Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag på Ytre Haugalandet

Rapportnummer: 3000 Utgitt: 2020

Forfatter(e): Kambestad, M., B. A. Hellen, C. Irgens & S. E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-684-3

Flytting av oppdrettslokalitet Toska Sør i Radøy kommune. Oppdatert konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2951 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-652-2

Oppdrettslokalitet Kjølevikneset i Strand kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2950 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-651-5

Næringsområde i Arnadalen, gnr. 299, bnr. 6, Bergen kommune. Verdivurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2949 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-650-8

Ikke
tilgjengelig

Lausanakken i Jondal kommune, april 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2947 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E.ø & C. Todt

ISBN: 978-828308-49-2

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Ecofisk AS på Espevik i Tysvær kommune, med konsekvensutredning.

Rapportnummer: 2945 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-647-8

Ikke
tilgjengelig

Hervikfjorden i Tysvær kommune. Straummåling ved planlagt avløp, juni – juli 2019.

Rapportnummer: 2944 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E. & S. T. Klem

ISBN: -

Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg ved Parisvatnet, Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2943 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. J. Blanck

ISBN: ISBN 978-82-8308-646-1

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2019.

Rapportnummer: 2942 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: ISBN 978-82-8308-645-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune, mars 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2941 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skåtholmen. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2939 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H. E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2938 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2937 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2936 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Trosnavåg i Bokn kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 2935 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-644-7

Trosnavåg i Bokn kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 2934 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-643-0

Prøvefiske i Liavatnet og Gravdalsvatnet på Laksevåg i 2018.

Rapportnummer: 2933 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B. A, Kambestad, M., Kålås. S. & Sægrov H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-642-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2932 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Marint naturmangfald ved Drivøyosen, Solund kommune. Kartlegging av naturverdiar.

Rapportnummer: 2930 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & Olsen, R. B.

ISBN: ISBN. 978-82-8308-641-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Aga Ø i Bømlo kommune, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2929 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B. R.

ISBN: -