Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2011
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil
EILERTSEN, L. & G.H. JOHNSEN 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1398, 33 sider, ISBN 978-82-7658-823-1.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & H. SÆGROV 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1399, 42 sider, ISBN 978-82-7658-824-8.
IHLEN, P.G., G.H. JOHNSEN, L. EILERTSEN & O. K SPIKKELAND 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1400, 52 sider + 6 kartvedlegg, ISBN 978-82-7658-825-5.
JOHNSEN, G.H. OG K. URDAL 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1404, 21 sider, ISBN 978-82-7658-828-6.
STAVELAND, A. H. 2011. 
Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Oksen i Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1405, 48 sider. 
JOHNSEN, G. H., T. BJELLAND, L. EILERTSEN, P. G. IHLEN & O. K. SPIKKELAND 2010.
Rådgivende Biologer AS rapport 1406, 33 sider, ISBN 978-82-7658-829-3
STAVELAND, A. H. & B. TVERANGER 2011. 
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune desember 2010.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1407, 22 sider.
IHLEN, P. G. 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1408, 85 sider, ISBN 978-82-7658-830-9.

STAVELAND, A. H. 2011. 
Straummålingar ved oppdrettslokalitet Saltkjelen i Kvam Herad.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1409, 20 sider.

JOHNSEN, G.H., O.K. SPIKKELAND & S. KÅLÅS 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1410, 32 sider, ISBN 758-82-7658-831-6
STAVELAND, A. H. 2011. 
Straummålingar og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, vinteren 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1411, 33 sider.
BREKKE, E. 2011.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, februar 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1412, 21 sider.
HELLEN, B. A, & G. H. JOHNSEN. 2011.
Vurdering av biologisk mangfold i forbindelse med økt vannuttak ved Vågafossen settefisk AS, Vindafjord kommune, Rogaland. Nye tiltak 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1413, 16 sider
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2011. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1414, 32 sider, ISBN 978-82-7658-832-3
SÆGROV, H. & K. URDAL 2011. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1415, 37 sider, ISBN 978-82-7658-833-0
JOHNSEN, G.H 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1416, 14 sider. ISBN 978-82-7658-834-7.
JOHNSEN, G. H. (red.), L. BAKKEN, L. EILERTSEN, B. A. HELLEN, P. G. IHLEN, R. OSEN & O. K. SPIKKELAND 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1417, 65 sider, ISBN 978-82-7658-835-4.
HELLEN, B.A., E. BREKKE & S. KÅLÅS 2011. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1418. 49 sider, ISBN 978- 82-7658-836-1.
STAVELAND, A. H. 2011 & E. BREKKE. 
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Matland i Fusa kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1419, 21 sider. 
STAVELAND, A. H. 2011. 
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Skorposen i Fjell kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1420, 19 sider. 
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2011.
Rådgivende Biologer AS rapport 1421, 27 sider, ISBN 978-82-7658-837-8.
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1422, 12 sider, ISBN 978-82-7658-838-5
STAVELAND, A. H. 2011 & E. BREKKE. 
Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1423, 25 sider. 
BREKKE, E. 2011.
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune, mars 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1424, 24 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2011. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 1425, 65 sider, ISBN 978-82-7658-839-2.
URDAL, K. 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1426, 51 sider, ISBN 978-82-7658-840-8.
EILERTSEN, M., E. BREKKE, A. H. STAVELAND & B. TVERANGER 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1427, 78 sider, ISBN 978-82-7658-841-5.
SÆGROV, H. 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1428, 20 sider, ISBN 978-82-7658-842-2.
BREKKE, E. & A. H. STAVELAND 2011.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, mars 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1429, 21 sider.
BREKKE, E. & A. H. STAVELAND 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, mars 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1430, 21 sider.
BREKKE, E. & M. EILERTSEN 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1431, 33 sider. ISBN 978-82-7658-844-6
URDAL, K. 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1432, 34 sider, ISBN 978-82-7658-845-3.
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1433, 44 sider, ISBN 978-82-7658-846-0.
URDAL, K. 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1434, 34 sider, ISBN 978-82-7658-847-7.
STAVELAND, A. H. 2011 
 Straummåling og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Saltkjelen i Kvam Herad.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1435, 34 sider. 
STAVELAND, A. H. 2011 
 Straummåling og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Aldalen i Os kommune våren 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1436, 37 sider. 
STAVELAND, A. H. 2011 
 Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Svåsandneset i Jondal kommune, våren 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1437, 20 sider. 
STAVELAND, A. H. 2011 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Napp i Flekkefjord kommune 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1438, 37 sider. 
TVERANGER, B & B.A. HELLEN 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1439, 34 sider, ISBN 978-82-7658-848-4.
TVERANGER, B & B.A. HELLEN 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1439, 34 sider, ISBN 978-82-7658-848-4.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS & K. URDAL 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1440, 12 sider, ISBN 978-82-7658-849-1.
BREKKE, E. 2011.
 Straummåling med lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Rennaren i Rennesøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1441, 28 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN, A.H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1442, 50 sider, ISBN 978-82-7658-850-7.
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1443, 27 sider, ISBN 978-82-7658-851-4.
BREKKE, E. & M. EILERTSEN 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Rennaren i Rennesøy kommune, mai 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1444, 22 sider.
JOHNSEN, G.H. 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1445, 24 sider, ISBN 978-82-7658-852-1.
BREKKE, E., A. HOBÆK, G.H. JOHNSEN & J.P. NILSSEN 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1446, 57 sider, ISBN 978-82-7658-853-8.
EILERTSEN, M., G.H JOHNSEN & B. TVERANGER 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1447, 49 sider, ISBN 978-82-7658-854-5
BREKKE, E. 2011 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Lyngnes i Fusa kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1448, 49 sider. 
TVERANGER, B. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås sommaren 2011
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1449, 22 sider.
URDAL, K., G. H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1450, 22 sider, ISBN 978-82-7658-855-2.
TVERANGER, B. OG E. BREKKE 2011.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1451, 26 sider, ISBN 978-82-7658-856-9.
TVERANGER, B. OG E.BREKKE 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1452, 60 sider, ISBN 978-82-7658-857-6.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1453, 39 sider. ISBN 978-82-7658-858-3.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1454, 38 sider. ISBN 978-82-7658-859-0.
EILERTSEN, M. & E. BREKKE 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, april 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1455, 21 sider.
JOHNSEN, G. H. 2011. 
 Miljørapport 2010 Sørsmolt AS, Kragerø kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1456, 22 sider.
EILERTSEN, L. & P.G. IHLEN 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1457, 39 sider, ISBN 978-82-7658-860-6.
IHLEN, P.G. 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1458, 20 sider, ISBN 978-82-7658-861-3.
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1459, 28 sider. ISBN 978-82-7658-862-0
EILERTSEN, M. & G.H. JOHNSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1460, 9 sider, ISBN 978-82-7658-863-7.
EILERTSEN, L, P.G. IHLEN & HELLEN, B.A. 2011.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1461, 39 sider, ISBN 978-82-7658-864-4
SPIKKELAND, O.K., JOHNSEN, G.H. & L. EILERTSEN 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1462, 21 sider, ISBN 978-82-7658-865-1
BREKKE, E. 2011.
 Straummålingar og botngransking ved ny oppdrettslokalitet nordvest for Rennesøy i Rennesøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1463, 43 sider. 
TVERANGER, B. & M. EILERTSEN 2011. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad våren 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1464, 23 sider.
BREKKE, E. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os kommune, august 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1465, 23 sider.
BREKKE, E. & B. TVERANGER 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Matland i Fusa kommune, mai 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1466, 22 sider.
EILERTSEN, M. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, juli 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1468, 23 sider.
EILERTSEN, M. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S i Fusa kommune, juli 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1469, 23 sider.
EILERTSEN, M. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, september 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1470, 23 sider.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1471, 23 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN OG S. KÅLÅS 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1472, 75 sider, ISBN 978-82-7658-866-8.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2011. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1473, 47 sider, ISBN 978-82-7658-867-5. 
BREKKE, E. 2011.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen i Fusa kommune, mai 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1474, 23 sider.
SPIKKELAND, O.K., P.G. IHLEN, T. BJELLAND & G.H. JOHNSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1475, 78 sider, ISBN 978-82-7658-868-2.
SÆGROV., H., G.H. JOHNSEN, S. KÅLÅS, B. A. HELLEN & K. URDAL 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1476, 56 sider, ISBN 978-82-7658-869-9
SÆGROV, H., B. A. HELLEN, S. KÅLÅS, K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1477, 37 sider, ISBN 978-82-7658-870-5
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & E. BREKKE  2011
 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Dravlaus, høsten 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1478, 33 sider
TVERANGER, B. & E. BREKKE  2011
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Leknestangen i Etne kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1479, 47 sider.
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2011. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1480, 36 sider, ISBN 978-82-7658-871-2.
IHLEN, P. G. 2011. Ikke offentlig ennå
 Lav- og mosefloraen i to fossesprøytsoner i Strupen, Gloppen: Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1481, 20 sider, ISBN 978-82-7658-872-9.
EILERTSEN, M. 2011.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1482, 31 sider, ISBN 978-82-7658-873-6. 
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2011. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1484, 29 sider, ISBN 978-82-7658-875-0.
IHLEN, P. G. 2011. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1485, 15 sider, ISBN 978-82-7658-876-7.
JOHNSEN, G.H., T.E. BRANDRUD & L. EILERTSEN 2011. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1486, 47 sider, ISBN 978-82-7658-877-4. 
BREKKE, E. & G.H. JOHNSEN 2011.
 Lokalitetsundersøkelse av settefisklokaliteten til K. J. Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet,Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1487, 28 sider.
BREKKE, E. & B. TVERANGER 2011.
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1488, 49 sider.