Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Kildn nullutslippshavn, Askøy kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4129 Utgitt: 2024

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Kildn nullutsleppshamn, Askøy kommune. Miljøgiftgransking

Rapportnummer: 4128 Utgitt: 2024

Forfatter(e): Lokøy, V & I. B. Birkeland

ISBN: -

Nordre- og Austrepollen i Kvinnherad kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4048 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & B. Huseklepp

ISBN: 978-82-349-0076-1

Austrepollen i Kvinnherad kommune. Konfliktvurdering av marint naturmangfold for utfylling i sjø

Rapportnummer: 4047 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-349-0075-4

Ikke
tilgjengelig

Sotra fiskeindustri, Porsvika i Øygarden kommune. Miljøovervaking av utslepp frå industri

Rapportnummer: 4045 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og A. S. F. Boddington

ISBN: 978-82-349-0074-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, april 2023. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4044 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., S. T. Klem Og N. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Nernesset i Orkland kommune. Miljøovervaking av avløp

Rapportnummer: 4043 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E., H. E. Haugsøen & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Breivik i Hjelmeland kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 4041 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0073-0

Ikke
tilgjengelig

Mowi ASA avd. Fjæra. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 4040 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2023. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 4039 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum. H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Korshamn i Hitra kommune. Verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4038 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0071-6

Planlagt oppdrettslokalitet Hovdaholmen i Bømlafjorden. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 4037 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0070-9

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om matfiskproduksjon av ørret i Fyresvatnet i Fyresdal kommune

Rapportnummer: 4036 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-349-0069-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune. Straummålingar mars – juli 2023

Rapportnummer: 4035 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Djupevik i Stavanger kommune. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 4034 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Langavika i Stavanger kommune. Straummåling mars – juni 2023

Rapportnummer: 4033 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Alver kommune. Straummålingar juli – august 2023

Rapportnummer: 4032 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Eikebærånæ i Alver kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 4031 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Sluttrapport for overvåking av anleggsfasen ved oppgradering av gamle Ulriken jernbanetunnel

Rapportnummer: 4030 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-349-0068-6

Ikke
tilgjengelig

Syltøy i Øygarden kommune. Ekstra straummålingar april – juni 2023

Rapportnummer: 4029 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Eikevågen i Askøy kommune, august 2023. Miljøgransking ved avløp

Rapportnummer: 4028 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Kvamme, B. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Dyrnes i Kvinnherad kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 4027 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V & N. T. Mikkelsen

ISBN: -