Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 1996
Rapporter med uthevet tittel kan hentes frem som pdf-format
JOHNSEN, G.H., S. KÅLÅS & A.E. BJØRKLUND 1996.
   Kalkingsplan for Sveio kommune 1995.
   Rådgivende Biologer, rapport 157, 38 sider, ISBN 82-7658-107-2
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996.
  Kalkingsplan for Osterøy kommune 1995.
  Rådgivende Biologer, rapport 162, 35 sider. ISBN 82-7658-073-4
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & A.E. BJØRKLUND 1996.
  Kalkingsplan for Tysnes kommune 1995.
  Rådgivende Biologer, rapport 164, 36 sider ISBN 82-7658-108-0
BJØRKLUND, A.E., KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1996.
  Kalkingsplan for Ølen kommune 1995.
  Rådgivende Biologer, rapport 165, 36 sider ISBN 82-7658-074-2
BJØRKLUND, A.E., KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Bergen kommune 1995.
  Rådgivende Biologer, rapport 170, 32 sider. ISBN 82-7658-085-8
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Samnanger kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 172, 36 sider ISBN 82-7658-100-5
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & A.E. BJØRKLUND 1996.
  Kalkingsplan for Kvinnherad kommune 
   Rådgivende Biologer as. rapport 173, 46 sider ISBN 82-7658-095-5
KÅLÅS,S., G.H.JOHNSEN & A.E. BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Jondal kommune 
  Rådgivende Biologer as. rapport 174, 37 sider ISBN 82-7658-091-2
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Vaksdal kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 175, 51 sider, ISBN 82-7658-109-9
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Etne kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 176, 37 sider ISBN 82-7658-110-2
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Voss kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 177, 47 sider ISBN 82-7658-111-0
KÅLÅS,S., G.H.JOHNSEN & A.E. BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Masfjorden kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 178, 42 sider ISBN 82-7658-097-1
SÆGROV, H. 1996
  Prøvefiske og næringsfiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 184, 33 sider. ISBN 82-7658-072-6
BJØRKLUND,A.E., G.H. JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Kalkingsplan for Askøy kommune 1995
  Rådgivende Biologers rapport 185, 32 sider. ISBN 82-7658-082-3
KÅLÅS,S., A.E. BJØRKLUND & G.H.JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Fedje kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 186, 30 sider. ISBN 82-7658-090-4
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Stord kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 187, 33 sider ISBN 82-7658-101-3
BJØRKLUND,A.E., G.H. JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Kalkingsplan for Meland kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 188, 32 sider ISBN 82-7658-093-9
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Lindås kommune 
  Rådgivende Biologer as. rapport 189, 35 sider, ISBN 82-7658-071-8
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Radøy kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 190, 29 sider ISBN 82-7658-102-1
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 192, 31 sider. ISBN 82-7658-089-0
BJØRKLUND,A.E., G.H. JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Kalkingsplan for Øygarden kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 194, 30 sider ISBN 82-7658-104-8
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Sund kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 196, 29 sider ISBN 82-7658-105-6
BJØRKLUND,A.E., G.H. JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Kalkingsplan for Fjell kommune 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 197, 32 sider. ISBN 82-7658-088-2
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Austevoll kommune 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 198, 33 sider. ISBN 82-7658-083-1
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Bømlo kommune 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 199, 35 sider. ISBN 82-7658-086-6
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Kvam kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 200, 40 sider ISBN 82-7658-099-8
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1996
  Kalkingsplan for Odda kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 201, 42 sider ISBN 82-7658-112-9
BJØRKLUND,A.E., G.H.JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Kalkingsplan for Modalen kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 202, 33 sider ISBN 82-7658-106-4
JOHNSEN,G.H., S. KÅLÅS & A.E.BJØRKLUND 1996
  Kalkingsplan for Fusa kommune 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 203, 33 sider ISBN 82-7658-092-0
SÆGROV, H., G.H.JOHNSEN & K.URDAL 1996
  Driftsplan Granvinsvassdraget
  Rådgivende Biologer as. rapport 204, 39 sider ISBN 82-7658-123-4
SÆGROV, H. 1996
  Sprenging og utfylling i Pævika i Kjøsnesfjorden, Jølster kommune. Mogelege effektar på aurebestanden
  Rådgivende Biologer as. rapport 207, 10 sider, ISBN 82-7658-057-2
JOHNSEN, G.H. 1996
  Enkel beskrivelsev av Espelandsvatnet, resipient til Åfjorddal smoltoppdrett a.s. Hyllestad kommune i Sogn & Fjordane.
  Rådgivende Biologer as. rapport 212, 16 sider, ISBN 82-7658-063-7
SÆGROV, H., S.KÅLÅS & G.H.JOHNSEN 1996
  Fiskeundersøkingar i Aurland i 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 213, 31 sider, ISBN 82-7658-064-5
KÅLÅS, S. 1996
  Laks og sjøaure i Opovassdraget, Odda kommune.
  Rådgivende Biologer as. rapport 214, 24 sider, ISBN 82-7658-065-3
SÆGROV, H. & JOHNSEN 1996
  Vasskvalitet, botndyr og ungfisk i Bøfjordelven i 1995, Hyllestad kommune i Sogn & Fjordane.
  Rådgivende Biologer as. rapport 215, 14 sider ISBN 82-7658-068-8
JOHNSEN, G.H. 1996
  Resultatrapport fra undersøkelse i Eksingedalsvassdraget i 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 216, 7 sider.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS & G.H. JOHNSEN 1996
  Undersøkingar av fisk, botndyr og vasskvalitet i samband med fiskedød i Opo 9. januar 1996.
  Rådgivende Biologer as. rapport 217, 15 sider. ISBN 82-7658-069-6
JOHNSEN, G.H. & S. KÅLÅS 1996
  Årsrapport for 1995 for Sørgård Laks i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag.
  Rådgivende Biologer rapport 218, 8 sider
BJØRKLUND, A.E. 1996
  Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag
  Rådgivende Biologer as. rapport 219, 55 sider. ISBN 82-7658-075-0
BJØRKLUND, A.E. 1996 
  Tiltaksorientert overvåking av Eikangervassdraget, i Lindås kommune, Hordaland
  Rådgivende Biologer as. rapport 220, 47 sider. ISBN 82-7658-094-7
KÅLÅS, S. & G.H.JOHNSEN 1996.
  Tiltaksorientert overvåking i 1995 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland.
  Rådgivende Biologer as. rapport 221, 22 sider.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1996
  Tilstandsrapport for Langavatnet i Sveio 1995.
  Rådgivende Biologer as. rapport 222, 14 sider.
KÅLÅS, S. 1996
  Driftsrapport for Skippersmolt Settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 223, 18 sider.
KÅLÅS, S. 1996
  Driftsrapport for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg på Tveit og tilstandsrapport for Vigdarvatnet
  Rådgivende Biologer as. rapport 224, 11 sider.
SÆGROV, H. & S.KÅLÅS 1996
  Gyting og gytelaks i Suldalslågen 1995/96
  Rådgivende Biologer as, rapport 225.
  Utgitt av: Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen Fase II, rapport 25.
KÅLÅS, S, H. SÆGROV & G.H.JOHNSEN 1996
  Undersøkingar i samband med Stolt Sea Farms kalking av SørKvingevatnet i Masfjorden 1995
  Rådgivende Biologer as. rapport 226, 20 sider.
SÆGROV, H & G.H. JOHNSEN 1996.
  Fisk, vasskvalitet og botndyr i Loneelva i 1995
  Rådgivende Biologer as, rapport 230. 19 sider. ISBN 82-7658-076-9
SÆGROV, H., G.H. JOHNSEN & R.LANGÅKER 1996
  Fisk og vasskvalitet i Nausta i 1993 og 1995
  Rådgivende Biologer as, rapport 231. 33 sider. ISBN 82-7658-077-7
SÆGROV, H. & G.H. JOHNSEN 1996.
  Fisk og vasskvalitet i Gaula i 1995.
  Rådgivende Biologer as, rapport 232. 33 sider. ISBN 82-7658-078-5
SÆGROV, H. 1996
  Laks og aure i Oldenelva i 1995
  Rådgivende Biologer as, rapport 233, 20 sider. ISBN 82-7658-079-3
SÆGROV, H. 1996
  Laks og aure i Gloppenelva i 1995
  Rådgivende Biologer as, rapport 234, 23 sider. ISBN 82-7658-080-7
SÆGROV, H. 1996
  Laks og Aure i Eidselva i 1995
  Rådgivende Biologer as, rapport 235, 21 sider. ISBN 82-7658-081-5
BJØRKLUND, A.E. 1996
  Overvåking i 1995 av Moensvatnet, Voss kommune i Hordaland
  Rådgivende Biologer as. rapport 236, 21 sider. ISBN 82-7658-087-4
JOHNSEN, G.H. 1996
  Resipientundersøkelse ved Vest-Laks as. sitt anlegg ved Håkjerholmen i Fjell kommune.
  Rådgivende Biologer as. rapport 237, 12 sider.
BJØRKLUND, A.E. & G.H.JOHNSEN 1996
  Resipientundersøkelse av innsjøene i Osvassdraget i Os kommune 1995 
  Rådgivende Biologer as. rapport 238, 48 sider. ISBN 82-7658-113-7
JOHNSEN, G.H. 1996
  Sjøvasstoleranse hos laks og aure frå settefiskanlegget til Oslo Energi, Aurland, våren 1996
  Rådgivende Biologer as. rapport 239, 18 sider. ISBN 82-7658-115-3
HELLEN, B.A, G.H.JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Vannkjemisk undersøkelse av vassdrag i Hordaland våren/sommeren 1996
  Rådgivende Biologer as. rapport 240, 17 sider. ISBN 82-7658-114-5
HELLEN, B.A, G.H.JOHNSEN & S.KÅLÅS 1996
  Titreringskurver for aciditet. Vedlegg til: Vannkjemisk undersøkelse av vassdrag i Hordaland våren/sommeren 1996
  Rådgivende Biologer as. rapport 241, 48 sider. 
SÆGROV H. 1996
  Naturlig rekruttering av regnbueaure i norske vassdrag.
  Rådgivende Biologer as. rapport 242, 48 sider. 
  Inngår som del av NINA-rapport
KÅLÅS, S., G.H.JOHNSEN, H. SÆGROV & B.A.HELLEN 1996
  Fisk og vasskvalitet i ti Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk.
  Rådgivende Biologer as. rapport 243, 152 sider. ISBN 82-7658-119-6
KÅLÅS, S. 1996
   Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelva, Sveio kommune, høsten 1996
   Rådgivende Biologer as. rapport 244, 8 sider. 
BJØRKLUND, A.E. 1996
  Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1996.
  Rådgivende Biologer as. rapport 245, 40 sider. ISBN 82-7658-116-1
JOHNSEN,G.H. 1996
  Morfologisk og hydrologisk beskrivelse av Lonet og Storavatnet i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag
  Rådgivende Biologer as. rapport 246, 10 sider. 
JOHNSEN, G.H. 1996
  Årsrapport for 1996 for Sørgård laks a/s i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag
  Rådgivende Biologer as. rapport 250, 15 sider.
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 1996
  Teoretisk vurdering av eventuelle miljøkonsekvenser ved bygging av ny bro over Arefjordstraumen i Fjell kommune 
  Rådgivende Biologer as. rapport 251, 12 sider. ISBN 82-7658-122-6
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 1996
  Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1996 
  Rådgivende Biologer as. rapport 252, 12 sider. ISBN 82-7658-124-2
JOHNSEN, G.H. 1996
  Uttalelse omkring LiftUp fôr- og dødfisk oppsamlingsprodukter
  Rådgivende Biologer as. rapport 253, 12 sider.
JOHNSEN, G.H. 1996
  Forslag til program for resipient-undersøkelser i Fjell kommune.
  Rådgivende Biologer as. rapport 254, 16 sider. ISBN 82-7658-129-9
JOHNSEN, G.H. 1996
  Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i Eidfjord i Hordaland 1996.
  Rådgivende Biologer as. rapport 256, 17 sider, ISBN 82-7658-127-7
 
Digitroll publiseringsløsning