Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

KAMBESTAD, A. 1987.
 Tilstandsrapport for Hundvatnet på Hitra.
 Rådgivende Biologer, rapport nr 1, 16 sider.

KAMBESTAD, A. & T. SAGEN 1988.
LENKA-kartlegging på Helgelandskysten.
Rådgivende Biologer, rapport nr 2, 63 sider.

KAMBESTAD, A. 1988.
Biotopjustering i dammene på Damsgård Hovedgård.
Rådgivende Biologer, rapport nr 3, 6 sider.

KAMBESTAD, A. 1988.
Erfaringer fra Fiskefestivalen i Lille Lungegårdsvann sommeren 1988.
Rådgivende Biologer, rapport nr 4, 14 sider.

KAMBESTAD, A. 1988.
 Tilstandsrapport nr 2 for Hundvatnet på Hitra.
 Rådgivende Biologer, rapport nr 5, 16 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1988.
Prosjektbeskrivelse, Aurlandselvprosjektet
Rådgivende Biologer, rapport nr 6, 20 sider.
KAMBESTAD, A. 1988.
 En sammenstilling av tilgjengelig kunnskap om Aurlandselven.
 Rådgivende Biologer, rapport nr 7, 44 sider.
 

KAMBESTAD, A. 1989.
 Prosjektbeskrivelse: Prøveutpumping av bunnvann fra Sælenvannet. 
 Rådgivende Biologer rapport nr 8, 16 sider.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Foreløpig konsept, Universitetets Festspillseminar 1989: Oppdrett, Forsikring og finansiering.
 Rådgivende Biologer rapport nr 9.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Forelesningskompendium, bedriftsintern opplæring : Settefiskproduksjon.
 Rådgivende Biologer rapport nr 10.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Hordaland, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer.
 Rådgivende Biologer rapport nr 11.

JOHNSEN, G.H. 1989.
Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens biologi og økologi.
Rådgivende Biologer rapport nr 12.

KAMBESTAD, A. 1989.
 Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens anatomi og fysiologi.
 Rådgivende Biologer rapport nr 13.

KAMBESTAD, A. 1989.
 Eikelandsvatn, Foreløpig vurdering av tiltak for å sikre vannkvaliteten.
 Rådgivende Biologer rapport nr 14, 17 sider.

JOHNSEN, G.H. 1989.
Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Buskerud, Overvåking av ferskvanns-og marine systemer.
Rådgivende Biologer rapport nr 15.

JOHNSEN, G.H. 1989.
Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Møre og Romsdal, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer.
Rådgivende Biologer rapport nr 16.

JOHNSEN. G.H. 1989.
Foreliggende kunnskap om fauna i strandnære fersk- og brakkvann i Hordaland.
Rådgivende Biologer rapport nr 17, 39 sider.

KAMBESTAD A. & G.H. JOHNSEN 1989.
Tilstandsvurdering av Steinsdalsvassdraget i Kvam, vannkvalitet og forurensing.
Rådgivende Biologer rapport nr 18, 28 sider.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Hordaland, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer.
 Rådgivende Biologer rapport nr 19.

KAMBESTAD, A. 1989.
 Tilstandsrapport nr. 3 for Hundvatn på Hitra.
 Rådgivende Biologer rapport nr 20, 19 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1989.
 Tilstandsrapport nr. 1 for Eikelandsvatn i Meland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 21, 32 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H.JOHNSEN 1989.
 Tilstandsrapport for Storavatn (nedre basseng) på Stord, vannkvalitet og forurensing.
 Rådgivende Biologer rapport nr 22, 32 sider.

KAMBESTAD, A. 1989.
 Foredrag på Norsk Limnologi Symposium, 6.-7-november 1989: Biomanipulering i Innsjøer med Fiskeoppdrett.
 Rådgivende Biologer rapport nr 23.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Forslag til arbeidsprogram med kostnadsrammer for etterundersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 24.

JOHNSEN. G.H. 1989.
 Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Sør-Trøndelag, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer.
 Rådgivende Biologer rapport nr 25.

JOHNSEN, G.H. 1989.
 Befaringsrapport fra Kalandsvatn, belastning og vannkvalitet.
 Rådgivende Biologer rapport nr 26.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1989.
 Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Vestfold, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer.
 Rådgivende Biologer rapport nr 27.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Forelesningskompendium i miljøvern: Aktuelle forurensingsproblemer.
 Rådgivende Biologer rapport nr 28, 64 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Forelesningskompendium, Grunnkurs i Miljøvern.
 Rådgivende Biologer rapport nr 29, 64 sider.

JOHNSEN,G.H., T.SAGEN & A.KAMBESTAD 1990
 Foreløpig vurdering av Floavatn på Vega med hensyn på havbeite.
 Rådgivende Biologer rapport nr 30, 26 sider.

KAMBESTAD, A. & JOHNSEN. G.H. 1990.
 Tilstand og utvikling for Hallarvatn,- vannkilden til Frøy-laks as, Frøya i Sør-Trøndelag.
 Rådgivende Biologer rapport nr 31.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
 Enkel tilstandsbeskrivelse av Opelandstjørn, Voss i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 32, 16 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Forelesningskompendium i miljøvern:
 Aktuelle forurensningsproblemer (2.utgave)
 Rådgivende Biologer rapport nr 33, 77 sider.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
 Forelesningskompendium i miljøvern:
 Overvåking av ferskvanns- og marine systemer (4.utgave).
 Rådgivende Biologer rapport nr 34, 101 sider.

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
 Resipientvurdering av Hetlebakkstemma i Bergen.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 35, 40 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Tilstandsrapport nr. 2 for Eikelandsvatn, Meland i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 36, 29 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Tilstandsrapport nr. 1 for Bergesvatn, Bømlo i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 37, 32 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Tilstandsvurdering av Eikedalsvass-draget, i Kvam og Samnanger i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 38, 54 sider,

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1990.
 Resipientvurdering av Kalandsvatn i Bergen.
 Rådgivende Biologer rapport nr 39, 51 sider.

JOHNSEN, G.H., A. KAMBESTAD, T.SAGEN & P.J.JAKOBSEN 1990.
 Forundersøkelse av Fersetvass-draget med Floavatn, på Vega i Nordland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 40, 58 sider.

KAMBESTAD, A. & G.H. JOHNSEN 1990.
 Tilstandsrapport nr. 1 for Straumen på Linesøy i Sør Trøndelag.
 Rådgivende Biologer rapport nr 41, 22 sider.


JOHNSEN, G.H., KAMBESTAD, A. & Å.ÅTLAND 1991.
 Prosjektbeskrivelse for "Saudaprosjektet, Fisk og vann-kvalitet / vannforsyning".
 Prosjektrapport nr. 1

 Rådgivende Biologer rapport nr 42, 29 sider.

KAMBESTAD, A. 1991.
 Vurdering av mulighet for oppvandring av anadrom fisk til Bergesvatn, Bømlo i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 43, 7 sider.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1991
 Tilstandsundersøkelse og flerbruksvurdering av Kørelen i Fjell og Sund i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 44, 46 sider.

JOHNSEN, G.H. & Å.ÅTLAND 1991.
 Rapport fra befaring av fire vassdrag 24.april 1991 i Sund i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr 45, 10 sider. 

ÅTLAND, Å. & G.H. JOHNSEN 1991.
 Punktundersøkelse av forurensnings-tilstand i Nesttunvatn og Kristianborgvatn i Bergen kommune våren 1991.
 Rådgivende Biologer rapport nr 46, 20 sider. 

G.H.JOHNSEN & A.KAMBESTAD 1991.
 Vurdering av tilgjengelig vannmengde fra Bergesvatn
 Rådgivende Biologer rapport nr 47, 16 sider.

BIRKELAND, K. & G.H.JOHNSEN 1991.
 Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt på utslipp av antibakterielle midler fra fiskeoppdrett.
 Rådgivende Biologer rapport nr 49, 62 sider. ISBN 82-7658-000-9.
G.H.JOHNSEN 1991.
 En faglig vurdering av "Vatnet" på Geitanger i Fjell kommune, Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr.50, 9 sider.

G.H.JOHNSEN & K. BIRKELAND 1991.
 Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt ved bruk av mykfôr.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 51, 7 sider.

Å.ÅTLAND & A.KAMBESTAD 1992.
 Saudaprosjektet.  Fisk og vannkvalitet/vannforsyning. Framdriftsrapport for 1991.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 60, 26 sider.

G.H.JOHNSEN, G.B.LEHMANN & K.BIRKELAND 1992.
 Forberedende kartlegging for overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 61, 112 sider. ISBN 82-7658-003-3

JOHNSEN, G.H, G.B.LEHMANN & A.BJØRKLUND 1992.
 Tilstand og status for vatn og vassdrag i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 62, 75 sider. ISBN 82-7658-004-1

A.KAMBESTAD, A.BJØRKLUND & Å.ÅTLAND 1992.
 Grunnlagsundersøkelse av fersk-vannsressursene på One i Øygarden
 Rådgivende Biologer rapport nr. 63,  77 sider.

A.KAMBESTAD & G.H.JOHNSEN 1992
 Årsrapport for 1991 for Skippersmolt, Bømlo i Hordaland.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 64,  22 sider.

G.H.JOHNSEN & A.BJØRKLUND 1992
 Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 65, 86 sider.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1992
 Konsekvenser for vannutskifting ved alternative veiløsninger til Hanøytangen industriområde.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 66, 20 sider. ISBN 82-7658-006-8

AKSNES, D.L. & A.KAMBESTAD 1992
 Mulige konsekvenser av endret ferskvannsutslipp til Saudafjorden - en marinbiologisk vurdering
 Rådgivende Biologer rapport nr. 67, 19 sider.

KAMBESTAD, A. 1992.
 Vurdering av egnete metoder og omfang ved vedlikeholdelse av de anadrome fiskeslagene i Lerangsvassdraget.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 68, 7 sider.

LEHMANN; G.B. & G.H.JOHNSEN 1992
 Kalkingsplan for Voss kommune 1992.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 69, 18 sider. ISBN 82-7658-007-6

JOHNSEN. G.H. 1992
 Forvaltningsplan for Krepse-bestanden i Moensvatnet, Voss i Hordaland
 Rådgivende Biologer rapport nr. 70, 18 sider. ISBN 82-7658-008-4

ÅTLAND, Å. & A.KAMBESTAD 1992
 Fisk og fiskeinteresser.
 Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen.
 Rådgivende Biologer rapport nr. 71, 220 sider.

BJØRKLUND, A., G.H.JOHNSEN, A.KAMBESTAD & Å.ÅTLAND 1992
 Vannkvalitet og vannforsyning
 Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen
 Rådgivende Biologer rapport nr. 72, 228 sider.

KAMBESTAD, A. 1992
 Vurdering av miljøpåvirkning på Bergesvatn av ny driftsform ved Skippersmolt.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 73, 14 sider.

JOHNSEN, G.H. 1992.
 Enkel vurdering av vannkvalitet og vannbehandling i smoltanlegget til Marinkultur as.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 75 5 sider.

KAMBESTAD, A 1992.
 En teoretisk vurdering av betydningen av tilførslene fra oppdrettsanleggene i Lonevassdraget på Osterøy.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 76, 14 sider.

KAMBESTAD, A 1992.
 Vurdering av Liervatnets egnethet som resipient for mærbasert fiskeoppdrett.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 77, 15 sider.

LEHMANN, G. & G.H.JOHNSEN 1992.
 Resipientundersøkelse av Storavatn og Selsvatn, Bømlo i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 78, 49 sider. ISBN 82-7658-010-6


BJØRKLUND,A & G.H.JOHNSEN 1993.
Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk.
Rådgivende Biologer, rapport nr. 79, 35 sider. ISBN 82-7658-009-2

KAMBESTAD, A 1993.
 Straumen, rapport nr. 3.
 Tilstandsvurdering for 1991 for Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 80, 15 sider.

BJØRKLUND,A., G.H.JOHNSEN, Å.ÅTLAND & A.KAMBESTAD 1993.
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1992.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 81, 168 sider ISBN 82-7658-011-4

KAMBESTAD, A 1993.
 Vurdering av egnete metoder for vedlikeholdelse av stammene av anadrom fisk i Eianevassdraget.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 82,  9 sider.

G.H.JOHNSEN, A.KAMBESTAD, G.B.LEHMANN, Å.ÅTLAND, M.FAUSKE, A.K.STEINSEIDE & O.H.SLAATTELID 1993.
 En teknisk / økonomisk vurdering av Lift-Up Kombi fôr- og dødfisksamler.
 SFT-rapport 927 / 1993 ved Henning Røed.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 83,  82 sider.

KAMBESTAD, A 1993
 Vurdering av egnete kultiveringstiltak for fiskebestandene i Tranetjørna og Fjellvatnet på Askøy.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 84, 8 sider.

KAMBESTAD, A & G.H.JOHNSEN 1993
 Kalkingsprogram for Litledalsvassdraget i Etne.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 85, 37 sider. ISBN 82-7658-012-2

KAMBESTAD, A., Å.ÅTLAND, A.BJØRKLUND & G.H.JOHNSEN 1993.
 Resipientforhold og egnete kloakkløsninger i Sauda kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 86, 69 sider. ISBN 82-7658-016-5

KAMBESTAD, A. & G.H.JOHNSEN 1993.
 Vigdarvatnets kapasitet som resipient for mærbasert oppdrett
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 87, 20 sider.

G.H.JOHNSEN 1993.
 En teknisk- økonomisk vurdering av Lift-Up fôr- og dødfisksamler.
 Foredrag på konferanse om kystmiljø og kystsona på Marsteinen Fjordhotell 8.september 1993, arrangert av Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelingen.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 88,

KAMBESTAD, A. & G.H.JOHNSEN 1993.
 Nyare trugsmål mot vassforsyninga.
 Foredrag på konferanse om reint vatn på Hardangerfjord hotel 6.oktober 1993, arrangert av Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelingen.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 89, 10 sider.

BJØRKLUND, A.  &  G.H.JOHNSEN 1993.
 Forsuringsstatus for Hordaland.
 Foredrag på konferanse om reint vatn på Hardangerfjord hotel 7.oktober 1993, arrangert av Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelingen.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 90.

KAMBESTAD, A. 1993
 Miljøkurs for lærere fra Lynghaug skole holdt 7.oktober 1993,
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 91, 37 sider

BJØRKLUND, A. 1993
 Bunndyr på fire stasjoner i Øyern.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 92, 2 sider

JOHNSEN, G.H. & A. BJØRKLUND 1993.
 Naturressurskartlegging i Sund, Fjell og Øygarden. Miljøkvalitet i vassdrag.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 93, 75 sider.

KAMBESTAD, A. 1993
 Miljøkurs for lærere fra skoler i Indre Midthordland: "Forurensningsproblemer i vassdrag". holdt 19.november 1993, i Os.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 95, 23 sider.

BJØRKLUND, A. & G.H. JOHNSEN 1993.
 Overvåking i 1993 av Storavatnet og Selsvatnet, Bømlo kommune i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport 96, 16 sider. ISBN 82-7658-015-7

JOHNSEN, G.H. 1993.
 Morfologisk beskrivelse av Evangervatnet, Voss i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport nr 97, 7 sider.

JOHNSEN, G.H. 1993.
 Betydningen av Gjernesmoen kloakkrenseanleggets for resipientforholdene i Vangsvatnet, Voss kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 98, 22 sider. ISBN 82-7658-017-3

JOHNSEN, G.H. 1993.
 Overvåkingen i 1993 av Moensvatnet, Voss kommune, Hordaland
 Rådgivende Biologer, rapport nr 99, 24 sider. ISBN 82-7658-014-9

KAMBESTAD, A. & G.H.JOHNSEN 1993.
 Egnete tiltak for å bedre vannkvaliteten i Vågevatnet, Sula kommune i Møre og Romsdal.
 Rådgivende Biologer, rapport nr. 100, 18 sider.

JOHNSEN, G.H. 1993.
 Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i 1993, Eidfjord kommune i Hordaland
 Rådgivende Biologer, rapport 101,  11 sider.

JOHNSEN, G.H. 1993.
 En vurdering av filtreringseffektivitet ved Sobye Miljøfilter i forbindelse med Lift-Up Kombi fôr- og dødfisksamler.
 Rådgivende Biologer, rapport 102, 13 sider


JOHNSEN, G.H. 1994.
 Tiltaksorientert overvåking av Kvernavatnet i 1993, Austevoll i Hordaland.
  Rådgivende Biologer, rapport 103, 19 sider.

KAMBESTAD, A. 1994.
 Konsekvenser ved utslipp av lut i Storelva i Arna i juni 1993.
 Rådgivende Biologer, rapport 104, 16 sider.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1994
 Forsuringsstatus i Hordaland 1993.
 Rådgivende Biologer, rapport 105, 54 sider. ISBN 82-7658-018-1

KAMBESTAD, A. 1994.
 Årsrapport for 1993 for Skippersmolt, Bømlo i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport 106, 18 sider.

JOHNSEN, G.H. & A.KAMBESTAD 1994.
 Kalkingsprogram for syv innsjøer i Sund kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 107, 19 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Egnet tiltak for å bedre råvannskvaliteten i Klokkarvik vassverk i Sund kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 108, 12 sider.


JOHNSEN, G.H. 1994.
 Om sur nedbør og surhetstilstanden i Hordaland. Foredrag ved Åsane Gymnas fredag 11/2-1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 109

BJØRKLUND, A., G.H.JOHNSEN & A.KAMBESTAD 1994
 Miljøkvalitet i vassdragene i Bergen, status 1993.
 Rådgivende Biologer, rapport 110, 156 sider. ISBN 82-7658-024-6

KAMBESTAD, A. 1994
 Surhet i Hordaland. Foredrag for Hordaland fylkeslag av Norges jeger- og fiskerforbund, årsmøtet for 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 111, 18 sider. 

JOHNSEN, G.H. 1994
 Enkel undersøkelse av metaller i sediment i Vangsvatnet utenfor tidligere fyllplass på Vangen.
 Rådgivende Biologer, rapport 112,  7 sider. ISBN 82-7658-020-3

JOHNSEN, G.H. & A. KAMBESTAD 1994
 Grunnlag for utarbeidelse av Hovedplan for avløp i Voss kommune: Resipientvurdering
 Rådgivende Biologer, rapport 114, 93 sider. ISBN 82-7658-023-8

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Beskrivelse av utslippene fra Kahrs Rens i Bergen ved bruk av vannbasert rensemiddel
 Rådgivende Biologer, rapport 115, 24 sider. ISBN 82-7658-025-4

KAMBESTAD, A. 1994.
 Foredragskompendium, "politikerskolen" i Kvinnherad april 1994
 Rådgivende Biologer, rapport 116. 30 sider. 

KAMBESTAD, A. & G.H.JOHNSEN 1994
 Tilstandsbeskrivelse av Sælenvatnet i Bergen vinteren 1994
 Rådgivende Biologer, rapport 117, 16 sider ISBN 82-7658-026-2

JOHNSEN, G.H. 1994
 Vurdering av miljøvirkningene fra as. Sekkingstad Preserving sitt oppdrettsanlegg ved Giljeholmen i Fjell kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 118, 55 sider. ISBN 82-7658-027-0,

BJØRKLUND, A. & G.H.JOHNSEN 1994.
 En beskrivelse av de 28 største vassdragene Fjell kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 119, 61 sider. ISBN 82-7658-028-9.

KAMBESTAD, A., V.BJERKNES, T.E.BRANDRUD, A.FJELLHEIM, K.HEGNA, A. HENRIKSEN, A.HOBÆK, G.H.JOHNSEN, G.G.RADDUM, Ø.VASSHAUG & P.VIKSE 1994.
 Rammeplan for kalkingsvirksomheten i Hordaland 1994-2005.
 Samarbeide,- internt arkivert som: Rådgivende Biologer, rapport 120, 136 sider.

BJØRKLUND, A. & G.H.JOHNSEN 1994.
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på kloakk, 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 121, 29 sider. ISBN 82-7658-030-0.

BJØRKLUND, A. 1994.
 Enkel undersøkelse av krepsebestanden i Moensvatnet 2.juli 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 122, 8 sider. ISBN 82-7658-029-7.

KAMBESTAD, A. 1994.
 Vurdering av egnete kultiveringsmetoder ved bevaring av laksestammen i Storelva i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.
 Rådgivende Biologer, rapport 123, 9 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Enkel vurdering av resipient-forholdene i Rosslandspollen og tilhørende sjøområder, Meland kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 124,  19 sider, ISBN 82-7658-031-9

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Foredrag på NFF-konferansen "Den store kostnadsjakten" 21.september 1994 på suitell Edvard Grieg: Fôringskontroll: LiftUp.
 Rådgivende Biologer, rapport 125, 7 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Konsekvensvurdering av miljøvirkningene i de berørte sjøområder ved veiutbygging til "Øyane" i Austrheim kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 126, 26 sider, ISBN 82-7658-032-7

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Tilstandsbeskrivelse av Sælenvatnet i Bergen, høsten 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 127, 8 sider, ISBN 82-7658-033-5

KÅLÅS, S. 1994.
 Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelven, Sveio kommune, høsten 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 128, 7 sider

BJØRKLUND, A. & G.H.JOHNSEN 1994.
 Tiltaksorientert overvåking i 1993 - 1994 av Modalsvassdraget, Modalen i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport 129, 49 sider, ISBN 82-7658-034-3

BJØRKLUND, A 1994.
 En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 130, 43 sider. ISBN 82-7658-035-1

KAMBESTAD, A. 1994.
 Surhetsforhold og egnete tiltak for å bevare fiskebestandene i Æneselven i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 131, 18 sider. ISBN 82-7658-037-8

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Vurdering av tilstanden i Dommedalsvatnet, Sund kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 132, 13 sider

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Vassdragsmiljø; økologi og forurensning i vannmiljø.
 Etterutdanningskurs i miljølære for lærere.
 Rådgivende Biologer, rapport 133, 14 sider

KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1994.
 Tiltaksplan for sjøaurevassdraga i Austrheim kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 134, 16 sider, ISBN 82-7658-038-6

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Teoretisk vurdering av eventuelle miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Duesundøya.
 Rådgivende Biologer, rapport 135, 11 sider, ISBN 82-7658-039-4

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Undersøkelse av renseeffekt for Sobye miljøfilter benyttet som kloakkfilter
 Rådgivende Biologer, rapport 136, 16 sider, ISBN 82-7658-040-8.

BJØRKLUND,A., G.H. JOHNSEN & A. KAMBESTAD 1994.
 Egnethetsvurdering av Askvatnet som drikkevannskilde for Askøy kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 137, 34 sider, ISBN 82-7658-041-6

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Teoretisk vurdering av miljø-konsekvenser for Sekkingstadosen ved bygging av vei til Dyrøy i Fjell kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 138, 13 sider, ISBN 82-7658-042-4

JOHNSEN, G.H.,KÅLÅS, S. & A.KAMBESTAD 1994
 Vurdering av skader på fisk ved undervannssprengninger i Raudbergbukta i Lærdal: Erfaring fra sprengningsarbeidene høsten 1993 og vinteren 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 139, 19 sider, ISBN 82-7658-043-2

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Resipientundersøkelse sommeren 1994 ved Nuen Marinkultur as. anlegg ved Florneset i Tysnes kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 140, 15 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Resipientundersøkelse sommeren 1994 ved Nuen Marinkultur as. anlegg i Laukhamarsundet i Tysnes kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 141, 18 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Resipientvurdering av lokaliteten til Almås fiskeoppdrett, Storavatn på Stord.
 Rådgivende Biologer, rapport 142, 15 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Vurdering av fiskeutsetting i Veivatnet, Bersavikvatnet og Omkjelsvatnet i Ullensvang kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 143, 7 sider.

JOHNSEN, G.H. 1994.
 Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 144, 18 sider. ISBN 82-7658-044-0

BJØRKLUND, A.E. 1994
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 145, 166 sider. ISBN 82-7658-045-9

KÅLÅS, S. 1994
 Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio, Eidfjord i Hordaland, 1994
 Rådgivende Biologer, rapport 146,12 sider. ISBN 82-7658-046-7


 
Digitroll publiseringsløsning