Rapport cover - rapport 3693

Etablering av landbasert anlegg ved Mongstad. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3693

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2022

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-938-7

Last ned rapport: 3693.pdf (3,63 MB)