Om oss

Norges ledende konsulentselskap innenfor miljøfag

Rådgivende Biologer AS ble stiftet i juni 1987 av fire grundere fra Økologisk Avdeling, Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen. Bakgrunnen for oppstart av selskapet var et behov for kompetanse på akvatiske økosystemer til blant annet utvikling av fiskeoppdrett.

De første årene drev Rådgivende Biologer innenfor fagfeltet akvatisk biologi, med høy kompetanse på vannkvalitet, ferskvannsøkologi og fiskebiologi. Etter hvert har selskapet utvidet sin virksomhet til å også omfatte kompetanse på akvakultur, marinbiologi og botanikk.

I dag består Rådgivende Biologer av rundt 40 ansatte, og er et av Norges ledende konsulentselskap innenfor miljøfag. Kontoret er i Bergen og hovedarbeidsområdet er naturlig nok i fylkene Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal, men vi utfører også oppdrag i resten av landet.

Selskapet er delt inn i fem faggrupper

Land

Vassdrag

Oppdrett

Marin

Taksonomi

Akkreditering

Rådgivende Biologer AS er akkreditert (TEST 288) av Norsk Akkreditering for våre marine undersøkelser etter NS-EN ISO / IEC 17025 (2005).

Dette omfatter:

  • Marin prøvetaking (fagområde P3003)
  • Faglig vurdering og fortolkning av resultater (fagområde P32)
  • Taksonomisk bestemmelse ved mikroskopi (P21 Taksonomi)
Les hos Norsk Akkreditering ⟶