Rapport cover - rapport 3698

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Nordheim (reg. nr. MT0005), med enkel konsekvensutredning

Rapportnummer: 3698

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. T. Klem & B. Tveranger

Utgitt: 2022

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-941-7

Last ned rapport: 3698.pdf (5,06 MB)