Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021

Rapportnummer: 3662 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår

ISBN: 978-82-8308-924-0

Haukå i Kinn kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3641 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E. & T. E. Rustand

ISBN: 978-82-8308-915-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3640 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bjørnaåsen, Bjørnafjorden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3639 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3638 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T., Bergum, H. O. T. & Todt, C.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3637 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3636 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Isane i Bremanger kommune, mars 2022

Rapportnummer: 3635 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tveitnes i Kvam herad. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3634 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-914-1

Langevåg slakteri – endret avløpspunkt. Kartlegging av marint naturmangfold med vurdering av verdi og konsekvens

Rapportnummer: 3633 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-913-4

Ikke
tilgjengelig

Langevåg Slakteri, Bømlo kommune. Straummåling ved planlagt utsleppspunkt, november -desember 2021.

Rapportnummer: 3632 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Etablering av vannledning i Sveio Kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3630 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-912-7

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Vilnes, Askvoll kommune. Straummåling ved planlagt avløpspun kt, november-desember 2021

Rapportnummer: 3629 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Storevatn, Solund kommune. Straummåling ved utsleppspunkt i Hagefjorden, mars-april 2021

Rapportnummer: 3628 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Tyin 2021

Rapportnummer: 3627 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & T. T. Furset

ISBN: 978-82-8308-911-0

Ikke
tilgjengelig

Fister Smolt AS. Årsrapport avløp 2021

Rapportnummer: 3626 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Helvik

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3625 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-910-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Settefisklokalitet Herand i Ullensvang kommune, januar 2022. Botngransking ved avløp

Rapportnummer: 3623 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, mars 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3622 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Loddetåa i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3621 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund, Masfjorden kommune.

Rapportnummer: 3620 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3619 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -