Rapport cover - rapport 3625

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Mowi ASA avd. Haukå (reg.nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3625

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2022

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-8308-910-3

Last ned rapport: 3625.pdf (2,57 MB)