Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2005
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

URDAL, K, & H. SÆGROV 2005.
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2004/2005.
 Rådgivende Biologer AS. Rapport 764, 39 sider. ISBN 82-7658-403-9
TVERANGER, B., & G. H. JOHNSEN 2005. 
  Resipientundersøkelse i Stokksundet utenfor Svartasmoget avfallsdeponi i Fitjar kommune 2004
  Rådgivende Biologer AS, rapport 768, 46 sider, ISBN 82-7658-402-0 
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
  Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet nord for Koløy i Fitjar kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 774, 36 sider.
BJØRKLUND, A.E., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2005. 
  Undersøkelse av Gulfjellsvassdraget i 2004.
  Rådgivende Biologer AS rapport nr. 776. 41 sider, ISBN 82-7658-413-6.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 777, 28 sider, ISBN 82-7658-414-4.
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN 2005. 
  Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2004.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 778, 19 sider. ISBN 82-7658- 415-2.
JOHNSEN, G.H. 2005.
  Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2004.
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 779, 25 sider. 
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2005. 
  Resipientundersøkelse utenfor Sakseidvågen avfallsdeponi i Bømlo kommune 2004.
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 780, 29 sider, ISBN 82-7658-416-0. 
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2005.
  Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet ved Saltkjerholmane i Austevoll kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 781, 34 sider.
JOHNSEN, G.H. 2004.
  Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2004
  Rådgivende Biologer AS, rapport 782, 12 sider, ISBN 82-7658-417-9. 
SÆGROV, H. & K. URDAL  2005
 Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i september 2004 og januar 2005.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 783, 37 sider, ISBN 82-7658-418-7
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
  MOM C-resipientundersøkelse av Søre Langøyosen i Fjell kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 784, 24 sider, ISBN 82-7658-419-5
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2004.5
  Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2004.
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 785, 76 sider. ISBN 82-7658-420-9.
JOHNSEN, G.H., A.SEIM & A.M.GJESDAL 2005. 
  Giardia lamblia-epidemien i Bergen høsten 2004. Parasitten, vannverkene i Bergen, epidemien og jakten på kilden.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 786, 66 sider, ISBN 82-7658-421-7
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Skartveitvågen i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 787, 16 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
  Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nautvika i Finnøy kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 788, 19 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Smalskard i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 789, 18 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Ny MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Hondskår og Hisdal i Kvinnherad
 Rådgivende Biologer AS, rapport 790, 18 sider.
JOHNSEN, G.H. 2005. 
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg, miljørapport 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 791, 19 sider, ISBN 82-7658-423-3
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Strømmålinger langs gassledning mellom Rennesøy og Talgje og mellom Talgje og Finnøy i  Rogaland
 Rådgivende Biologer AS, rapport 792, 28 sider.
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2005. 
 Fiskeundersøkelser i ni innsjøer i Hordaland høsten 2004.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 793, 57 sider, ISBN 82-7658-424-1.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Selvågneset i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 794, 16 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lyklingholmen N i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 795, 16 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Aust for Aga i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 796, 17 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Forundersøkelser ved utfylling av steinmasser i sjø på Husnes Industriområde
 Rådgivende Biologer AS, rapport 797, 14 sider. ISBN 82-7658-426-8.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, S. KÅLÅS & G.H. JOHNSEN 2005.
 Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane august 2004.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 798, 68 sider, ISBN 82-7658-427-6.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Breivik S i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 799, 16 sider.
TVERANGER, B. 2005.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av to lokalitetar for oppdrett av laks og aure  for Fremskridt AS og Gissøy Fisk AS i Bømlo og Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 800, 19 sider
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Svåsand i Jondal kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 801, 17 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Hillesøy i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 802, 20 sider.
JOHNSEN, G.H., E. BØRSET (NVK), ALVSVÅG, J. (HI) & P. HØBERG (NVK) 2005.
 Evaluering av kriterier for foreløpig identifisering av SMVF 
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 23 sider (pdf - arkivert som rapport 803)
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN, M.VIDNES (NVK), A.E. BJØRKLUND & A. WYSPIANSKA 2005. 
 Rammedirektivet for vann - Karakterisering av region vest/sør høsten 2004. Sluttrapport.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 16 sider (RB rapport nr 804).
ALVSVÅG, J. (HI), G.H. JOHNSEN, E. BØRSET (NVK), P. HØBERG (NVK), F.E. MOY (NIVA) & T. JOHNSEN (NIVA) 2005.
 EUs vanndirektiv . Foreløpig identifisering av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. 
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 11 sider (RB rapport nr 805)
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Spissøy i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 813, 15 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Holevik i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 814, 15 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Blodteigvik i Etne kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 815, 37 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet søraust for Gulholmen i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 816, 38 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Åsholmen (Sæverudsøy) i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 817, 19 sider.
URDAL, K. 2005. 
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 818, 37 sider, ISBN 82-7658-428-4.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Prestholmane (Talgje) i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 819, 16 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Låva i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 820, 15 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Tittelsnes i Sveio kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 821, 15 sider.
URDAL, K. 2005. 
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 822, 47 sider, ISBN 82-7658-429-2.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Saltkjelen i Jondal kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 823, 18 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Urdavik i Jondal kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 824, 18 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Hessvik i Kvinnherad kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 825, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 826, 17 sider.
SÆGROV, H. 2005. 
 Variasjon i andel smålaks i Suldalslsågen samanlikna med andre storlaksbestandar.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 827, 17 sider. ISBN 82-7658-430-6.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2005. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Langholmen, sør for Talgje i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 828, 42 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Melingsvågen i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 829, 45 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2005. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kvalen, sørvest for Finnøy
 Rådgivende Biologer AS, rapport 830, 41 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Midvikøy i Sveio kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 831, 15 sider.
KÅLÅS, S., K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2005.
 Undersøkingar av ungfisk, botndyr og vasskvalitet i Romarheimselva i 2004.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 832, 24 sider. ISBN 82-7658-431-4.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2005.
 Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet
 Rådgivende Biologer AS, rapport 833, 18 sider, ISBN 82-7658-432-2.
JOHNSEN, G.H. & B.MOE 2005
 Valen Kraftverk AS. Kartlegging av biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 834, 19 sider, ISBN 82-7658-433-0.
JOHNSEN, G.H. & S. KÅLÅS 2005
 Imsland Kraftverk. Kartlegging av biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 835, 18 sider, ISBN 82-7658-434-9.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Straummåling, lokalitetsklassifisering og enkel botngransking av lokaliteten Nesosen i Bømlo
 Rådgivende Biologer AS, rapport 836, 42 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os
 Rådgivende Biologer AS, rapport 837, 21 sider.
KÅLÅS, S., B. MOE & G. H. JOHNSEN 2005.
 Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune - Konsekvensutgreiing
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 838, ISBN 82.7658-435-7, 25 sider
JOHNSEN, G.H. & T.E.BRANDRUD 2005. 
 Storefoss kraftverk i Øystre Slidre kommune. Konsekvensvurdering.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 839, ISBN 82-7658-436-5, 39 sider,
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Oltesvik og Gråtnes i Gjesdal kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 840, 33 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Giljeholmen i Fjell kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 841, 17 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & O.SOLDAL (ICG) 2005. 
 Resipientundersøkelse ved Eide fyllplass i Fjell kommune 2005. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 842, 39 sider, ISBN 82-7658-437-3. 
TVERANGER, B.,  E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad
 Rådgivende Biologer AS, rapport 843, 21 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. 
  MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad
  Rådgivende Biologer AS, rapport 844, 22 sider.
BJØRKLUND, A.E & G. H. JOHNSEN 2005
  Vurdering av klausulering ved Kørelen vassverk
  Rådgivende Biologer AS, rapport 845, ISBN 82-7658-438-1, 21 sider.
TVERANGER, B. 2005. 
  Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av to lokalitetar for oppdrett av laks og aure for Fremskridt AS og Gissøy Fisk AS i Bømlo og Fitjar kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 846, 19 sider.
BJØRKLUND, A.E & G. H. JOHNSEN 2005
  Parasitter i råvann; Cryptosporidium parvum og Giardia lamblia. Status i Norge, 2005.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 847, ISBN 82-7658-440-3, 19 sider.
BREKKE, E., G. H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2005. 
  Resipientundersøkelse av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, sommeren 2005
  Rådgivende Biologer AS, rapport 848, 25 sider, ISBN 82-7658-441-1.
JOHNSEN, G.H. 2005
Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Marin flora og fauna.
Rådgivende Biologer AS, rapport 849, 48 sider, ISBN 82-7658-443-8.
JOHNSEN, G.H. 2005
Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Marin flora og fauna.
Rådgivende Biologer AS, rapport 850, 51 sider, ISBN 82-7658-444-6.
JOHNSEN, G.H. 2005
Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommune. Tema: Marin flora og fauna.
Rådgivende Biologer AS, rapport 851, 47 sider, ISBN 82-7658-445-4.
JOHNSEN, G.H. 2005
  Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune.
  Tema: Fiskeri- og havbruksnæring.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 852, 40 sider, ISBN 82-7658-446-2.
JOHNSEN, G.H. 2005
  Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner.
  Tema: Fiskeri- og havbruksnæring
  Rådgivende Biologer AS, rapport 853, 41 sider, ISBN 82-7658-447-0.
JOHNSEN, G.H. 2005
  Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommune.
  Tema: Fiskeri- og havbruksnæring.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 854, 41 sider, ISBN 82-7658-448-9.
KÅLÅS, S, & K. URDAL. 2005.
  Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 2005.
  Rådgivende Biologer AS. Rapport 855,28 sider ISBN 82-7658-449-7.
HELLEN, B. A., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2005.
  Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003.
  Rådgivengde Biologer AS, rapport nr 856, 7 sider. ISBN 82-7658-450-0.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2005.
  Hydrologiske undersøkelser i Bolstadfjorden våren 2005.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 857, 34 sider, ISBN 82-7658-451-9
BREKKE, E., G. H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2005.
  Kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Salpevika, Tysnes kommune, sommeren 2005.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 858, 33 sider, ISBN 82-7658-452-7.
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2005.
  Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene.
  Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2005.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 859, 179 sider, ISBN 82-7658-453-5
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2005.
  Småbåthavn i Gitlevåg, Lyngdal kommune. Vurdering av næringsinteresser og biologisk mangfold
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 860, 17 sider, ISBN 82-7658-454-3
BJØRKLUND, A.E. 2005 Sanitærbakteriologisk undersøkelse av Jordalsvassdraget i 2005. Rådgivende Biologer AS, Rapport nr. 861, 23 sider, ISBN 82-7658-455-1.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2005 Rådgivende Biologer AS, rapport 862, 22 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Saltkjelen i Jondal hausten 2005 Rådgivende Biologer AS, rapport 863, 21 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2005. Straummåling, lokalitetsklassifisering og enkel botngransking på lokaliteten Grasholmen i Radøy Rådgivende Biologer AS, rapport 864, 43 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten nord for Store Noppeholmen i Bømlo kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 865, 22 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2005. MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten i Stokkavika i Bømlo kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 866, 23 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2005. Ny MOM-B gransking hausten 2005 ved lokaliteten Kvamme i Osterøy kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 867, 19 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2005. Ny MOM-B gransking hausten 2005 ved lokaliteten Hamre i Osterøy kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 868, 19 sider.
TVERANGER, B. 2005. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokalitet for A/L Nordsjø i Melingsvågen i Bømlo kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 869, 12 sider.
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS, H. SÆGROV & K. URDAL 2005.
  Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2004.
  Rådgivengde Biologer AS, rapport nr 870, 25 s, ISBN 82-7658-457-8
 
Digitroll publiseringsløsning