Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3/PO4 i 2020

Rapportnummer: 3504 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, C. Irgens, I. Wathne & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308- 868-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3503 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Alsaker Fjordbruk AS på Nedrevåge i Tysnes kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3502 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308- 867-0

Ikke
tilgjengelig

Onarheimsfjorden i Kvinnherad kommune. Straummåling ved planlagt avløp, september – oktober 2020

Rapportnummer: 3501 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3500 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Høysteinen i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3499 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. , H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Koløy N i Fitjar kommune, september 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3498 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Tytlandsvik i Hjelmeland kommune, 2021. Miljøgransking ved utslepp

Rapportnummer: 3497 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-866-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3495 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fyllingsdalen sentrale deler. Registrering og verdivurdering av naturmangfold i 2015

Rapportnummer: 3494 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bjelland, T., O. K. Spikkeland & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-865-6

Sauda i Sauda kommune, mai 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3493 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-864-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3492 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Hardanger Lift, Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3491 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Pötsch, C., T. Tysse & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-863-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3490 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Småsaltskoren i Solund kommune, juli 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3489 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3488 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Gjellealuminium på smolt i fem vassdrag i Vestland fylke

Rapportnummer: 3487 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-862-5

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Vågafossen (reg. nr. R/V 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3486 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-860-1

Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2020

Rapportnummer: 3485 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-859-5

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2020

Rapportnummer: 3484 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset Og H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-858-8

Nedrevåge i Tysnes kommune. Førehandsgransking i Onarheimsfjorden

Rapportnummer: 3483 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E., H. O. T Bergum & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-861-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, august 2021. Miljøovervaking av anleggssona- B-gransking

Rapportnummer: 3482 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-/førehandsgransking

Rapportnummer: 3481 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -