-571-6.
Hellen. B. A., H. Sægrov & K. Urdal 2019. 
Kartlegging av kalkingsbehov i vassdrag og optimalisering i vassdrag der kalking pågår.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2791, 31 sider, ISBN 978-82-8308-572-3.
Johnsen, G.H. & B. Isdal (Nesfossen Smolt) 2019. 
Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2792, 10 sider.
Wathne, I. & G.H. Johnsen 2018.
Tilstandsvurdering av Borgavatnet og Låstadvatnet i Osterøy kommune 2018.
Rådgivende Biologer AS, rapport 2793, 24 sider, ISBN 978-82-8308-573-0.