Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2009
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil
STAVELAND, A.H. 2009
Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kvernaneset, Sveio kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1165, 43 sider
SÆGROV. H. 2009.
 Status for laks og sjøaure i Årdalsvassdraget, Ryfylke, i 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1166. ISBN 978-82-7658-645-9, 63 sider
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE 2009
Straummålingar og vurdering av botntilhøva ved oppdrettslokalitet Haverøy, Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1167, 34 sider.
SÆGROV. H. og V. Wennevik 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1168. ISBN 978-82-7658-646-6, 11 sider
JOHNSEN, G.H 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1169, 27 sider, ISBN 978-82-7658-647-3.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2009
Rådgivende Biologer, rapport 1170, 22 sider, ISBN 978-82-7658-648-0
BREKKE, E. 2009.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1171, 22 sider.
BREKKE, E. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1172, 27 sider, ISBN 978-82-7658-649-7
BREKKE, E. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1173, 37 sider, ISBN 978-82-7658-650-3
SÆGROV, H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1174, 48 sider. ISBN 978-82-7658-651-0.
JOHNSEN, G.H., E. BREKKE & M. EILERTSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1175, 64 sider, ISBN 978-82-7658-652-7.
JOHNSEN, G.H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1176, 14 sider, ISBN 978-82-7658-653-4
SÆGROV, H., B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1177, 17 sider. ISBN 978-82-7658-654-1.
JOHNSEN, G.H. & E. BREKKE 2008.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1178, 25 sider. ISBN 978-82-7658-655-8
KÅLÅS, S. 2008.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1179, 52 side. ISBN 978-82-7658-656-5
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE 2009.
Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune vinteren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1180, 25 sider.
JOHNSEN, G. H. & O. OVERVOLL 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1181, 26 sider. ISBN 978-82-7658-657-2.
STAVELAND, A.H., B. TVERANGER & M. EILERTSEN 2009
Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av justert oppdrettslokalitet ved Slettnes, Sandnes kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1182, 51 sider
SÆGROV, H. & K. URDAL 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1183, 63 sider. ISBN 978-82-7658-658-9.
JOHNSEN, G.H, B. A. HELLEN & P.G. IHLEN 2009
Rådgivende Biologer AS rapport 1184, 44 sider, ISBN 978-82-7658-659-6
JOHNSEN, G.H, B. A. HELLEN & P.G. IHLEN 2009
Rådgivende Biologer AS rapport 1185, 40 sider, ISBN 978-82-7658-660-2
JOHNSEN, G.H, B. A. HELLEN & P.G. IHLEN 2009
Rådgivende Biologer AS rapport 1186, 43 sider, ISBN 978-82-7658-661-9
JOHNSEN, G.H, B. A. HELLEN & P.G. IHLEN 2009
Rådgivende Biologer AS rapport 1187, 41 sider, ISBN 978-82-7658-662-6
BREKKE, E. 2009
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad våren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1188, 21 sider.
STAVELAND, A. H. 2009
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nappeholmane i Bømlo kommune, våren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1189, 22 sider
JOHNSEN G.H., & B. TVERANGER 2009
IKKE OFFENTLIG
Rådgivende Biologer AS, rapport 1190, 26 sider
URDAL, K 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1191, 33 sider, ISBN 978-82-7658-663-3
JOHNSEN, G.H. & T. TORSTEINSEN 2009
IKKE OFFENTLIG.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1192, 34 sider+kartvedlegg. ISBN 978-82-7658-665-7.
STAVELAND, A. H. & E. BREKKE 2009
Vurdering av stad for lokalisering av eit anlegg i Landroosen, Fjell kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1193, 20 sider.
IHLEN, P. G. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1194, ISBN 978-82-7658-625-1, 14 sider.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1195, 19 sider. ISBN 978-82-7658-664-0
URDAL, K 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1196, 31 sider, ISBN 978-82-7658-666-4.
SÆGROV, H. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1197, 16 sider. ISBN 978-82-7658-667-1.
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2009
Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2008.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1198, 25 sider.
STAVELAND, A. H. & E. BREKKE 2009
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Karlhovden i Fusa kommune, våren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1199, 20 sider
TVERANGER, B., E. BREKKE, M. EILERTSEN & G.H. JOHNSEN 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1200, ISBN 978-82-7658-668-8, 173 sider
SÆGROV, H. & K. URDAL 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1201, 39 sider. ISBN 978-82-7658- 669 -5.
TVERANGER, B. 2009
Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune sommaren 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1202, 26 sider.
HELLEN, B. A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1203, 49 sider, ISBN 978- 82-7658-670-1
URDAL, K., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1204, 33 sider, ISBN 978- 82-7658-671-8
STAVELAND, A. H., B. TVERANGER & M. EILERTSEN 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1205, 36 sider, ISBN 978- 82-7658-672-5
HELLEN, B.A., E. BREKKE, & S. KÅLÅS 2008
Rådgivende Biologer AS rapport 1206, 44 sider, ISBN 978- 82-7658-673-2.
URDAL, K 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1207, 54 sider, ISBN 978-82-7658-674-9.
JOHNSEN, G.H. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1208, 15 sider. ISBN 978-82-7658-675-6.
JOHNSEN, G.H. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1209, 14 sider. ISBN 978-82-7658-676-3.
JOHNSEN, G.H. 2008. ikkje offentlig
Vannkvalitet i råvann og i karene ved Sandsmolt, reg. nr. H/B 14
Rådgivende Biologer AS rapport 1210, 14 sider
JOHNSEN, G.H. & E.BREKKE 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1211, 14 sider, ISBN 978-82-7658-677-0-
JOHNSEN, G. H. & O. OVERVOLL 2007.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1212, 27 sider, ISBN 978-82-7658-678-7
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1213, 24 sider, ISBN 978- 82-7658-679-4
STAVELAND, A. H. & E. BREKKE 2009.
Straummålingar og MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Klungsholmen i Bømlo kommune sommaren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1214, 36 sider.
TVERANGER, B. 2009
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Klungsholmen i Bømlo kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1215, 15 sider.
TVERANGER, B. & A.H. STAVELAND 2009.
Strømmålinger og modellering av avløpet til Fister Smolt AS, Hjelmeland kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1216, 19 sider
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1217, 27 sider, ISBN 978- 82-7658-680-0
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1218, 37 sider, ISBN 978- 82-7658-681-7
BREKKE, E. 2009.
Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune juli 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1219, 26 sider.
BREKKE, E. 2009.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad sommaren 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1220, 20 sider.
JOHNSEN, G.H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1221, 18 sider, ISBN 978-82-7658-682-4
BREKKE, E. 2009.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune sommaren 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1222, 23 sider.
SÆGROV, H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1223, 45 sider. ISBN 978-82-7658-683-1
JOHNSEN, G. H. & O. OVERVOLL 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1224, ISBN 978-82-7658-684-8, 24 sider.
BREKKE, E. & M. EILERTSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1225, 77 sider, ISBN 978-82-7658-685-5.
TVERANGER, B., E. BREKKE, M. EILERTSEN & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1226, 125 sider. ISBN 978-82-7658-686-2
TVERANGER, B., A. H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2009.
MOM C-resipientundersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Imsland Smolt AS i Vindafjord kommune, vinteren 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1227, 39 sider
TVERANGER, B., E. BREKKE, M. EILERTSEN, G.H. JOHNSEN & K. URDAL 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1228, 13 sider. ISBN 978-82-7658-687-9
TVERANGER, B., E. BREKKE, M. EILERTSEN, G.H. JOHNSEN & K. URDAL 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1229, 24 sider. ISBN 978-82-7658-688-6
IHLEN, P. G., APPELGREN, L. & BLOM, H. H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1230, ISBN 978-82-7658-689-3, 60 sider.
IHLEN, P. G. & H. BRATLI 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1231, ISBN 978-82-7658-690-9, 33 sider.
IHLEN, P. G. & BLOM, H. H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1232, ISBN 978-82-7658-691-6, 68 sider.
BRATLI, H., IHLEN, P. G. & RØNNING, G. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1233, ISBN 978-82-7658-692-3, 24 sider.
BRATLI, H., IHLEN, P. G. & RØNNING, G. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1234, ISBN 978-82-7658-693-0, 41 sider.
IHLEN, P. G. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1235, ISBN 978-82-7658-694-7, 23 sider.
IHLEN, P. G. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1236, ISBN 978-82-7658-695-4, 48 sider.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & G. H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1237, ISBN 978-82-7658-696-1, 82 sider.
BRATLI, H., P. G. IHLEN & G. RØNNING. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1238, ISBN 978-82-7658-697-8, 24 sider
IHLEN, P. G. & BLOM, H. H. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1239, ISBN 978-82-7658-698-5, 46 sider.
STAVELAND, A. H. 2009.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune sommaren 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1240, 21 sider.
TVERANGER, B. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1241, 21 sider, ISBN 978- 82-7658-699-2
BREKKE, E., M. EILERTSEN, G.H. JOHNSEN, A. STAVELAND & O. SOLDAL 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1242, ISBN 978-82-7658-700-5, 51 sider
TVERANGER, B., A. H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1243, ISBN 978-82-7658-701-2, 48 sider
STAVELAND, A.H. & GEIR H. JOHNSEN 2009.
Lokalitetsklassifisering av merdanlegget til Vikan Settefisk AS i Hundvatnet, Hitra kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1244, 12 sider.
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1245. 48 sider, ISBN 978-82-7658-702-9.
JOHNSEN, G.H 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1246, 15 sider. ISBN 978-82-7658-703-6
JOHNSEN, G.H 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1247, 14 sider. ISBN 978-82-7658-704-3.
TVERANGER, B., A.H. STAVELAND, E. EILERTSEN & E. BREKKE 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1248, 54 sider, ISBN 978-82-7658-705-0.
JOHNSEN, G.H. 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1249, 21 sider, ISBN 978-82-7658-706-7.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM, H. BRATLI, G. H. JOHNSEN, & K. URDAL. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1250, 88 sider ISBN 978-82-7658-707-4.
EILERTSEN, M., E. BREKKE, J.A. HOLM & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1251, 43 sider, ISBN 978-82-7658-710-4.
SÆGROV, H. 2009. 
Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 2004 - 2008. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1252, 32 sider, ISBN 978-82-7658-709-8.
JOHNSEN, G.H., E. BREKKE, A. HOBÆK, & J.P. NILSSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1253, 61 sider, ISBN 978-82-7658-711-1.
STAVELAND, A.H. 2009.
Ny lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1254, 18 sider.
STAVELAND, A.H. 2009.
Ny lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1255, 19 sider.
EILERTSEN, M. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1256, 16 sider. ISBN 978-82-7658-712-8
IHLEN, P. G., JOHNSEN, G. H. & OVERVOLL, O. 2009.
Valken kraftverk, Saksenvikelva, Saltdal kommune. Konsekvensvurdering, biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1257, ISBN 978-82-7658-713-5, 30 sider.
KÅLÅS, S., G.H. JOHNSEN, K. URDAL, & H. SÆGROV. 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1258, ISBN 978-82-7658-714-2, 43 sider.
JOHNSEN, G. H. 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1259, ISBN 978-82-7658-715-9, 40 sider.
JOHNSEN, G.H. & B.A. HELLEN 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1260, ISBN 978-82-7658-716-6, 34 sider.
HELLEN, B.A., G. H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2009.
Rådgivende Biologer AS rapport 1263, ISBN 978-82-7658-719-7, 53 sider.
IHLEN, P.G., B.A. HELLEN & JOHNSEN G.H. 2009.
Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser
Rådgivende Biologer AS rapport 1264, ISBN 978-82-7658-720-3, 27 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & E. BREKKE 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1265, 66 sider. ISBN 978-82-7658-721-0
IHLEN, P. G. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1266, 11 sider. ISBN 978-82-7658-722-7
IHLEN, P. G. 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1267, 10 sider. ISBN 978-82-7658-723-4
KÅLÅS, S., P. G. IHLEN & G. H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1268, 12 sider, ISBN 978-82-7658-724-1.
KÅLÅS, S. & G. H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1269, 12 sider, ISBN 978-82-7658-725-8.
JOHNSEN, G.H., K. MORK OG P.G. IHLEN 2010.
300 (420) kV Modalen – Mongstad, BKK Nett AS. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. Ikke offentlig
Rådgivende Biologer AS rapport 1270, Ikke offentlig
 
JOHNSEN, G.H., K. MORK OG P.G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1270b, 87 sider, ISBN 978-82-7658-752-4.
IHLEN, P.G., M. EILERTSEN, G.H. JOHNSEN, S. KÅLÅS, A. H. STAVELAND & K. URDAL 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1271, 9 sider, ISBN 978-82-7658-726-5.
BREKKE, E., M. EILERTSEN & B. TVERANGER 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1272, 90 sider, ISBN 978-82-7658-728-9.
 
Digitroll publiseringsløsning