Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2010
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil
NILSSEN, J.P., E. BREKKE, A. HOBÆK & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1273, 56 sider, ISBN 978-82-7658-729-6.
URDAL, K. & H. SÆGROV. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1274, ISBN 978-82-7658-730-2, 40 sider.
KÅLÅS, S, K. URDAL & H. SÆGROV. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1275, ISBN 978-82-7658-731-9, 45 sider.
JOHNSEN, G.H. 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1276, 16 sider, ISBN 978-82-7658-732-6.
HELLEN, B. A. & P. G. IHLEN. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1277, 36 sider, ISBN 978-82-7658-733-3
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune hausten 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1278, 20 sider.
JOHNSEN, G.H. 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1279, 37 sider, ISBN 978-82-7658-734-0.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1280, 12 sider, ISBN 978-82-7658-735-9
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1281, 27 sider, ISBN 978-82-7658-736-4.
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1282, 25 sider, ISBN 978-82-7658-739-5.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1283, 38 sider. ISBN 978-82-7658-737-1.
STAVELAND, A. H. & E. BREKKE 2010.
Straummålingar ved Kvernaneset og ved oppdrettslokalitet Midtvikøy, i Sveio kommune, hausten 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1284, 32 sider.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1285, 30 sider, ISBN 978-82-7658-738-8.
STAVELAND, A. H. & M. EILERTSEN 2010.
Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Ådnøy i Lindås kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1286, 42 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny oppdrettslokalitet ved Ådnøy i Lindås kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1287, 15 sider.
TVERANGER, B. M. EILERTSEN, E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1288, 40 sider. ISBN 978-82-7658-740-1
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1289, 21 sider, ISBN 978- 82-7658-741-8
JOHNSEN, G. H., B. A. HELLEN & P. G. IHLEN. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1290, 39 sider, ISBN 978-82-7658-742-5.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1291, 27 sider, ISBN 978- 82-7658-743-2
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & A. H. STAVELAND 2010.
MOM B- undersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik i Lindås kommune, høsten 2009
Rådgivende Biologer AS, rapport 1292, 34 sider
JOHNSEN G.H., & B. TVERANGER 2010.
Dokumentasjon av vanntilgang og vannforbruk ved Gjølanger Settefisk AS (reg. nr. Sf/Fl 10 / lok. nr. 11795)
Rådgivende Biologer AS, rapport 1293, 31 sider
JOHNSEN, G.H 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1294, 14 sider. ISBN 978-82-7658-757-9
BREKKE, E. & M. EILERTSEN 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, februar 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1295, 20 sider.
JOHNSEN, G.H., F. FALKENBERG & B.A. HELLEN 2010
Rådgivende Biologer AS rapport 1296, 22 sider, ISBN 758-82-7658-744-9.
HELLEN, B.A., G. H. JOHNSEN, L. EILERTSEN, P.G. IHLEN & O. OVERVOLL 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1297, 35 sider, ISBN 978-82-7658-745-6.
HELLEN, B.A., G. H. JOHNSEN, L. EILERTSEN, P.G. IHLEN & O. OVERVOLL 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1298, 35 sider, ISBN 978-82-7658-746-3.
HELLEN, B.A., G. H. JOHNSEN, L. EILERTSEN, P.G. IHLEN & O. OVERVOLL 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1299, 30 sider, ISBN 978-82-7658-747-0.
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1300, 15 sider, ISBN 978-82-7658-748-7.
SPIKKELAND, O. K., B. A. HELLEN & P. G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1301, 22 sider, ISBN 978-82-7658-749-4.
STAVELAND, A. H. & B. TVERANGER 2010.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Kvaløy Øst i Karmøy kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1302, 14 sider.
STAVELAND, A. H. & B. TVERANGER 2010.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Tueholmane Øst i Karmøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1303, 13 sider.
SÆGROV, H., B. A. HELLEN, S. KÅLÅS, K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1304, 38 sider, ISBN 978-82-7658-750-0.
JOHNSEN, G. H., M. EILERTSEN, B. A. HELLEN, P. G. IHLEN & O. K. SPIKKELAND 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1305, 41 sider, ISBN 978-82-7658-751-7.
STAVELAND, A. H. & M. EILERTSEN 2010.
Straummålingar og botngransking av ny oppdrettslokalitet ved Landroneset, Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1306, 32 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
Straummålingar ved oppdrettslokalitet Bergadalen i Kvam kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1307, 24 sider.
STAVELAND, A. H. & M. EILERTSEN 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune vinteren 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1308, 21 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking av ny oppdrettslokalitet ved Smørdal i Masfjorden kommune hausten 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1309, 17 sider.
URDAL, K 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1310, 32 sider, ISBN 978-82-7658-753-1.
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1311, ISBN 978-82-7658-754-8, 38 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1312, 60 sider. ISBN 978-82-7658-755-5
HELLEN, B.A., E. BREKKE & S. KÅLÅS 20010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1313. 65 sider, ISBN 978-82-7658-756-2.
TVERANGER, B., A.H. STAVELAND & G.H. JOHNSEN 2010.
Undersøkelse av miljøgifter i sedimentene ved Bjørsvik kai i Lindås kommune
Rådgivende Biologer AS, rapport 1314, 12 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, & S. KÅLÅS 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1315, 68 sider, ISBN 978- 82-7658-758-6.
JOHNSEN, G. 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1316, 7 sider, ISBN 978-82-7658-759-3.
EILERTSEN, M, JOHNSEN G.H. & EILERTSEN, L. 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1317, 13 sider, ISBN 978-82-7658-760-9.
STAVELAND, A. H. 2010.
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1318, 23 sider.
BREKKE, E. 2010.
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1319, 24 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2009.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1320, 31 sider, ISBN 978- 82-7658-761-6
JOHNSEN, G. H., O. OVERVOLL & P.G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1321, 26 sider, ISBN 978-82-7658-762-3.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & E. BREKKE 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1322, 37 sider, ISBN 978-82-7658-763-0.
TVERANGER, B & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1323, 34 sider, ISBN 978- 82-7658-764-7
HELLEN, B. A. & P.G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1324, ISBN 978-82-7658-765-4, 37 sider.
IHLEN, P. G. 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1325, 17 sider, ISBN 978-82-7658-766-1.
STAVELAND, A. H. 2010.
Straummålingar ved oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1326, 31 sider.
URDAL, K 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1327, 33 sider, ISBN 978-82-7658-767-8.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1328, 35 sider, ISBN 978-82-7658-768-5.
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, våren 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1329, 20 sider.
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN. 2008.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1330, ISBN 978-82-7658-769-2, 35 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1331, 20 sider.
URDAL, K 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1332, 57 sider, ISBN 978-82-7658-770-8.
IHLEN, P. G. & HELLEN, B. A. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1333, ISBN 978-82-7658-771-5, 31 sider.
IHLEN, P. G. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1334, ISBN 978-82-7658-772-2, 16 sider.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS & B.A. HELLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1335, 45 sider. ISBN 978-82-7658-773-9.
IHLEN, P. G. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1337, ISBN 978-82-7658-775-3, 16 sider pluss vedlegg.
IHLEN, P. G., G. H. JOHNSEN & O. OVERVOLL 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1338, 35 sider, ISBN 978-82-7658-776-0
JOHNSEN, G.H. & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1339, 54 sider, ISBN 978-82-7658-777-7.
JOHNSEN, G.H, E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1340, 22 sider, ISBN 978-82-7658-778-4.
JOHNSEN, G.H., B. TVERANGER, A.H. STAVELAND, M. EILERTSEN & E. BREKKE 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1341, 68 sider, ISBN 978-82-7658-779-1
BREKKE, E., M. EILERTSEN & A.H. STAVELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1342, ISBN 978-82-7658-780-7, 50 sider
EILERTSEN, L., K. MORK, P.G. IHLEN & G. H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1343, 69 sider, ISBN 978-82-7658-781-4.
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1344, 70 sider, ISBN 978-82-7658-782-1.
HELLEN, B. A., P. G. IHLEN & G. H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1345, 34 sider, ISBN 978-82-7658-783-8.
SPIKKELAND O.K. & G.H. JOHNSEN 2010
Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturverninteresser, inngrepsfrie områder, naturmiljø og biologisk mangfold.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1346, 29 sider, ISBN 978-82-7658-784-5.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN, M. EILERTSEN & A.H. STAVELAND 2010
Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1347, 83 sider, ISBN 978-82-7658-785-2.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 2010.
Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for hydrologi, fisk og ferskvannsbiologi.
Rådgivende Biologer AS rapport 1348, 34 sider, ISBN 978-82-7658-786-9.
KÅLÅS, S. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1349, ISBN 978-82-7658-787-6, 10 sider.
STAVELAND A. H. 2010.
Straummålingar ved oppdrettslokalitet Tuholmane Øst i Karmøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1350, 24 sider.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1351, 39 sider. ISBN 978-82-7658-788-3.
TVERANGER, B., A.H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2010
MOM B- undersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Naustbukta i Nærøy kommune, sommeren 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1352, 41 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
Revidert lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1353, 25 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
Revidert lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1354, 25 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1355, 40 sider, ISBN 978- 82-7658-789-0
IHLEN, P. G. & B. A. HELLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1356, 33 sider, ISBN 978-82-7658-790-6.
HELLEN, B.A. & S. KÅLÅS 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1357, 44 sider, ISBN 978-82-7658-791-3.
HELLEN, B.A. & S. KÅLÅS 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1358. 18 sider, ISBN 978-82-7658-792-0.
BREKKE, E. & A. H. STAVELAND 2010.
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1359, 22 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Dalsvågen NV i Karmøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1360, 44 sider.
TVERANGER, B., A. H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1361, 56 sider, ISBN 978-82-7658-793-7.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & A. H. STAVELAND 2010
Rådgivende Biologer AS, rapport 1362, 75 sider. ISBN 978-82-7658-794-4
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Dalsvågen i Karmøy kommune hausten 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1363, 21 sider.
TVERANGER, B., A.H. STAVELAND, M. EILERTSEN, & G.H. JOHNSEN 2010.
Marine Harvest Norway AS. Nytt settefiskanlegg i Stongfjorden i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane fylke Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet.
Rådgivende Biologer AS rapport 1364, 90 sider, ISBN 978-82-7658-765-1.
STAVELAND, A. H. & E. Brekke 2010.
Straummålingar og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1366, 39 sider.
STAVELAND, A. H. 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune hausten 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1367, 20 sider.
BREKKE, E. 2010.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune hausten 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1368, 20 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, S. KÅLÅS & H SÆGROV 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1369. 57 sider, ISBN 978-82-7658-797-5.
STAVELAND A. H. 2010
Straummålingar og lokalitetsvurdering av omsøkt oppdrettslokalitet Toska N i Radøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1370, 42 sider.
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1371, 36 sider ISBN 978-82-7658-798-2.
IHLEN, P. G., L. APPELGREN & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1372, 31 sider ISBN 978-82-7658-799-9.
IHLEN, P. G., L. APPELGREN & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1373, 31 sider ISBN 978-82-7658-800-2.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1374, 35 sider ISBN 978-82-7658-801-9.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1375, 38 sider ISBN 978-82-7658-802-6.
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1376, 31 sider ISBN 978-82-7658-803-3.
IHLEN, P. G., L. APPELGREN, H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1377, 36 sider ISBN 978-82-7658-804-0.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1378, 53 sider ISBN 978-82-7658-805-7.
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1379, 33 sider ISBN 978-82-7658-806-4.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1380, 32 sider ISBN 978-82-7658-807-1.
IHLEN, P. G., L. APPELGREN, L. EILERTSEN & S. ENGEN TORVIK 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1381, 28 sider ISBN 978-82-7658-808-8.
IHLEN, P. G. & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1382, 27 sider ISBN 978-82-7658-809-5.
IHLEN, P. G., H. H. BLOM & L. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1383, 38 sider ISBN 978-82-7658-810-1.
EILERTSEN, L. & P. G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1384, 27 sider ISBN 978-82-7658-811-8.
IHLEN, P. G., L. APPELGREN, H. H: BLOM, L. EILERTSEN & S. ENGEN TORVIK 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1385, 28 sider ISBN 978-82-7658-812-5.
BREKKE, E. & M. EILERTSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1386, 34 sider, ISBN 978-82-7658-813-2.
TVERANGER, B. & B.A. HELLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1387, 35 sider, ISBN 978- 82-7658-814-9
TVERANGER, B.T., M. EILERTSEN, A.H. STAVELAND & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1388, 80 sider. ISBN 978-82-7658-815-6.
STAVELAND A. H. 2010
Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Langøy i Lindås kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1389, 49 sider. 
KÅLÅS, S. 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1390 , ISBN 978-82-7658-816-3, 21 sider.
STAVELAND, A. H. 2010. 
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av oppdrettslokalitet Langøy i Lindås kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1391, 14 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER, E. EILERTSEN & G. H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1392, 67 sider, ISBN 978-82-7658-817-0
TVERANGER, B., B.A. HELLEN & A.H. STAVELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1393, 39 sider, ISBN 978- 82-7658-818-7
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 2010. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1394. 41 sider, ISBN 82-7658-819-4.
TVERANGER, B., B.A. HELLEN & A.H. STAVELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1395, 36 sider, ISBN 978- 82-7658-820-0
EILERTSEN, L. & P. G IHLEN. 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1396, 17 sider, ISBN 978-82-7658-821-7
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1397, 13 sider, ISBN 978-82-7658-822-4
STAVELAND, A. H. 2010. 
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny oppdrettslokalitet utanfor Dalsvågen i Karmøy kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1401, 13 sider.

SPIKKELAND, O.K., L. EILERTSEN, B.A. HELLEN & P.G. IHLEN 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1402, 50 sider, ISBN 978-82-7658-827-9
BREKKE, E., L. EILERTSEN, M. EILERTSEN, P. G. IHLEN, S. KÅLÅS, & K. URDAL 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1403, ISBN 978-82-7658-826-2, 16 sider.
 
Digitroll publiseringsløsning