Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2020

Rapportnummer: 3435 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-842-7

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland, Vestland fylke, i 2020

Rapportnummer: 3434 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-841-0

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane, Vestland fylke, i 2020

Rapportnummer: 3433 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-840-3

Ramsvika i Tysvær kommune, april 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3432 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & C. Todt 2021

ISBN: 978-82-8308-839-7

Ikke
tilgjengelig

Ramsvika i Tysvær kommune. Straummåling ved planlagt avløp, mars-april 2021

Rapportnummer: 3431 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Gnr. bnr. 10/744 mfl. Ørnafjellet, Askøy. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3430 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: 978-82-8308-838-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmane, november 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3429 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam Herad, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3427 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3423 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J., S. T. Klem, H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fistervågen i Hjelmeland kommune. Straummåling og modellering av utslipp ved planlagt avløp, februar-mars 2021

Rapportnummer: 3422 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Habitatkartlegging i Fjæraelva 2020

Rapportnummer: 3421 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-837-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3419 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3418 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3417 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vassbakkevassdraget, Volda, høsten 2020

Rapportnummer: 3415 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset T. T & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-836-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nye Hessvik I Ullensvang kommune. Miljøgransking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3413 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2020

Rapportnummer: 3412 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Skår & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-834-2