Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2002
Rapporter med uthevet tittel kan henets som pdf-fil

JOHNSEN, G.H., B.A.HELLEN  & K.URDAL 2002. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Bogevassdraget i forbindelse med reguleringsplaner
Rådgivende Biologer AS, rapport 531, ISBN 82-7658-359-8, 21 sider.
TVERANGER, B & G.H. JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 532, 24 sider.
TVERANGER, B & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 533, 23 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 534, 73 sider
KÅLÅS, S. & K. URDAL 2002.
Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2001
 Rådgivende Biologer AS, rapport 535, 43 sider.ISBN 82-7658-360-1
SÆGROV, H. 2002.
 Biologisk delplan for Nausta.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 536, 21 sider, ISBN 82-7658-362-8
HELLEN. B. A., KÅLÅS, S. & H. SÆGROV 2002. 
 Fiskeundersøkelser i åtte innsjøer i forbindelse med bygging av nye Bjølvo Kraftverk 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 537, 39 sider. ISBN 82-7658-363-3.
JOHNSEN, G.H. 2002 IKKE OFFENTLIG   
Grunnlagsbeskrivelse av Storavatnet i Stord, med nedbørfeltbeskrivelse, miljøkvalitet og forslag til miljømål. Til Stord kommunes Vassbruksplan for Storavatnet
 NUMMERERT SOM Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 538 IKKE UTGITT
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 539, 42 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2002. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 540, 43 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 541, 38 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 542, 21 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 543, 21 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & E. BREKKE 2002.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS avdeling Onarheim (reg.nr. H/T 01) med fiskebiologiske undersøkelser i Onarheimsvassdraget på Tysnes.
Rådgivende Biologer AS, rapport 544, 33 sider, ISBN 82-7658-364-4
BJØRKLUND, A.E. 2002
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 2001. 
 Haljesvatnet og Kvernavatnet på Sotra og Storavatnet på Lille Sotra.

 Rådgivende Biologer AS, rapport 545, 40 sider, ISBN 82-7658-365-2.  
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E.BREKKE 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 546, 38 sider.
URDAL, K., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2002.
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2001.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 547, 27 sider, ISBN 82-7658-366-0.
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV 2002.
 Fiskeundersøkingar i innsjø “K.1014" ved Oddatjørndammen.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 548, 10 sider, ISBN 82-7658-367-9.
SÆGROV, H. & S. KÅLÅS 2002.
 Fiskeundersøkingar i Blåsjø i 2001.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 549, 22 sider, ISBN 82-7658-368-7.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E.BREKKE 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 550, 28 sider.
JOHNSEN, G.H. 2002
Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2001
Rådgivende Biologer AS, rapport 551, 16 sider, ISBN 82-7658-369-5
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E.BREKKE 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 552, 31 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E.BREKKE 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 553, 33 sider.
JOHNSEN G.H & A.E.. BJØRKLUND 2002.
Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2001. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr 554, 27 sider.
JOHNSEN, G.H, S. KÅLÅS, T.TELNES & B. TVERANGER 2002. 
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Stolt Sea Farm AS, Kvingo i Masfjorden 
Rådgivende Biologer AS, rapport 555, ISBN 82-7658-370-9, 28 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 556, 39 sider.
JOHNSEN, G.H. 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 557, 21 sider.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER, E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 558, 37 sider.
SÆGROV, H. & G.H. JOHNSEN 2002. 
  Ny grense elv/sjø i Osenelva, Flora kommune. Konsekvensar for laks og sjøaure.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 559, 14 sider.
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2002. 
 Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2001. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 560, ISBN 82-7658-371-7, 61 sider.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 561, 32 sider.
JOHNSEN, G.H., A.E.BJØRKLUND & E. BREKKE 2002.
  Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2001. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 562, 32 sider, ISBN 82-7658-372-5.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 563, 35 sider.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 564, 34 sider.
TVERANGER, B., N. SKJEGSTAD, E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 565, 36 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 566, 21 sider.

BJØRKLUND, A.E. & G.H.JOHNSEN 2002
   Ikke offentlig
   Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 567, 19 sider.

SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 568, 35 sider.
JOHNSEN, G.H., E.BREKKE & B.TVERANGER 2002 
Resipientvurdering av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, høsten 2001.
Rådgivende Biologer AS, Rapport nr 569, 17 sider. ISBN 82-7658-373-3
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 2002.  
Undersøkelse av Kvitebergsvatnet i Kvinnherad kommune 2001  
Rådgivende Biologer AS, rapport nr 570, 12 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 571, 25 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 572, 25 sider.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 573, 34 sider.
SKJEGSTAD, N., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 574, 33 sider.
BREKKE, E., N. SKJEGSTAD, B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 575, 32 sider.

TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2002.
 Miljøvurdering av utslipp fra notvasker/notimpregnering på Serklau på Moster, Bømlo kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport nr 576, ISBN 82-7658-384-9, 13 sider.

TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 577, 25 sider.
JOHNSEN, G.H. & B.TVERANGER 2002.
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 578, 18 sider.
TVERANGER, B. & G.H.  JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 579, 32 sider.
KÅLÅS, S., B.A.HELLEN, H. SÆGROV & K. URDAL 2002.  
Fiskeundersøkingar i Jondalselva hausten 2001 
Rådgivende Biologer AS, rapport 581, ISBN 82-7658-374-1, 17 sider.
KÅLÅS, S., H. SÆGROV & T. TELNES 2002.
Fiskeundersøkingar i Uskedalselva hausten 2001 
Rådgivende Biologer AS, rapport 582, ISBN 82-7658-376-8, 18 sider.
BJØRKLUND, A.E. & G,H.JOHNSEN 2002.
Tilstand i ferskvanns- og marine resipienter i Fjell kommune. Status for perioden 1997-2001
Rådgivende Biologer AS, rapport 583, ISBN 82-7658-377-6, 43 sider  
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002.  
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 584, 33 sider.
TVERANGER, B. & G.H.  JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 585, 12 sider.
TVERANGER, B. 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 586, 41 sider.
HELLEN, B.A., K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2002. 
 Utslipp av borevann i Biskopsvatnet; effekter på fisk, bunndyr og vannkvalitet. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 587. 8 sider.
KÅLÅS, S. 2002. 
Ungfiskundersøking i Granvinselva og Steinsdalselva hausten 2001. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr 588, ISBN 82-7658-378-4, 34 sider.
JOHNSEN, G.H. & B.TVERANGER 2002 
Strømmålinger samt kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Kassosen, Bømlo kommune, våren 2002
Rådgivende Biologer AS Rapport nr 589, 39 sider, ISBN 82-7658-379-2.
SÆGROV, H. & T. TELNES 2002.
Fiskeundersøkingar i Suldalsvatnet i 2001 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 590, 20 sider. ISBN 82-7658-380-6.
URDAL, K. 2002.
 Analysar av skjellprøvar frå fiske i elv og sjø i Sogn og Fjordane i 2001
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 591, 51 sider. ISBN 82-7658-381-4.
BØRSHEIM, K, B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 592, 29 sider.
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS, H. SÆGROV, T. TELNES & K. URDAL. 2002. 
  Fiskeundersøkingar i fire lakseførande elvar i Sogn & Fjordane hausten 2001. 
  Rådgivende  Biologer AS, rapport nr 593, 49 s. ISBN 82-7658-383-0.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002.  
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 594, 23 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 595, 35 sider.
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN 2002. 
Konsekvensvurdering av en kortvarig senket vannstand på krepsebestanden i Moensvatnet
Rådgivende Biologer AS, rapport 596, ISBN 82-7658-385-7, 14 sider.
JOHNSEN, G.H., E.BREKKE & B.TVERANGER 2002 
Kombinert MOM-B og MOM-C-resipientundersøkelse av Salpevika,Tysnes kommune, sommeren 2002. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 597, ISBN 82-7658-386-5, 25 sider
BØRSHEIM, K., E. BREKKE, B. TVERANGER & G.H JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 598, 25 sider
BØRSHEIM, K., E. BREKKE, B. TVERANGER & G.H JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 599, 23 sider
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 601, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 602, 16 sider.
JOHNSEN, G.H. & E.BREKKE 2002 
Beskrivelse av Kongshavn på Vestre Bokn i Rogaland
Rådgivende Biologer AS, rapport 603, 15 sider, ISBN 82-7658-387-3
URDAL, K. & G.H.JOHNSEN 2002 
Prøvefiske i Storavatnet på Stord hausten 2002
Rådgivende Biologer AS, rapport 604, ISBN 82-7658-388-1
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 605, 27 sider.
JOHNSEN, G.H. 2002
Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2001 og våren 2002. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 606, 8 sider, ISBN 82-7658-390-3.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 607, 27 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 608, 27 sider.
BØRSHEIM, K., E. BREKKE, B. TVERANGER & G.H JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 609, 23 sider
BØRSHEIM, K., E. BREKKE, B. TVERANGER & G.H JOHNSEN 2002.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 610, 23 sider
JOHNSEN, G.H. &  B. TVERANGER  2002. 
Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS, rapport 611, 11 sider.
KÅLÅS, S., G. H. JOHNSEN & K. URDAL. 2002. 
 Biologiske undersøkingar i Storelva i Arna i samband med utslepp frå Espeland vannrenseanlegg 25. september 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 614, 28 sider.
JOHNSEN, G.H. & A.E.BJØRKLUND 2002. 
 Overvåking av Storavatn på Stord 2001, lokaliteten til Almås Fiskeoppdrett.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 615, 27 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2002. 
 Prøvefiske i 21 innsjøer i Hordaland høsten 2001.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 616, 117 sider, ISBN 82-7658-393-8
 
Digitroll publiseringsløsning