Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Habitatkartlegging, elektrofiske og tiltaksplan for sjøørret i Lyklingelva på Bømlo i 2019

Rapportnummer: 2925 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-640-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmen, Hjelmeland kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2924 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Enkel miljøgransking av Pollen ved Barlindbotn i Flora kommune

Rapportnummer: 2923 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Prestholmen i Hjelmeland kommune. April – mai 2019

Rapportnummer: 2922 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Marint naturmangfald Risholmen, Solund kommune. Kartlegging av naturverdiar

Rapportnummer: 2921 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-639-3.

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2920 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, K. Urdal, T.T. Furset, C. Irgens, M. Kambestad & S. Kålås

ISBN: ISBN 978-82-8308-638-6.

Oldbukta, Bjugn kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2919 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & I. E. Økland

ISBN: ISBN 978-82-8308-637-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Drivøyosen i Solund kommune, Førehandsgransking

Rapportnummer: 2917 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-636-2.

Ikke
tilgjengelig

Risholmen i Solund kommune. Straummålingar, oktober – desember 2018

Rapportnummer: 2916 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Drivøyosen i Solund kommune. Straummålingar, oktober 2018 – januar 2019

Rapportnummer: 2915 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Habitatkartlegging og tiltaksplan for laks i Rødalselva i Fræna kommune

Rapportnummer: 2914 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-635-5.

Reguleringsplan for boligområde i Hagavik, Os kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2913 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-634-8.

Ikke
tilgjengelig

Kartlegging av marint naturmangfald ved Husevågøy. Etablering av oppdrettslokalitet i Vågsøy kommune

Rapportnummer: 2912 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskebiologiske undersøkelser i Bortneelva i 2018

Rapportnummer: 2910 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & Hellen, B.A.

ISBN: ISBN 978-82-8308-633-1.

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2018

Rapportnummer: 2909 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-632-4.

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018

Rapportnummer: 2908 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-631-7.

Analysar av skjelprøvar frå Sogn & Fjordane i 2018

Rapportnummer: 2907 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-630-0.

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2018

Rapportnummer: 2906 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-629-4.

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2018

Rapportnummer: 2905 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B.A., C. Irgens, M. Kambestad, S. Kålås & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-628-7.

Fiskeundersøkelser i Opo og Storelva i april 2019

Rapportnummer: 2904 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M. & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-627-0.

Fiskeundersøkelser i Sogndalselva i Sogndal kommune

Rapportnummer: 2903 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sikveland, S.E & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-626-3.

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2018

Rapportnummer: 2902 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & Kurt Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-625-6.