Rådgivende Biologer AS følger rådene til myndighetene og har satt i verk følgende smittebegrensende tiltak:

  • De fleste ansatte har hjemmekontor, alle kan nås på telefon og e-post.
  • Alle besøk er innstilt inntil videre og møter gjennomføres elektronisk.
  • Feltarbeid vil skje i samråd med våre oppdragsgivere og med smittebegrensende tiltak.
  • All øvrig reiseaktivitet er innstilt inntil videre.

Tross de smittebegrensende tiltakene er vi fullt operative for avtalte tjenester og nye oppdrag. Vi kan bistå raskt om det er behov for råd/bistand.

Velkommen til Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS har, siden oppstarten i 1987, bygget opp høy kompetanse som gjør oss til et av Norges ledende konsulentbyrå innen miljøfag.

Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø.

Våre tjenester

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Marine miljøundersøkelser

Taksonomisk laboratorium

Strømmåling

Dokumentasjon og søknader akvakultur

Fiskeundersøkelser

Vassdragstiltak

Vann og avløp

Prøvetaking av vann, jord og sediment

Klassifisering av miljøtilstand

Forskning og overvåkning

Skjøtsel og restaurering

Akkreditering

Rådgivende Biologer AS er akkreditert (TEST 288) av Norsk Akkreditering for våre marine undersøkelser etter NS-EN ISO / IEC 17025 (2005).

Dette omfatter:

  • Marin prøvetaking (fagområde P3003)
  • Faglig vurdering og fortolkning av resultater (fagområde P32)
  • Taksonomisk bestemmelse ved mikroskopi (P21 Taksonomi)
Les hos Norsk Akkreditering ⟶