Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrome deler av Bjerkreimsvassdraget 2022

Rapportnummer: 3986 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., S. Skår & C. Irgens

ISBN: 978-82-349-0056-3

Resipientundersøkelse ved Franzefoss gjenvinning AS, avdeling Eide, 2022. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 3985 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V., H. O. T. Bergum, H. E. Haugsøen & I. E. Økland

ISBN: 978-82-349-0055-6

Detaljregulering av Serklau industriområde, Bømlo kommune. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og naturresurser

Rapportnummer: 3979 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0052-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Litletveitholane, juli 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3978 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Madsen, A. K. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Lokalitet Skaftå i Osterøy kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3977 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0051-8

Ikke
tilgjengelig

Vegkryss, busslomme og voll i Spjelkavik sentrum, Ålesund kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3975 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C.J. & S. Kålås

ISBN: 978-82-349-0050-1

Utvidelse av regulering av Tottetjern, Hemsedal kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3974 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Pötsch, C. & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0049-5

Revslio, Bjørnafjorden kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3973 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Pötsch, C.

ISBN: 978-82-349-0048-8

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i 16 vassdrag i Dalane vannområde 2022

Rapportnummer: 3972 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Irgens, C., M.A., Hulbak & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0047-1

Vill og kultivert aure i næringsfisket i Tyin i 2022

Rapportnummer: 3971 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 978-82-349-0046-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker og Tendalsvik i Skånevikfjorden. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3970 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Hardingsmolt AS. Årsrapport avløp 2022

Rapportnummer: 3968 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hovden i Kinn kommune, 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3967 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3966 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Overvakingsprogram Fensfjorden med sidefjordar. Gransking av økologisk og kjemisk miljøtilstand i kystvatn

Rapportnummer: 3965 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-349-0045-7

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2022

Rapportnummer: 3964 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hellen, B.A., M.A. Hulbak, K. Urdal & H. Sægrov

ISBN: 978-82-349-0044-0

Ikke
tilgjengelig

Saltkjelen II i Ullensvang kommune. Straummåling januar-april 2023

Rapportnummer: 3963 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tungesvik i Etne kommune, august 2022. Førehandsgransking ved ny anleggsplassering

Rapportnummer: 3962 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy V. & Mikkelsen, N. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Loddetå i Sveio kommune. Straummåling januar – april 2023

Rapportnummer: 3961 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V.

ISBN: -

Planlagte tarelokaliteter Erholmen og Håvikflua i Austevoll kommune. Kartlegging av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3960 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S.

ISBN: 978-82-349-0042-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Skipningsdalen i Hjelmeland kommune. Straummåling november 2022 – mars 2023

Rapportnummer: 3958 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -