Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Fiskebiologiske undersøkelser i Nordfolda, Høylandet kommune, høsten 2022

Rapportnummer: 3925 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., B. A. Hellen & K. Urdal

ISBN: 978-82-349-0027-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3923 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Lokøy, V. Og T. E. Rustand

ISBN: -

Bildøytangen i Øygarden kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 3922 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: 978-82-349-0026-6

Etablering av ny områdeplan ved Bildøytangen. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3921 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: 978-82-349-0025-9

Utvidelse av Søre Fjell massemottak, Øygarden kommune. Revidert konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 3920 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Blanck, C. J, B. A. Hellen, B. R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-349-0024-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kjeringå. Overvaking fjøresamfunn og grunne områder 2022

Rapportnummer: 3919 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugøsen H. E., T. E. Rustand, & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fosså, Kjeahola, Bastli og Langavik i indre Ryfylke. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3918 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., J. Tverberg, K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smedholmen i Tysvær kommune. Sårbarhetsvurdering av marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3917 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Huseklepp, B. S., K. Bjørklund & M. J. Herud

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Folderøyholmen II, Bømlo kommune. Kartlegging og verdivurdering av marint naturmangfold

Rapportnummer: 3916 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: 978-82-349-0023-5

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Lundevatnet i 2022, Lund og Flekkefjord kommuner

Rapportnummer: 3913 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0029-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kunes. Overvaking fjøresamfunn og grunne områder 2022

Rapportnummer: 3912 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Haugøsen, H. E., T. E. Rustand & B. S. Huseklepp

ISBN: -

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Storelva (Arna) og tilhørende sidebekker, Bergen kommune

Rapportnummer: 3911 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Hulbak, M. A., C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-349-0022-8

Ikke
tilgjengelig

Tendalsvik i Etne kommune. Straummåling november – mars 2023

Rapportnummer: 3910 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tittelsenes i Sveio kommune, mars 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3909 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Almeland, O. W.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, februar 2023. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3908 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Madsen, A. K.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Tveitevåg i Askøy kommune, februar 2023, miljøgransking ved avløp

Rapportnummer: 3907 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Rustand, T. E.

ISBN: -

Sævarhagen i Stord kommune. Kartlegging av marint naturmangfald i samband med ny avløpsleidning

Rapportnummer: 3906 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-349-0021-1

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Myrkdalen Fjellandsby i 2022

Rapportnummer: 3905 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-349-0020-4

Ikke
tilgjengelig

Nye Kalhag i Strand kommune. Straummåling juli – oktober 2022

Rapportnummer: 3904 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, desember 2022. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3903 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & N. T. Mikkelsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Syltøy i Øygarden kommune. Straummåling november 2022 – mars 2023

Rapportnummer: 3902 Utgitt: 2023

Forfatter(e): Mo, N.

ISBN: -