Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og marine naturressurser.

Rapportnummer: 3536 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-883-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bastli i Hjelmeland kommune, november 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3535 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Raudlio, Krokvatnet og Stokkedalen, Bjørnafjorden kommune. Verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 3534 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Pötsch, C Og L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-882-3

Ikke
tilgjengelig

Sauaneset I i Austevoll kommune, november 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3533 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Krossholmen i Bømlo kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3532 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av anleggsfasen ved bygging av Tufteelva småkraftverk i Ullensvang kommune

Rapportnummer: 3531 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & L. Helvik

ISBN: -

Ny oppdrettslokalitet Nedrevåge, Tysnes kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3530 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-8308-881-6

Søk etter elvemusling i Vestland i 2021

Rapportnummer: 3529 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S. & F. Fossøy

ISBN: 978-82-8308-880-9

Teljing av elvemusling i Haukåselva i 2021

Rapportnummer: 3528 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S

ISBN: 978-82-8308-879-3

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Flø. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3527 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & L. Helvik

ISBN: -

Hotell og småbåthavn i Holevika, Askvoll kommune. Konsekvensutredning for friluftsliv, naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3526 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Blanck

ISBN: 978-82-8308-878-6

Ikke
tilgjengelig

Lindesnes kommune. Overvåkning av fjæresamfunn 2021

Rapportnummer: 3525 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen. Overvaking fjøresamfunn, ålegraseng og synfaring av strandsone 2021.

Rapportnummer: 3524 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen H. E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2020

Rapportnummer: 3523 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, T. Furset, C. Irgens, M. Hulbak & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-877-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet i Bømlo kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3522 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Hegreneset, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3521 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-876-2

Oppdrettslokalitet Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn og synfaring strandsone 2021

Rapportnummer: 3520 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-875-5

Ikke
tilgjengelig

Spreiings- og botnstraum ved lokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune. Juli – august 2021.

Rapportnummer: 3519 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Utvidelse av oppdrettslokalitet Bakjestranda, Bremanger kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3518 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & I. B. Birkeland

ISBN: 978-82-8308-874-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tungesvik i Etne kommune, mai 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3517 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Jørstadskjera i Stavanger kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3516 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane i Bømlo kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3515 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mongstad Base i Alver kommune, mars 2021. Førehandsgransking for utslepp frå landbasert fiskeoppdrett.

Rapportnummer: 3514 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -