Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Evaluering av kultivering og kalking for laksebestanden i Flekkeelva

Rapportnummer: 2748 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., I.J. Hagen Arnesen, B.A. Hellen & S. Karlsson

ISBN: 978-82-8308-547-1

Ikke
tilgjengelig

Krakhellesundet i Solund kommune, mai 2018. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2746 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-546-4

Ikke
tilgjengelig

Kartlegging av marint naturmangfald i Krakhellesundet. Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune

Rapportnummer: 2745 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Kalkingsforsøk for avlusing av lakselus og virkning på marint miljø

Rapportnummer: 2742 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen B.R., C. Todt, T.T. Furset, H.E. Haugsøen, I. Økland, M.Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: -

Hellefjorden i Kragerø. Førehandsgransking med enkel konsekvensutgreiing

Rapportnummer: 2741 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E., G. H. Johnsen & I.E. Økland

ISBN: 978-82-8308-544-0

Marine Harvest Norway AS. Fremtidig utvikling av oppdrettslokaliteter i Flekkefjord. Regional konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2740 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-543-3

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2739 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-542-6

Vannledning i Førdefjorden, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold

Rapportnummer: 2738 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C., J Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-541-9

Ikke
tilgjengelig

Straummåling i Krakhellesundet i Solund kommune. Straummåling i mai-juni 2018

Rapportnummer: 2737 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Viltkorridor ved Vatneeidet. Innspill til vurdering av videreføring i kommuneplanen for Haram kommune

Rapportnummer: 2736 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-540-2

Vurderinger av Synnfjorden som resipient og som drikkevannskilde

Rapportnummer: 2735 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-8308-539-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2734 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2017

Rapportnummer: 2733 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen, S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-538-9

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune. 2013-2017

Rapportnummer: 2732 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C. J., T. Bjelland, B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-537-2

Planlagte boliger mellom Inndalsveien og Solheimsvatnet. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2731 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C.J. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-536-5

Prøvefiske Torfinnsvatnet og Askjelldalsvatnet

Rapportnummer: 2730 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A. & R. Lunde

ISBN: 978-82-8308-535-8

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2016

Rapportnummer: 2729 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-534-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Vindenes i Fjell kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2725 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E. Og J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-533-4