Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Mongstad Base Sør – Fensfjorden. Miljøovervaking av utslepp frå industriområde

Rapportnummer: 3722 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Økland, I. E., V. Lokøy & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-952-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsnes i Sveio kommune, februar 2022. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3704 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kalneset i Stad kommune, mars 2022. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3703 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Prøvefiske i reguleringsmagasin i Oselvvassdraget, 2021

Rapportnummer: 3702 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., C. Irgens, E. Brekke, H. Sægrov & M.A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-944-8

Prøvefiske i reguleringsmagasinet Skorgevatnet, 2021

Rapportnummer: 3701 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., E. Brekke & M.A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-943-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3700 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3699 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T., H. Sægrov & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-942-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Nordheim (reg. nr. MT0005), med enkel konsekvensutredning

Rapportnummer: 3698 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. T. Klem & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-941-7

Ikke
tilgjengelig

Herefoss kraftverk, Birkenes kommune. Oppdatert konsekvensvurdering for naturmangfold 2022

Rapportnummer: 3696 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Pötsch, C., O. K. Spikkeland, G. H. Johnsen & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-940-0

Etablering av vannledning i Buvik i Skaun kommune. Konsekvensutredning av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3695 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-939-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3694 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Etablering av landbasert anlegg ved Mongstad. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3693 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-8308-938-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3692 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Måling av botnstraum ved lokalitet Jibbersholmane i Alver kommune

Rapportnummer: 3688 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Fiskeundersækingar i Årdalsvassdraget, Vestland. Årsrapport 2021

Rapportnummer: 3687 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Sægrov, H., T. T. Furset, M. Hulbak & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-935-6

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av postsmoltanlegg ved Natura i Askvoll kommune

Rapportnummer: 3686 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-934-9

Ikke
tilgjengelig

Omsøkt postsmoltanlegg Nærvika i Askvoll kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3685 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Haugsøen, H. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haverøy i Øygarden kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3684 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for ABP Aqua Mongstad AS på Mongstad i Alver kommune

Rapportnummer: 3683 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Settefiskanlegget Fjellsæ i Flekkefjord kommune. Straummåling ved to utsleppspunkt i Lafjorden, desember 2021 – februar 2022

Rapportnummer: 3682 Utgitt: 2022

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: 978-82-8308-957-8